Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott dokumentáció megvásárlása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Alvállalkozó által megvásárolt dokumentáció felhasználása

Kérdés: Az ajánlati dokumentációt egy olyan kft. vette meg, amelyet alvállalkozóként kívánunk bevonni a teljesítésbe, de 10 százalék alatti alvállalkozóként. Ilyen esetben felhasználhatjuk az ajánlattételhez a dokumentációt, vagy nekünk is meg kell azt vásárolnunk?
Részlet a válaszból: […]elektronikus úton el kell érnie.A (6) bekezdés nem teszi szükségessé, hogy az alvállalkozó 10 százalékot meghaladó mértékben legyen igénybe véve. A félreértést az jelentheti, hogy az ajánlatkérő csak a fent említett alvállalkozókat köteles nevesíteni ajánlatában az alábbiak szerint.Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban köteles előírni, hogy az ajánlatban, illetve a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,- az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni - Kbt. 40. § (1) bekezdésének a) és b) pontja.A 40. § azonban nem zárja ki, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3614

2. találat: Dokumentáció ellenértékének megfizetése megbízott által

Kérdés: A dokumentáció megvásárlása történhet-e úgy, hogy az utalást a megbízott indítja?
Részlet a válaszból: […]egyértelműnek kell lennie, hogy kinek a nevében és kinek vásárolja az adott megbízott a dokumentációt. Ezt az átutalás közlemény rovatában is elegendő
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3124

3. találat: Kizárás 10 százalék alatti alvállalkozó által megvásárolt dokumentáció felhasználása miatt

Kérdés: Egy gazdálkodó szervezet megvásárolta a dokumentációt, de nem indult önállóan az eljárásban, hanem a mi alvállalkozónkként lépett fel - 10 százalék alatti mértékben. Mi nem vásároltuk meg a dokumentációt, hanem az előbbiek szerinti alvállalkozó által megvettet használtuk fel az ajánlattételhez. Az ajánlatkérő emiatt kizárt minket az eljárásból. Jogszerűen tette ezt? Más lenne a helyzet, ha az alvállalkozói közreműködés 10 százalék feletti lett volna?
Részlet a válaszból: […]műszaki leírást, továbbá a szerződéstervezet megadni, így a dokumentáció ismerete nélkül értékelhető ajánlatot nyilvánvalóan nem lehet tenni. A dokumentációval kapcsolatos ajánlatkérői előírások tehát meghatározzák azt, hogy ki tudja érvényesen benyújtani az ajánlatát. Abban az esetben, ha az ajánlatkérői előírás az volt, hogy az ajánlattevőnek vagy 10 százalék feletti alvállalkozójának kell megvásárolnia a dokumentációt, akkor az ajánlattevő nem teljesítette ezt az előírást, amennyiben 10 százalék alatti alvállalkozója vette át, vásárolta meg a dokumentációt. Miután a 10 százalék alatti alvállalkozót nem is kell megjelölni az ajánlatban, így az ajánlatkérő - erre történő hivatkozás esetén - sem tudja ellenőrizni, hogy az ajánlattevő szabályosan, jogszerűen jutott-e dokumentációhoz, és nem egyszerűen arról van szó, hogy az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2817
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Információadás lehetősége a dokumentáció megvásárlóiról

Kérdés: Amennyiben az ajánlatkérő az eljárásban dokumentációt készített, és az ajánlattételi határidőn belül érdeklődnek (akár azok, akik már megvették, akár mások), hogy kik vásárolták már meg a dokumentációt, lehet-e erről információt adni?
Részlet a válaszból: […]meghatározott szervezettől az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal, amely kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal kell megadni. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a (2) bekezdés szerinti határidőben megadni. Az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról valamennyi ajánlattevőt haladéktalanul, írásban és egyidejűleg értesíteni kell. Az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével az ajánlatkérő csak akkor élhet, ha az ajánlati felhívásban előírta, hogy a dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Azokat az ajánlattevőket, akik az ajánlattételi határidő meghosszabbításakor még nem vásároltak, illetve vettek át dokumentációt, a dokumentáció átadásával egyidejűleg kell erről a körülményről írásban tájékoztatni. A kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse az ajánlattevők esélyegyenlőségét. A tájékoztatás teljes tartalmát az ajánlattevők számára hozzáférhetővé kell tenni, illetőleg meg kell küldeni. A tájékoztatás nem eredményezheti az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltak módosítását. Kiegészítő tájékoztatás nyújtható konzultáció formájában is. Ebben az esetben az ajánlati felhívásban kell megadni a konzultáció időpontját és helyét. A konzultációról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a konzultáció napjától számított öt napon belül meg kell küldeni a konzultáción részt vevő ajánlattevőknek, valamint az ajánlattevők számára egyben hozzáférhetővé kell tenni. Az (1)-(5) bekezdések irányadóak a helyszíni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1104

5. találat: Kérdésfeltevés lehetősége dokumentáció megvásárlásának hiányában

Kérdés: Az ajánlattevő kérdéseket intéz az ajánlatkérőhöz, de az ajánlattevő nem vásárolta meg az ajánlati dokumentációt. Köteles-e az ajánlatkérő válaszolni a feltett kérdésre addig, amíg az ajánlattevő nem vásárolja meg a dokumentációt?
Részlet a válaszból: […]akadályát, hogy az ajánlattevő a megvételhez vagy átvételhez kösse a válasz megadását. Az eljárásban való részvétel esetén kiegészítő tájékoztatás kérése ebben a helyzetben már releváns. A félreértést az jelentheti, hogy kiegészítő tájékoztatás megadása annak a pályázónak lehetséges, aki az eljárásban részt vesz. Véleményünk szerint igen, adható válasz, hiszen minden résztvevőnek meg kell adni azonos módon a kiegészítő tájékoztatást, és ebben az esetben a későbbi kérdésekre adott választ a dokumentációt nem megvásárlónak is el kellene juttatni. Ennek a helyzetnek a feloldása érdekében nem látjuk akadályát annak, hogy a válasz feltételéül a dokumentáció megvásárlását vagy átvételét szabja az ajánlatkérő. További érdekesség, hogy amennyiben az ajánlattevő az ajánlati felhívással kapcsolatban kérdez annak érdekében, hogy eldöntse, megvegye-e a dokumentációt. Ebben a helyzetben az ajánlatkérő érdeke, hogy információval lássa el az érdeklődőt. Ebben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1082

6. találat: Részvételi jog és dokumentáció megvásárlásának kapcsolata

Kérdés: A nyílt, közbeszerzési eljárás során 6 kivitelező megvásárolta a dokumentációt, és megjelent a műszaki bejárásra. Egy kivitelező nem vásárolta meg a dokumentációt, azonban részt kívánt venni a műszaki bejáráson, és később akarta megvásárolni a dokumentációt. Kérdésünk: a dokumentációt meg nem vásárló kivitelező részt vehet-e a műszaki bejáráson, vagy eltanácsolható-e arról abban az esetben, ha a kiírásban nem szerepelt, hogy a bejáráson csak az vehet részt, aki megvette a dokumentációt?
Részlet a válaszból: […]részére az ajánlatkérőnek nem áll módjában felvilágosítást adni, és a helyszíni bejárásról készült jegyzőkönyvben sem tudja megjeleníteni a potenciális ajánlatkérőt, aki/amely nem "nyilatkozott" szándékáról, azaz nem vásárolta meg a dokumentációt, ami feltétele a további információszerzésnek. A fentiekből látható, hogy nem a sorrendiséggel van tehát a probléma, hanem az ajánlattevői státus megállapításával. Ebben a helyzetben az érdeklődő "törvényen kívüli" állapotban van, a feltételeknek - azaz azoknak a kritériumoknak, mint a dokumentáció megvásárlója - nem felel meg, számára az ajánlatkérőnek nem kötelező "szolgáltatni", illetve ha ezt megteszi, akkor a dokumentációért fizető ajánlattevők joggal érezhetik esélyegyenlőtlennek a helyzetet. Javasoljuk tehát kérdés esetén a műszaki bejáráson részt venni szándékozók lehetőségeinek pontosítását vagy esetlegesen a bejárást megelőzően a helyzet tisztázását, hiszen további pontosító információ közlésére az ajánlatkérőnek joga van, elkerülve ezzel a kellemetlen meglepetéseket, azaz a potenciális ajánlattevő eltanácsolását a műszaki bejárásról.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. július 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 700