Kiegészítő tájékoztatás címzettje

Kérdés: Kinek kell küldeni a kiegészítő tájékoztatást? Kikötheti-e az ajánlatkérő, hogy csak például cégjegyzésre jogosult útján adja meg a választ?
Részlet a válaszából: […]

A dokumentáció megvételekor vagy átadás-átvételkor megjelölt kapcsolattartónak kell küldeni, melynek kijelölésre ajánlattevő feladata, ebbe ajánlatkérőnek nincs joga beleszólni.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 17.

Jogorvoslat dokumentáció hiányában

Kérdés: Közös ajánlattevőként kívántunk indulni egy közbeszerzési eljárásban. A dokumentációt partnerünk vette ki. Végül is nem indultunk a tenderen, de az ajánlatkérő dokumentációjában Kbt.-t sértő kitételek voltak. Élhetünk-e jogorvoslattal?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből adódóan vélhetően már eltelt az a jogorvoslatihatáridő, amelyen belül az ajánlattevő jogorvoslati eljárást indíthatott volna.A döntőbizottság esetenként változó gyakorlata ellenére úgy véljük, adokumentáció megvétele megalapozza az ügyfélképességet, bár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 22.

Dokumentáció adatainak átadása

Kérdés: Az ajánlattevő a dokumentáció adatait, információit átadhatja-e harmadik személynek, és ha igen, mely személyeknek, milyen terjedelemben és céllal? Ezt adott esetben az ajánlatkérő vagy általában a jogszabály határozza meg?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlatkérő előírta, hogy az ajánlattételfeltétele a dokumentáció megvétele vagy átvétele, akkor az ajánlatkérő amegvásárolt dokumentációt, illetőleg annak tartalmát szabadon megoszthatjakonzorciális partnereivel. Ezt a Kbt. 54. §-a teszi számára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 11.

Alvállalkozó jogorvoslati joga

Kérdés: Alvállalkozó is indíthat-e jogorvoslati kérelmet? Ha igen, be kell-e vonnia az eljárásba a fővállalkozót?
Részlet a válaszából: […] Az ügyfélképességgel kapcsolatban változott a jogorvoslatifórum álláspontja. A válasz azonban nem adható meg teljesen egyértelműen,illetőleg az nagymértékben függ az adott ajánlattevői, alvállalkozói viszonytól(azaz az alvállalkozó 10 százalékot meghaladó mértékben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 14.

Kérdésfeltevés lehetősége dokumentáció megvásárlásának hiányában

Kérdés: Az ajánlattevő kérdéseket intéz az ajánlatkérőhöz, de az ajánlattevő nem vásárolta meg az ajánlati dokumentációt. Köteles-e az ajánlatkérő válaszolni a feltett kérdésre addig, amíg az ajánlattevő nem vásárolja meg a dokumentációt?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 54. §-ának (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérő azajánlati felhívásban előírhatja, hogy a dokumentáció megvásárlása vagy átvételeaz eljárásban való részvétel feltétele. Tekintettel arra, hogy a dokumentáció megvásárlása annakelkészítési költségeivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 14.

Hibásan megjelenő ajánlati felhívás, dokumentáció kötelező megvétele

Kérdés: A Közbeszerzési Értesítőben megjelenő "ajánlati felhívásban" – tisztelet a lektornak, de mégis – hiba van. Kitől lehet kérdezni? Ezzel összefüggésben egy másik kérdés: a felhívásból nem lehet egyértelműen megítélni, hogy képes lehet-e az ajánlattevő a teljesítésre, következésképpen megvegye-e a dokumentációt. Ez esetben azt a választ is adják, hogy azért, mert az "ajánlati felhívást" elolvasta, még nem ajánlattevő, csak akkor, ha megvette a dokumentációt. Jogszerűen utasítják-e el az ajánlattevő kiegészítő kérdését ilyenkor? Mit lehet tenni az említett esetben?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a hiba a megjelentetésből adódik, aSzerkesztőbizottsághoz kell fordulni a 34/2004. Korm. rendelet 17. §-a alapján.Ha a kérelmező által benyújtott és az Értesítőben közzétett hirdetmény tartalmaközött eltérés van, akkor a Szerkesztőbizottság a kérelmező ilyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 17.

Pénzügyi keret közzététele a dokumentációban

Kérdés: Az egyik ajánlati felhívásban szerepel: "Az ajánlati dokumentáció tartalmazza azt, hogy az ajánlatkérőnek az egyes termékcsoportokban mekkora a rendelkezésre álló pénzügyi keret, amit nem léphet túl. Ezt az ajánlattevő köteles figyelembe venni." Ezt csak a dokumentáció megvétele után tudjuk meg, és ha mégis ennek ismeretében úgy dönt, hogy neki nem éri meg, ki fizeti meg a dokumentáció árát? Visszakérheti-e azt az ajánlattevő?
Részlet a válaszából: […] A pénzügyi keretnek – mint többletinformációnak – anyilvánossá tétele nem kötelező. Ez a további információ segíti az ajánlattevőtannak eldöntésében, valóban érdeklődik-e a beszerzés tárgya iránt. Adokumentációban sem lett volna kötelező mindezt közölni, tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 7.

Dokumentáció megvásárlására

Kérdés: Fontos, hogy lehetőség legyen a dokumentáció elolvasására, és közös jelentkezés esetén nem tartjuk korrekt eljárásnak, hogy mindenkinek meg kelljen vásárolni a dokumentációt. Ennek ellenére miért teheti kötelezővé az ajánlatkérő a dokumentáció megvételét?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérő a Kbt. 54. §-ának (2) bekezdése alapján teheti kötelezővé a dokumentáció megvételét, azaz előírhatja, hogy a dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Gyakori az ajánlati felhívások VI. 4. pontjában az a megfogalmazás, amely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 4.