Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott dokumentáció beszerzése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Közbeszerzési dokumentumcsomag megszerzése érdeklődés jelzése nélkül

Kérdés: Ha nem jelzem az érdeklődésemet, van-e arra mód, hogy a közbeszerzési dokumentumcsomaghoz hozzájuthassak?
Részlet a válaszból: […]hozzájutni az ajánlattétel teljes szakaszában. Amennyiben például a későbbi ajánlattevő úgy dönt, az alvállalkozója is hozzájuthat az információhoz, és ajánlattevőként csak akkor jelenik meg az érintett gazdasági szereplő, amikor már biztosan képes ajánlatot benyújtani. Ugyan adminisztratív módon bonyolítja a kérdést a nem közvetlen információhoz jutás, de jogi akadálya nincs annak, hogy ne csak az érdeklődést jelző jusson hozzá az eljárási dokumentumokhoz. Más útja nincs annak, hogy a releváns információhoz - beleértve a kiegészítő tájékoztatáskéréseket és válaszokat, vagy korrigendumokat stb. - hozzájusson a gazdasági szereplő. Az információhoz jutás ugyanis nem egyszeri adathoz jutást jelent, hiszen az érdeklődés jelzésével egyben jogosulttá válik a gazdasági szereplő minden, valamennyi gazdasági szereplőre tartozó információhoz való azonnali és közvetlen hozzáféréshez. Ezért érdemes átgondolni, hogy inkább maga a későbbi ajánlattevő jelezze érdeklődését, így minden információt azonnal megkap,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4468

2. találat: Dokumentáció letöltésének feltételhez kötése

Kérdés: Megtehetem-e ajánlatkérőként, hogy a dokumentáció letöltését regisztrációhoz kötöm? (Csak az e-mail-címet kell megadni, oda érkezik egy e-mail, és már hozzá is tud férni az ajánlattevő a dokumentációhoz, tehát automatikus az eljárás.)
Részlet a válaszból: […]nehézséget nem okozhat sem a regisztráció, sem az adatok letöltése az ajánlattevőknek.A Kbt. 57. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat - az eljárás során adott kiegészítő tájékoztatás és az egyes eljárásfajtáknál meghatározott eltérő esetek kivételével - az eljárást megindító felhívás közzétételének vagy megküldésének időpontjától köteles rendelkezésre bocsátani.A (2) bekezdés értelmében a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként vagy részvételi jelentkezésenként legalább[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3861

3. találat: Dokumentáció elérésének feltételhez kötése, ajánlattételi határidő lerövidítése

Kérdés: Rövidíthető-e az ajánlattételi határidő, ha az ajánlatkérő regisztrációhoz és saját engedélyéhez köti a dokumentáció elérését, azaz közvetett módon feltételeket támaszt a dokumentáció közvetlen elérése során?
Részlet a válaszból: […]dokumentáció megküldését kérik, és az ajánlatkérő nem tette a dokumentációt teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton az ajánlattevők számára hozzáférhetővé, az ajánlatkérő vagy az általa meghatározott szervezet a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül köteles ennek eleget tenni, feltéve hogy annak ellenértékét megfizették. Az elektronikus úton történő elérhetőség mellett feltétel a fentiek értelmében a dokumentáció teljes terjedelmében történő közvetlen hozzáférhetővé tétele is. Ebben az esetben van lehetőség a határidő rövidítésére a közbeszerzési törvény 74. §-ának (4) bekezdése alapján, az alábbiak szerint. Az ajánlattételi határidő legkevesebb negyvenöt vagy huszonkilenc napos időtartamát legfeljebb öt nappal le lehet rövidíteni, feltéve hogy az ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül, elektronikus úton, az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától, és a hirdetményben megadja a hozzáférés adatait. Fenti szabály tehát lehetővé teszi, hogy az ajánlatkérő regisztrációhoz kösse a dokumentáció letöltését, továbbá lehetővé teszi azt is, hogy a letöltés ne azonnal, hanem később történjen meg, hiszen elviekben két munkanapon belül köteles a dokumentációt eljuttatni az ajánlattevők részére. A Közbeszerzési Döntőbizottság D.765/10/2011. számú döntésében rávilágított arra, hogy amennyiben az ajánlatkérő a regisztrációt követően nem közvetlenül teszi hozzáférhetővé a dokumentációt, úgy nem áll jogában az ajánlattételi határidő rövidítése. A Döntőbizottság szerint erre csak abban az esetben nyílik lehetősége az ajánlatkérőnek, ha a Kbt. 74. §-ának (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül, elektronikus úton, hozzáférhetővé teszi az ajánlattevők számára a felhívás közzétételének napjától, megadva a hirdetményben a hozzáférés adatait. Így a dokumentációhoz való hozzáférés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2838

4. találat: Dokumentáció átvételének határideje

Kérdés: Mi indokolja, hogy a közbeszerzési eljárások során a dokumentáció átvételének határideje azonos legyen az ajánlattételi határidő lejártával, órára megegyezően?
Részlet a válaszból: […]részvétel feltétele. A (3) bekezdés alapján - a fentieken kívül - az ajánlatkérő köteles gondoskodni arról is, hogy a dokumentáció az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig rendelkezésre álljon. A fenti rendelkezés azt mondja ki, hogy a dokumentációnak az ajánlattételi határidő lejártáig rendelkezésre kell állnia. A Kbt. nem ad határidőt a dokumentáció átvétele vonatkozásában, az ajánlattevőkre bízza azt, hogy a dokumentációt mikor veszik át, hiszen azt valamennyi ajánlattevőnek magának kell megítélnie, hogy egy adott pályázaton való részvételre milyen időtartam alatt képes felkészülni. A "rendelkezésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. január 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 437