Dokumentáció kötelező tartalmi eleme

Kérdés: A dokumentáció kötelező tartalmi eleme maga az ajánlati felhívás?
Részlet a válaszából: […] ...meghatározni (szerződéstervezet és szerződéses feltételek a továbbiakban együtt: szerződéstervezet).A (2) bekezdés értelmében a dokumentáció tartalmazza az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 19.

Dokumentációban közölttől eltérő feltételek a szerződésben

Kérdés: Az ajánlatkérő a szerződést biztosító mellék­kötelezettségek tekintetében súlyosabb feltételeket emelt be a végleges szerződésbe (a feltételeket egy melléklet tartalmazza), mint amelyek a dokumentációban lévő szerződésben szerepeltek, és amelyeket mi a nyilatkozatunkkal elfogadtunk. Jogszerűen járt-e el az ajánlatkérő?
Részlet a válaszából: […] ...ismert szerződéses feltételeket meghatározni, (szerződéstervezet és szerződéses feltételek a továbbiakban együtt: szerződéstervezet).A dokumentáció tartalmazza az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 8.
Kapcsolódó címke:

Dokumentáció "formanyilatkozatának" mellőzése

Kérdés: Megfelelő-e, ha nem a dokumentációban szereplő formanyilatkozatokat töltöm ki, hanem azonos tartalommal készítek nyilatkozatot?
Részlet a válaszából: […] Igen, a kérdésben foglaltakra hivatkozással, formai okokból nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat. Az ajánlatkérő tehát nem teheti kötelezővé saját mintáinak alkalmazását, ugyanakkor javasolt a mintákat alkalmazni, így könnyebbé tehető az ajánlattétel,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 5.
Kapcsolódó címkék:  

Felhívás és dokumentáció tartalmának eltérése

Kérdés: Mi a teendő, ha az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció tartalma egymástól eltér? Ez orvosolható, vagy új eljárást kell kiírni?
Részlet a válaszából: […] Az eltérés kezelésének két útja van. Vagy a felhívás módosítása, vagy a dokumentáció módosítása. A felhívás módosítása csak újabb, az eredeti felhívást módosító felhívás közzétételével történhet a Kbt. 42-43. §-ai szerint.A 42. § (1) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 11.

Szabvány kihatása a dokumentáció tartalmára

Kérdés: Ha a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan létezik például európai szabvány, nemzeti szabvány stb., az mennyiben befolyásolja a dokumentáció tartalmát?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. kormányrendelet 26. §-a foglalkozik a műszaki leírásban meghatározott szabványok kérdésével az alábbiak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 20.
Kapcsolódó címkék:  

Szerződéstervezet a dokumentációban

Kérdés: A dokumentáció nem tartalmazza a szerződés tervezetét. A dokumentáció különböző helyeken utal ugyan szerződéses tartalomra, de nem egybefüggően - például: szerződésszegés, teljesítési határidő, kötbér jogalapja, mértéke, fizetési határidő, fizetés módja stb. Ez jogszerű, illetve az, hogy a nyertességünk esetén látjuk először a szerződést egységesen?
Részlet a válaszából: […] A vázolt helyzet attól függően jogszerű vagy jogszerűtlen, hogy az ajánlatkérő ilyen eljárást folytat le. A Kbt. 49. §-a ugyanis előírja, hogy az ajánlatkérőnek dokumentációt kell készítenie, amelynek szükségképpeni része a szerződéstervezet. Abban az esetben azonban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 24.
Kapcsolódó címke:

Kbt.-meghatározások a dokumentációban

Kérdés: Kötelező-e a dokumentációban a Kbt. meghatározásait - például értelmező rendelkezések, kizáró okokra vonatkozó szabályozás stb. - beemelni, vagy elég arra utalni, esetleg utalni sem kell rá?
Részlet a válaszából: […]  A Kbt. kógens szabályozásából adódóan azokat arendelkezéseket kell a dokumentációba beemelni, illetve azokra kell hivatkozni,amelyeknél a szabályok ezt a konkrétan előírják.Az egyéb rendelkezések tekintetében az ajánlatkérőkompetenciájába tartozik, hogy milyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Dokumentáció adatainak átadása

Kérdés: Az ajánlattevő a dokumentáció adatait, információit átadhatja-e harmadik személynek, és ha igen, mely személyeknek, milyen terjedelemben és céllal? Ezt adott esetben az ajánlatkérő vagy általában a jogszabály határozza meg?
Részlet a válaszából: […] ...lehetőség, hogy ajánlattételtőlfüggetlenül például a potenciális ajánlattevők kartellmegállapodást kötveinformálják egymást a dokumentáció tartalmáról, illetőleg annak alapján osszákfel a piacot. Az információmegosztás célja tehát a sikeres ajánlattétel,de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 11.

Dokumentáció tartalmának és tartalomjegyzékének eltérése

Kérdés: Mit tehet, illetve mit kell tennie az ajánlattevőnek akkor, ha észreveszi, hogy a dokumentáció tartalma nem felel meg a tartalomjegyzék szerinti tartalomnak, illetve az egyes részeiben eltér a hirdetményben - kiírásban - foglaltaktól?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlattevő lehetőségei közé először a kiegészítőtájékoztatás kérése tartozik. A Kbt. 56. §-ának (1) bekezdése értelmében azajánlattevő - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlati felhívásban és adokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 11.
Kapcsolódó címke:

Pénzügyi keret közzététele a dokumentációban

Kérdés: Az egyik ajánlati felhívásban szerepel: "Az ajánlati dokumentáció tartalmazza azt, hogy az ajánlatkérőnek az egyes termékcsoportokban mekkora a rendelkezésre álló pénzügyi keret, amit nem léphet túl. Ezt az ajánlattevő köteles figyelembe venni." Ezt csak a dokumentáció megvétele után tudjuk meg, és ha mégis ennek ismeretében úgy dönt, hogy neki nem éri meg, ki fizeti meg a dokumentáció árát? Visszakérheti-e azt az ajánlattevő?
Részlet a válaszából: […] A pénzügyi keretnek - mint többletinformációnak - anyilvánossá tétele nem kötelező. Ez a további információ segíti az ajánlattevőtannak eldöntésében, valóban érdeklődik-e a beszerzés tárgya iránt. Adokumentációban sem lett volna kötelező mindezt közölni, tehát egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 7.
Kapcsolódó címke: