Dokumentációkészítési kötelezettség

Kérdés: Az ajánlatkérő minden esetben köteles dokumentációt készíteni?
Részlet a válaszából: […] Nem, nem szükséges az ajánlatkérőnek minden esetben dokumentációt készítenie. Kötelezettsége közösségi rezsimben általában, nemzeti rezsiben pedig építési beruházás esetében áll fenn az alábbiak szerint.A Kbt. 49. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő – a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 5.

Dokumentáció kötelező készítése és átvétele

Kérdés: Kötelező-e az ajánlatkérőnek dokumentációt készítenie? Elindulhatok-e a tenderen, ha nem veszem át a dokumentációt?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 49. §-a szerint az ajánlatkérőnek a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében dokumentációt (versenypárbeszédben ismertetőt) kell készítenie. A dokumentáció tartalmazza a szerződéstervezetet, az ajánlat elkészítésével kapcsolatos ajánlatkérői...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 9.

Dokumentációkészítési kötelezettség

Kérdés: Kötelező-e ajánlati dokumentációt készíteni? Vannak-e olyan beszerzések, ahol nem?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 54. §-a nyílt eljárásban kötelezővé teszidokumentáció készítését. A dokumentációnak az ajánlattétellel kapcsolatosformai és tartalmi előírásokat kell tartalmaznia, ezen túlmenően ebben kellmegadni a közbeszerzési műszaki leírást, valamint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.

Dokumentációkészítési kötelezettség építési beruházásoknál

Kérdés: A 162/2004-es kormányrendelet I. számú melléklete szerinti dokumentáció elkészítése csak engedélyköteles beruházások esetén kötelező? (Figyelemmel az 1. számú melléklet I/1 részére, mely szerint a dokumentáció tartalma a jogerős, végrehajtható és érvényes építési vagy létesítési hatóságiengedély-okirat és a hozzá tartozó dokumentáció alapján készített írásos dokumentumok és tervrajzok összessége.)
Részlet a válaszából: […] Nem, véleményünk szerint, amennyiben nem engedélykötelesberuházásról van szó, a vonatkozó melléklet egyéb kötelező elemeinek meg kellfelelnie az ajánlatkérőnek. Tehát értelemszerűen meg kell felelni az alábbikövetelményeknek."A kivitelezésre irányuló építési beruházás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 1.

Dokumentációkészítési kötelezettség egyszerű eljárásban

Kérdés: Ellentmondás van a Kbt. 300. § (6) bekezdésének egyszerű eljárásra előírt azon passzusa, miszerint nem hivatkozik vissza a Kbt. 54. §-ára – a dokumentáció elkészítésének kötelezettségére –, valamint a 162/2004. kormányrendelet azon pontja között, hogy "dokumentáció készítése akkor is kötelező, ha azt a Kbt. egyébként nem írja elő". Ez az ellentmondás súlyosan kihat az egyszerű eljárások (például építési beruházások) lefolytatására, mivel az ajánlatkérők általában nem készítik el a dokumentációt, annak hiányában pedig nem létezhet jó közbeszerzés. Jól értelmezem a jogszabályt?
Részlet a válaszából: […] Nem igazi ellentmondás, amit a kérdés jelez, hanem inkább atöbbszintű szabályozásból adódó eltérés.Az egyszerű eljárásra vonatkozóan a Kbt. 300. §-a valóbannem teszi kötelezővé dokumentáció készítését, pontosan amiatt, hogy az egyszerűeljárás az ajánlatkérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 25.

Felújítási munkák dokumentálásának szabályai a közbeszerzésben

Kérdés: Hogyan kell dokumentálni a közbeszerzési eljárásban a felújítási munkákat?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a kérdés a dokumentáció készítésére vagy azeljárás általános dokumentálására vonatkozik, azt mondhatjuk, hogy nincs aközbeszerzési törvényben a felújításra vonatkozó speciális szabályozás. A kérdésott lehet érdekes, hogy a felújítási munka építési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 6.