Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott dokumentáció átvétele tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Dokumentáció átvétele az ajánlattevő által meg nem jelölt alvállalkozó által

Kérdés: Az ajánlatkérő az ajánlat feltételeként határozta meg, hogy a dokumentációt az ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó igényelje. Ha olyan alvállalkozó igényli, akit nem nevezünk meg, akkor nem tehető érvényes ajánlat? Ez így jogszerű? Megnevezhetem azt az alvállalkozót, akit/amelyet a Kbt. szerint nem kellene az igénybevétel mértéke alapján?
Részlet a válaszból: […]jogosulttá váljon. Ebben az esetben azonban mindenképpen nevesíteni kell az alvállalkozót, amit akkor is meg lehet tenni, ha nem 10 százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóról van szó. Az alvállalkozót azonban mindenképpen nevesíteni kell annak érdekében, hogy az ajánlattevő jogosult legyen az ajánlattételre. Tehát egészen minimális hozzáadott érték
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3304
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Dokumentáció alvállalkozói státuszban induló szereplő általi átadása az ajánlattevőnek

Kérdés: Megvásároltuk a dokumentációt, majd úgy döntöttünk, hogy egy szervezet alvállalkozójaként indulunk a tenderen. Ilyenkor átadhatjuk a dokumentációt annak a társaságnak, melynek alvállalkozói leszünk? (Alvállalkozói közreműködésünk nem haladja majd meg a 10 százalékos mértéket.)
Részlet a válaszból: […]ajánlatonként vagy részvételi jelentkezésenként legalább egy ajánlattevőnek, részvételre jelentkezőnek, vagy az ajánlatban vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia vagy át kell vennie a dokumentációt. A hivatkozott rendelkezésre tekintettel, az alvállalkozó akkor adhatja át az ajánlattevőnek az általa kiváltott dokumentációt, ha az ajánlatban vagy a részvételi jelentkezésben megjelölésre kerül. Tekintettel arra, hogy a dokumentáció kötelező átvételét általában érvényességi feltételként határozzák meg, érvénytelen lesz az ajánlat vagy részvételre jelentkezés, amely a fenti feltételt nem teljesíti.Így az alvállalkozó által kiváltott dokumentáció[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3291
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Dokumentáció átvétele erőforrást nyújtó szervezet által

Kérdés: A felhívás szerint ajánlatot az nyújthat be, aki a dokumentációt saját részére átvette, vagy alvállalkozója vette át azt. Ha erőforrást nyújtó szervezet veszi át számomra a dokumentációt, annak alapján benyújtható-e az ajánlatom?
Részlet a válaszból: […]nevesített alvállalkozó esetében teszi lehetővé, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező helyett vegye át, vagy érje el a dokumentációt. A 49. § ugyanakkor az alvállalkozó általi megvásárlást is lehetővé teszi.A fentiekben hivatkozott 53. § alapján az ajánlatkérő - amennyiben a dokumentációt a részvételre jelentkezéskor még nem bocsátja rendelkezésre - kifejezetten a részvételi jelentkezés megtételének elősegítésére is rendelkezésre bocsáthat kiegészítő iratokat, amelyek különösen a részvételi jelentkezés elkészítésével kapcsolatban a részvételre jelentkezők részére szükséges információkról tájékoztatást, a részvételi jelentkezés részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét tartalmazhatnak. A kiegészítő iratokat is a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét biztosítva kell rendelkezésre bocsátani, a dokumentáció rendelkezésre bocsátására vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával, a rendelkezésre bocsátás módjára az ajánlatkérőnek a részvételi felhívásban kell információt adnia. Az ajánlatkérő a részvételi felhívásban előírhatja, hogy a részvételi jelentkezés elkészítése érdekében rendelkezésre bocsátott iratokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek, vagy a részvételi jelentkezésben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3186
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Dokumentáció kötelező készítése és átvétele

Kérdés: Kötelező-e az ajánlatkérőnek dokumentációt készítenie? Elindulhatok-e a tenderen, ha nem veszem át a dokumentációt?
Részlet a válaszból: […]benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, továbbá tartalmazhat igazolás- és nyilatkozatmintákat. Ez alól a főszabály alól a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jelent kivételt, mert ebben az eljárásban nem szükséges dokumentációt készíteni, tovább szerződéstervezet helyett szerződési feltételek meghatározása is elegendő. A dokumentáció átvétele vagy megvásárlása akkor kötelező az ajánlattevő számára, ha azt az ajánlatkérő előírta. Az ajánlatkérő ugyanis rendelkezhet úgy az eljárást megindító felhívásában, hogy a dokumentációt ajánlatonként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3090

5. találat: Dokumentáció ingyenessége, átvétele mint részvételi feltétel

Kérdés: Ismernek-e a gyakorlatban olyan esetet, amikor nem kell fizetni a dokumentációért? És elő­fordul, hogy a dokumentáció átvétele nem feltétele az eljárásban való részvételnek?
Részlet a válaszból: […]közbeszerzés tárgyára vonatkozó közbeszerzési műszaki leírást is, így nehezen képzelhető el, hogy a dokumentáció átvételét vagy megvásárlását az ajánlatkérő ne tenné a részvétel előfeltételévé. A dokumentáció ismerete nélkül ugyanis nem tehető megfelelő ajánlat sem formai, sem tartalmi szempontból. Ugyanakkor arra már találtunk példát, hogy a dokumentációt az ajánlatkérő ingyenesen biztosította. Maga a Kbt. is úgy rendelkezik, hogy közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az ajánlatkérők egyike megvásárolja vagy átveszi a dokumentációt. Ugyancsak a Kbt. engedi meg, illetve az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2393

6. találat: Kizárás dokumentáció fizikai átvételének hiánya miatt

Kérdés: Kétséges volt külföldi alvállalkozónk papírjainak beérkezése, ezért a részvételi dokumentáció árát banki utalással az ajánlattétel reggelén utaltuk el, amit azonnal e-mailben jeleztünk a bonyolítónak. Vissza is igazolta, és jelezte, hogy a dokumentáció csak személyesen vehető át. A dokumentáció felvétele egy későbbi időpontban megtörtént. A részvételi dokumentációt saját kockázatunkra összeállítottuk, és határidőre leadtuk, ami a bontás során ismertetésre került. Hiánypótlás nélkül, bár kellett volna, ajánlattevő kizárt. A felhívásban így szerepelt: "VI.3) További információk (adott esetben) 3.) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele." Kérdésem, hogy fizikai átvétel hiányában kizárhatnak a további eljárásból?
Részlet a válaszból: […]ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy a dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők egyike vásárolja meg vagy veszi át a dokumentációt. Mivel egyértelmű, hogy szükség lett volna a dokumentációra, vizsgáljuk meg, hogy az ajánlatkérő a Kbt. szerinti írta-e elő a dokumentáció átvételére vonatkozó feltételeket. Mivel ezt így tette, és ennek megfelelően a megvásárlást vagy átvételt írta, úgy mivel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2388
Kapcsolódó tárgyszavak: ,