Alvállalkozó által megvásárolt dokumentáció felhasználása

Kérdés: Az ajánlati dokumentációt egy olyan kft. vette meg, amelyet alvállalkozóként kívánunk bevonni a teljesítésbe, de 10 százalék alatti alvállalkozóként. Ilyen esetben felhasználhatjuk az ajánlattételhez a dokumentációt, vagy nekünk is meg kell azt vásárolnunk?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 49. §-ának (6) bekezdése teszi lehetővé, hogy akár az alvállalkozó vegye át a dokumentációt, lehetőséget biztosítva ezzel az ajánlattételre.Az előzőekben hivatkozott rendelkezés értelmében az ajánlatkérő előírhatja, hogy a dokumentációt ajánlatonként vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 15.

Ajánlattételi határidő indokolás nélküli meghosszabbítása

Kérdés: Megteheti-e az ajánlatkérő, hogy indok nélkül meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlatkérő hirdetményben hosszabbítja meg az ajánlattétel határidejét, akkor nincs szükség indokolásra.A Kbt. 41. §-ának (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott ajánlattételi vagy részvételi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 5.

Dokumentáció ellenértékének megfizetése megbízott által

Kérdés: A dokumentáció megvásárlása történhet-e úgy, hogy az utalást a megbízott indítja?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint ennek nincs akadálya, de a vásárlás során egyértelműnek kell lennie, hogy kinek a nevében és kinek vásárolja az adott megbízott a dokumentációt. Ezt az átutalás közlemény rovatában is elegendő közölni, de számlakérés esetén külön érdemes jelezni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 20.

Kiírás megtámadhatósága ajánlattétel hiányában

Kérdés: Megtámadhatom-e a kiírást akkor, ha a megtámadáskor már tudom, hogy az adott eljárásban nem teszek majd ajánlatot?
Részlet a válaszából: […] Az ügyfélképességnek nem feltétele az ajánlattétel. Ugyan a közelmúltban több ügyfélképességre vonatkozó ellentmondásos döntés (például D. 230/2012.) is született, a Közbeszerzési Döntőbizottság több esetben helyezkedik arra az álláspontra, hogy az ajánlattétel nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 9.

Kizárás 10 százalék alatti alvállalkozó által megvásárolt dokumentáció felhasználása miatt

Kérdés: Egy gazdálkodó szervezet megvásárolta a dokumentációt, de nem indult önállóan az eljárásban, hanem a mi alvállalkozónkként lépett fel – 10 százalék alatti mértékben. Mi nem vásároltuk meg a dokumentációt, hanem az előbbiek szerinti alvállalkozó által megvettet használtuk fel az ajánlattételhez. Az ajánlatkérő emiatt kizárt minket az eljárásból. Jogszerűen tette ezt? Más lenne a helyzet, ha az alvállalkozói közreműködés 10 százalék feletti lett volna?
Részlet a válaszából: […]  A dokumentáció átvételére, illetve megvásárlására vonatkozórendelkezéseket az eljárást megindító felhívásban (hirdetményben) kell megadniaaz ajánlatkérőnek.Az ajánlatkérő rendelkezhet úgy, hogy a dokumentációátvétele vagy megvásárlása kötelező, azaz csak az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Késedelmes kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem

Kérdés: Ha késve nyújtom be a kiegészítő tájékoztatás iránti igényemet, azzal érvénytelen lesz az ajánlatom, ezzel törvényt sértek?
Részlet a válaszából: […]  A késve benyújtott kiegészítő tájékoztatás kérése csak azzala következménnyel járhat, hogy az ajánlatkérő nem válaszolja meg az ajánlattevőáltal feltett kérdéseket. Arra azonban lehetőséget nyújt, hogy amennyiben akiegészítő tájékoztatás olyan fontosságú,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Határidőn túl feltett kérdések kezelése

Kérdés: Mi történik azokkal a kérdésekkel, amelyeket határidőn túl tesznek fel az ajánlattevők? (A kiegészítő tájékoztatásra gondolok.)
Részlet a válaszából: […] Erre az ajánlatkérőnek nem áll módjában válaszolni,amennyiben nem halasztotta el emiatt az ajánlattételi határidőt. Azajánlattételi határidő hirdetmény nélkül történő meghosszabbításánaklehetőségét a Kbt. 56. §-a tartalmazza az alábbiak szerint.A törvény 56....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Igény előzetes vitarendezésre dokumentáció megvásárlásának hiányában

Kérdés: Már az új Kbt. szerint jelentettünk meg papírbeszerzésre nyílt közbeszerzési eljárást. Az egyik potenciális pályázó megnézte a dokumentációt, majd előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be egyes dokumentációs pontokkal kapcsolatosan. Van-e erre jogosultsága, hiszen még nem is vásárolta meg a dokumentációt, és nem is biztos, hogy ajánlatot fog tenni?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési törvény szeptember 15-én hatályba lépettmódosítása kibővítette az ajánlattevő fogalmát és az előzetes vitarendezéskereteit is.A módosítás következtében ajánlattevőnek minősül nemcsak aza személy vagy szervezet, aki ténylegesen ajánlatot nyújt be, hanem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 13.

Dokumentáció megvásárlása konzorciumi partner visszalépése esetére

Kérdés: Konzorciumi partnerünk azt kérte, vegyük meg a dokumentációt, mert elképzelhető, hogy mégsem tud pályázni. Erre biztosan szükség van?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. értelmében, a törvény 54. §-ának (6) bekezdéseszerint az ajánlati felhívásban az ajánlatkérő köteles megadni a dokumentációrendelkezésre bocsátásának módját, határidejét, annak beszerzési helyét és pénzügyifeltételeit is. Az ajánlatkérő az ajánlati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.

Elkésett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmek "sorsa"

Kérdés: Mit tehet az ajánlatkérő a késve érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmekkel?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem relevánselemet tartalmaz, amelyről az ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy érdemes azajánlattételi határidő hosszabbításával megválaszolni azt, akkor alkalmazhatjaa Kbt. 56. §-ának (3) bekezdését az alábbiak szerint.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.
1
2
3
6