Dokumentáció átvétele az ajánlattevő által meg nem jelölt alvállalkozó által

Kérdés: Az ajánlatkérő az ajánlat feltételeként határozta meg, hogy a dokumentációt az ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó igényelje. Ha olyan alvállalkozó igényli, akit nem nevezünk meg, akkor nem tehető érvényes ajánlat? Ez így jogszerű? Megnevezhetem azt az alvállalkozót, akit/amelyet a Kbt. szerint nem kellene az igénybevétel mértéke alapján?
Részlet a válaszából: […] A szabályozás olyan mértékben rugalmas, hogy nemcsak az ajánlattevőnek, hanem alvállalkozójának is lehetőséget biztosít arra, hogy a dokumentációt felvegye, és ezzel az ajánlattételre jogosulttá váljon. Ebben az esetben azonban mindenképpen nevesíteni kell az alvállalkozót,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 11.

Dokumentáció alvállalkozói státuszban induló szereplő általi átadása az ajánlattevőnek

Kérdés: Megvásároltuk a dokumentációt, majd úgy döntöttünk, hogy egy szervezet alvállalkozójaként indulunk a tenderen. Ilyenkor átadhatjuk a dokumentációt annak a társaságnak, melynek alvállalkozói leszünk? (Alvállalkozói közreműködésünk nem haladja majd meg a 10 százalékos mértéket.)
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési eljárásban kötelező dokumentációt készíteni, hiszen az ajánlatkérő abban adja meg az ajánlattevők számára az ajánlattal kapcsolatos elvárásait.Ugyanakkor csak abban az esetben kell a dokumentációt megvásárolni vagy átvenni, ha az ajánlatkérő azt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 20.

Dokumentáció átvétele erőforrást nyújtó szervezet által

Kérdés: A felhívás szerint ajánlatot az nyújthat be, aki a dokumentációt saját részére átvette, vagy alvállalkozója vette át azt. Ha erőforrást nyújtó szervezet veszi át számomra a dokumentációt, annak alapján benyújtható-e az ajánlatom?
Részlet a válaszából: […] Az erőforrást nyújtó szervezet, amennyiben nem alvállalkozó is egyben, nem elegendő, ha átveszi a dokumentációt, ettől még az ajánlattevő ügyfélképességét nem biztosítja az átvétel az alábbiak szerint.A Kbt. 49. §-ának (6) bekezdése értelmében az ajánlatkérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 19.

Dokumentáció kötelező készítése és átvétele

Kérdés: Kötelező-e az ajánlatkérőnek dokumentációt készítenie? Elindulhatok-e a tenderen, ha nem veszem át a dokumentációt?
Részlet a válaszából: […] ...nem szükséges dokumentációt készíteni, tovább szerződéstervezet helyett szerződési feltételek meghatározása is elegendő. A dokumentáció átvétele vagy megvásárlása akkor kötelező az ajánlattevő számára, ha azt az ajánlatkérő előírta. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 9.

Kizárás dokumentáció fizikai átvételének hiánya miatt

Kérdés: Kétséges volt külföldi alvállalkozónk papírjainak beérkezése, ezért a részvételi dokumentáció árát banki utalással az ajánlattétel reggelén utaltuk el, amit azonnal e-mailben jeleztünk a bonyolítónak. Vissza is igazolta, és jelezte, hogy a dokumentáció csak személyesen vehető át. A dokumentáció felvétele egy későbbi időpontban megtörtént. A részvételi dokumentációt saját kockázatunkra összeállítottuk, és határidőre leadtuk, ami a bontás során ismertetésre került. Hiánypótlás nélkül, bár kellett volna, ajánlattevő kizárt. A felhívásban így szerepelt: "VI.3) További információk (adott esetben) 3.) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele." Kérdésem, hogy fizikai átvétel hiányában kizárhatnak a további eljárásból?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 54. §-ának (2) bekezdése segít a problémamegoldásában. A rendelkezés szerint az ajánlati felhívásban az ajánlatkérőköteles megadni a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módját, határidejét,annak beszerzési helyét és pénzügyi feltételeit is. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.

Dokumentáció ingyenessége, átvétele mint részvételi feltétel

Kérdés: Ismernek-e a gyakorlatban olyan esetet, amikor nem kell fizetni a dokumentációért? És elő­fordul, hogy a dokumentáció átvétele nem feltétele az eljárásban való részvételnek?
Részlet a válaszából: […] ...adja meg azajánlatkérő a közbeszerzés tárgyára vonatkozó közbeszerzési műszaki leírást is,így nehezen képzelhető el, hogy a dokumentáció átvételét vagy megvásárlását azajánlatkérő ne tenné a részvétel előfeltételévé. A dokumentáció...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.