Közbeszerzési dokumentumcsomag megszerzése érdeklődés jelzése nélkül

Kérdés: Ha nem jelzem az érdeklődésemet, van-e arra mód, hogy a közbeszerzési dokumentumcsomaghoz hozzájuthassak?
Részlet a válaszából: […] Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben egyes ajánlatkérők az eljárási dokumentumokat is közvetlenül elérhetővé teszik az eljárást megindító hirdetmény mellett, azaz nem követelik meg az érdeklődés jelzését. Az ajánlatkérők nagyobb részben azonban nem teszik közzé...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 12.

Dokumentáció letöltésének feltételhez kötése

Kérdés: Megtehetem-e ajánlatkérőként, hogy a dokumentáció letöltését regisztrációhoz kötöm? (Csak az e-mail-címet kell megadni, oda érkezik egy e-mail, és már hozzá is tud férni az ajánlattevő a dokumentációhoz, tehát automatikus az eljárás.)
Részlet a válaszából: […] Amennyiben valódi korlátot nem jelent az ajánlattevő számára az információhoz jutás, mely összhangban van a Kbt. 57. § (1)-(2) alábbi bekezdéseivel, úgy a regisztráció alkalmazható. Lényeges tehát, hogy közvetlen adatelérés történhessen, és aránytalan nehézséget nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 13.

Dokumentáció elérésének feltételhez kötése, ajánlattételi határidő lerövidítése

Kérdés: Rövidíthető-e az ajánlattételi határidő, ha az ajánlatkérő regisztrációhoz és saját engedélyéhez köti a dokumentáció elérését, azaz közvetett módon feltételeket támaszt a dokumentáció közvetlen elérése során?
Részlet a válaszából: […]  A kérdés nagyon helyesen arra kíván rávilágítani, miszerintnem egyértelmű, hogy a Kbt. alapján mi minősül a dokumentáció közvetlenelérésének.A Kbt. az 54. és 74. §-ában határozza meg a dokumentációeljuttatásának és a határidő-rövidítés lehetőségének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 21.

Dokumentáció átvételének határideje

Kérdés: Mi indokolja, hogy a közbeszerzési eljárások során a dokumentáció átvételének határideje azonos legyen az ajánlattételi határidő lejártával, órára megegyezően?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 54. §-ának (2) bekezdése szerint az ajánlatifelhívásban az ajánlatkérő köteles megadni a dokumentáció rendelkezésrebocsátásának módját, határidejét, annak beszerzési helyét és pénzügyifeltételeit is. Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírhatja,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 24.