Elfogadó nyilatkozat keretmegállapodásos eljárásban

Kérdés: Keretmegállapodásos eljárásban elfogadható-e a dokumentációnak az a kitétele, miszerint az ajánlattevő az ajánlat benyújtásával teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja a dokumentációban meghatározott összes feltételt az ajánlattételi időszakban esetlegesen kiadott kiegészítéssel együtt, függetlenül az ajánlattevő saját feltételeitől, amelyektől már a dokumentáció átvételével eláll? Kérdésként felmerült bennünk az is, hogy hogyan tudunk elállni olyan feltételtől, amit még nem is ismerünk?
Részlet a válaszából: […] Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő számára a dokumentáció feltételrendszerének elfogadása jelent információt, nem indokolható, ha olyan feltételek elfogadásáról is nyilatkoznia kell az ajánlattevőnek, melyekről tudomása sincs. Hasonlóképpen nem értelmezhető a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 11.

Dokumentáció átvétele az ajánlattevő által meg nem jelölt alvállalkozó által

Kérdés: Az ajánlatkérő az ajánlat feltételeként határozta meg, hogy a dokumentációt az ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó igényelje. Ha olyan alvállalkozó igényli, akit nem nevezünk meg, akkor nem tehető érvényes ajánlat? Ez így jogszerű? Megnevezhetem azt az alvállalkozót, akit/amelyet a Kbt. szerint nem kellene az igénybevétel mértéke alapján?
Részlet a válaszából: […] A szabályozás olyan mértékben rugalmas, hogy nemcsak az ajánlattevőnek, hanem alvállalkozójának is lehetőséget biztosít arra, hogy a dokumentációt felvegye, és ezzel az ajánlattételre jogosulttá váljon. Ebben az esetben azonban mindenképpen nevesíteni kell az alvállalkozót,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 11.

Dokumentáció alvállalkozói státuszban induló szereplő általi átadása az ajánlattevőnek

Kérdés: Megvásároltuk a dokumentációt, majd úgy döntöttünk, hogy egy szervezet alvállalkozójaként indulunk a tenderen. Ilyenkor átadhatjuk a dokumentációt annak a társaságnak, melynek alvállalkozói leszünk? (Alvállalkozói közreműködésünk nem haladja majd meg a 10 százalékos mértéket.)
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési eljárásban kötelező dokumentációt készíteni, hiszen az ajánlatkérő abban adja meg az ajánlattevők számára az ajánlattal kapcsolatos elvárásait.Ugyanakkor csak abban az esetben kell a dokumentációt megvásárolni vagy átvenni, ha az ajánlatkérő azt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 20.

Dokumentáció átvétele erőforrást nyújtó szervezet által

Kérdés: A felhívás szerint ajánlatot az nyújthat be, aki a dokumentációt saját részére átvette, vagy alvállalkozója vette át azt. Ha erőforrást nyújtó szervezet veszi át számomra a dokumentációt, annak alapján benyújtható-e az ajánlatom?
Részlet a válaszából: […] Az erőforrást nyújtó szervezet, amennyiben nem alvállalkozó is egyben, nem elegendő, ha átveszi a dokumentációt, ettől még az ajánlattevő ügyfélképességét nem biztosítja az átvétel az alábbiak szerint.A Kbt. 49. §-ának (6) bekezdése értelmében az ajánlatkérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 19.

Dokumentáció kötelező készítése és átvétele

Kérdés: Kötelező-e az ajánlatkérőnek dokumentációt készítenie? Elindulhatok-e a tenderen, ha nem veszem át a dokumentációt?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 49. §-a szerint az ajánlatkérőnek a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében dokumentációt (versenypárbeszédben ismertetőt) kell készítenie. A dokumentáció tartalmazza a szerződéstervezetet, az ajánlat elkészítésével kapcsolatos ajánlatkérői...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 9.

Részvételi határidő minimális időtartama

Kérdés: Jogos-e, ha az ajánlatkérő egy nagy becsült értékű tenderben gyakorlatilag öt munkanapot ad a jelentkezés feltételeinek megértésére, dokumentáció átvételére, megértésére, és elviekben tíz nap áll rendelkezésre a részvételi jelentkezésre?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlattevő vélhetően az eljárást megindító hirdetmény megjelenésétől számított öt munkanapot sérelmezi. Ugyanakkor van arra jogi lehetőség, hogy a részvételi szakasz minimum tíz napra rövidüljön a Kbt. 85. §-a értelmében.A Kbt. 85. §-ának (1) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 21.

Dokumentáció műszaki részének jogszabályba ütközése

Kérdés: Mi a teendő akkor, ha a dokumentáció műszaki része nem egyezik meg a vonatkozó, hatályos jogszabályi előírással? (Építési beruházás témakörben.)
Részlet a válaszából: […]  Amennyiben jogszabályellenes megoldást, előírást tartalmaz adokumentáció, erre kiegészítő tájékoztatásban érdemes felhívni az ajánlatkérőfigyelmét. Ennek keretében az ajánlatkérőnek (ha a dokumentáció átvételétlegalább regisztrációhoz kötötte) van lehetősége...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 12.

Kizárás 10 százalék alatti alvállalkozó által megvásárolt dokumentáció felhasználása miatt

Kérdés: Egy gazdálkodó szervezet megvásárolta a dokumentációt, de nem indult önállóan az eljárásban, hanem a mi alvállalkozónkként lépett fel – 10 százalék alatti mértékben. Mi nem vásároltuk meg a dokumentációt, hanem az előbbiek szerinti alvállalkozó által megvettet használtuk fel az ajánlattételhez. Az ajánlatkérő emiatt kizárt minket az eljárásból. Jogszerűen tette ezt? Más lenne a helyzet, ha az alvállalkozói közreműködés 10 százalék feletti lett volna?
Részlet a válaszából: […]  A dokumentáció átvételére, illetve megvásárlására vonatkozórendelkezéseket az eljárást megindító felhívásban (hirdetményben) kell megadniaaz ajánlatkérőnek.Az ajánlatkérő rendelkezhet úgy, hogy a dokumentációátvétele vagy megvásárlása kötelező, azaz csak az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Ajánlati dokumentációt átvevő személyazonosságának igazolása

Kérdés: Az ajánlati dokumentációt az ajánlattevő nevében bárki megvásárolhatja, vagy igazolnia kell, hogy például az ajánlattevő alkalmazottja? És ha igen, meghatalmazással vagy milyen módon?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlati dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módját,határidejét, beszerzési helyét és pénzügyi feltételeit az ajánlati felhívásbankell megadni a Kbt. 54. §-a alapján.Az ajánlatkérő térítés ellenében, vagy térítés nélkül islehetővé teheti a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.

Ajánlatkérő "egyéb" döntése

Kérdés: Mit jelent az, hogy az ajánlatkérő egyéb döntése esetén jogorvoslattal lehet élni? Mit értünk "egyéb döntés" alatt?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 323. § szerint az alábbi lehetőségek állnak akérelmező rendelkezésére.A Kbt. 323. §-ának (1) bekezdése szerint kérelmet nyújthatbe az ajánlatkérő, az olyan ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy egyébérdekelt (a továbbiakban: kérelmező), akinek jogát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 19.
1
2
3