Alvállalkozó által megvásárolt dokumentáció felhasználása

Kérdés: Az ajánlati dokumentációt egy olyan kft. vette meg, amelyet alvállalkozóként kívánunk bevonni a teljesítésbe, de 10 százalék alatti alvállalkozóként. Ilyen esetben felhasználhatjuk az ajánlattételhez a dokumentációt, vagy nekünk is meg kell azt vásárolnunk?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 49. §-ának (6) bekezdése teszi lehetővé, hogy akár az alvállalkozó vegye át a dokumentációt, lehetőséget biztosítva ezzel az ajánlattételre.Az előzőekben hivatkozott rendelkezés értelmében az ajánlatkérő előírhatja, hogy a dokumentációt ajánlatonként vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 15.

Dokumentáció ellenértékének megfizetése megbízott által

Kérdés: A dokumentáció megvásárlása történhet-e úgy, hogy az utalást a megbízott indítja?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint ennek nincs akadálya, de a vásárlás során egyértelműnek kell lennie, hogy kinek a nevében és kinek vásárolja az adott megbízott a dokumentációt. Ezt az átutalás közlemény rovatában is elegendő közölni, de számlakérés esetén külön érdemes jelezni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 20.

Kizárás 10 százalék alatti alvállalkozó által megvásárolt dokumentáció felhasználása miatt

Kérdés: Egy gazdálkodó szervezet megvásárolta a dokumentációt, de nem indult önállóan az eljárásban, hanem a mi alvállalkozónkként lépett fel - 10 százalék alatti mértékben. Mi nem vásároltuk meg a dokumentációt, hanem az előbbiek szerinti alvállalkozó által megvettet használtuk fel az ajánlattételhez. Az ajánlatkérő emiatt kizárt minket az eljárásból. Jogszerűen tette ezt? Más lenne a helyzet, ha az alvállalkozói közreműködés 10 százalék feletti lett volna?
Részlet a válaszából: […]  A dokumentáció átvételére, illetve megvásárlására vonatkozórendelkezéseket az eljárást megindító felhívásban (hirdetményben) kell megadniaaz ajánlatkérőnek.Az ajánlatkérő rendelkezhet úgy, hogy a dokumentációátvétele vagy megvásárlása kötelező, azaz csak az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.
Kapcsolódó címke:

Információadás lehetősége a dokumentáció megvásárlóiról

Kérdés: Amennyiben az ajánlatkérő az eljárásban dokumentációt készített, és az ajánlattételi határidőn belül érdeklődnek (akár azok, akik már megvették, akár mások), hogy kik vásárolták már meg a dokumentációt, lehet-e erről információt adni?
Részlet a válaszából: […] Az információ adásának mindenki számára egységesnek kelllennie. Tehát a szükséges mértékben, amennyiben kérdést tesz fel egy ajánlattevő,a többiek erről tudomást szereznek, és természetesen a hiánypótlás esetén,illetőleg az ajánlatok bontása során amúgy is felolvassák...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 4.

Kérdésfeltevés lehetősége dokumentáció megvásárlásának hiányában

Kérdés: Az ajánlattevő kérdéseket intéz az ajánlatkérőhöz, de az ajánlattevő nem vásárolta meg az ajánlati dokumentációt. Köteles-e az ajánlatkérő válaszolni a feltett kérdésre addig, amíg az ajánlattevő nem vásárolja meg a dokumentációt?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 54. §-ának (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérő azajánlati felhívásban előírhatja, hogy a dokumentáció megvásárlása vagy átvételeaz eljárásban való részvétel feltétele. Tekintettel arra, hogy a dokumentáció megvásárlása annakelkészítési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 14.

Részvételi jog és dokumentáció megvásárlásának kapcsolata

Kérdés: A nyílt, közbeszerzési eljárás során 6 kivitelező megvásárolta a dokumentációt, és megjelent a műszaki bejárásra. Egy kivitelező nem vásárolta meg a dokumentációt, azonban részt kívánt venni a műszaki bejáráson, és később akarta megvásárolni a dokumentációt. Kérdésünk: a dokumentációt meg nem vásárló kivitelező részt vehet-e a műszaki bejáráson, vagy eltanácsolható-e arról abban az esetben, ha a kiírásban nem szerepelt, hogy a bejáráson csak az vehet részt, aki megvette a dokumentációt?
Részlet a válaszából: […] ...dokumentáció megvásárlása azért kötelező, mert azajánlatkérő többek között szeretné tudni, hányan érdeklődnek komolyan afelhívás iránt, és ennek megfelelően tájékoztatási kötelezettsége is csak azzalaz ajánlatkérővel szemben áll fenn, aki/amely a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. július 11.