Építészeti-műszaki tervezési szolgáltatás kivételi körbe sorolhatósága

Kérdés: Az építészeti-műszaki tervezési szolgáltatás kivételi körbe sorolható-e a felmérési tervdokumentáció készítése? (Más tervezési szolgáltatás nem kerül megrendelésre.)
Részlet a válaszából: […] ...dokumentáció elkészítése. Az építészeti-műszaki dokumentációnak része az állapotfelméréshez, állapot vagy megvalósítás dokumentálásához szükséges terv, dokumentum.Az Étv. 32. § (1) bekezdése alapján építészeti-műszaki tervezési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 12.

Cégadatváltozás dokumentálása

Kérdés: Változtak a céges adatok, ami a telephelyet és a cégjegyzésre jogosultat is érinti. Írjam át az adatokat az EEKD II. szakaszában, vagy abban a nyilatkozatban adjam meg az új adatokat, amikor azt nyilatkozzuk, hogy a részvételi szakaszhoz képest van-e változás? Esetleg mindkettőben? Újra kell-e gyártanom a nyilatkozatokat, ha már más az ügyvezető?
Részlet a válaszából: […] Feltételezzük, hogy az EEKD II. szakaszának az EEKD-ban foglalt nyilatkozat igazolására utal a kérdező. Amennyiben a cégadatok körében változás történt, azt minél hamarabb érdemes kijavítani, amikor erre lehetőség van. Mivel ez a gazdasági szereplő adatainak frissítését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 14.

Bírságmérték arányossága

Kérdés: A 181/2022. ügyben a Közbeszerzési Döntőbizottság kiszabott egy 5 millió forintos bírságot azért, mert egy alvállalkozó későn lett bejelentve. Más ügyekben sokkal kisebb bírságokat látok. Miért fontos egy bejelentés akkor, amikor egyébként a határozat szerint nem a teljesítéssel van gond? Ebben az esetben mi az oka annak, hogy nem közös bírság kerül kiszabásra, amit a T-Systems ügy lehetővé tesz?
Részlet a válaszából: […] ...a közbeszerzési eljárás nem megfelelő előkészítése, valamint a biztosítékok nem megfelelő rendelkezésre bocsátása, ellenőrzési és dokumentálási kötelezettség elmulasztása miatt marasztalták el a feleket. A szabálytalan alvállalkozói bevonás viszonylag gyakori...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Ajánlatban nevesített szakember vagy alvállalkozó bevonásának kötelezettsége

Kérdés: Hogyan kell helyesen értelmezni a Kbt. 138. § (4) bekezdését, továbbá konkrétan milyen kötelezettséget ró ez a jogszabályhely a nyertes ajánlattevőre és az ajánlatkérőre?
Részlet a válaszából: […] ...142. § (1) bekezdése az ajánlatkérő fokozott felelősségét határozza meg a szerződés teljesítési szakaszában, és ellenőrzési, dokumentálási kötelezettséget ír elő számára a szerződés teljesítése során. Az ellenőrzéssel biztosítható, hogy a teljesítés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 13.

Összeférhetetlenség vizsgálata, dokumentálása önkormányzati beszerzésnél

Kérdés: Helyi önkormányzat nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást kíván indítani építési beruházás tárgyában. A döntéshozó szerv az önkormányzat képviselő-testülete. A képviselő-testület egyik tagja kisebbségi (28%-os) tulajdonrésszel rendelkezik egy kft.-ben. Kizárólag tulajdonos, vezető tisztséget, tényleges tevékenységet nem lát el a gazdasági társaságban. A kft. indulni kíván a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként. Fennáll-e a képviselő összeférhetetlensége, indulhat-e a kft. ajánlattevőként az eljárásban? Helyesen és szükségesen jár-e el az ajánlatkérő, amennyiben a közbeszerzési eljárás előkészítésétől kezdve nem vesz részt a testületnek a közbeszerzési eljárást érintő döntéseiben az érintett képviselő? Szükséges-e az ajánlatkérőnek a fennálló helyzetet vizsgálni, dokumentálni, az érintett képviselő részéről bármilyen nyilatkozatot bekérni?
Részlet a válaszából: […] ...azt is jelenti, hogy az összeférhetetlen képviselő semmilyen módon nem vehet részt sem az előkészítésben, sem a döntéshozatalban. A dokumentálási kötelezettség az általános szabályokból vezethető le az alábbiak szerint:A Kbt. 27. § (1) bekezdése alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 11.

Versenyeztetés formája értékhatár alatti beszerzéseknél

Kérdés: A 15 millió forint alatti beszerzéseknél melyik jogszabály írja elő, hogy már nem kell rotált ajánlattevői körrel dolgoznia az ajánlatkérőnek?
Részlet a válaszából: […] ...versenyeztet értékhatár alatt. A versenyeztetés formáját, a felhívott gazdasági szereplők számát, az eljárási szabályokat és azok dokumentálását az ajánlatkérő dönti el. Mivel a korábbi szabályok valóban tartalmaztak arra vonatkozó kötelezettséget, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 10.

Szerződés automatikus változásának dokumentálása

Kérdés: A felek korábbi rendelkezésének megfelelő automatikus változás történik a szerződésben. Hogyan kell ezt dokumentálni, ha ez már eleve a szerződés része volt? Szükséges-e formális szerződésmódosítást készíteni?
Részlet a válaszából: […] Nem szükséges, hiszen a feltételeket előre meghatározták, ez további módosítást nem igényel, de valamely okirati nyoma, bizonyítéka kell, hogy legyen a feltételek előre történt meghatározásának - figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltakra.A kérdés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 17.

Beszerzési igény dokumentálása DKÜ esetében adott beszerzési tárgyra vonatkozó keretmegállapodás hiányában

Kérdés: Hogyan dokumentálható, bizonyítható a DKÜ esetében, hogy az érintett szervezet nem tudja a beszerzési igényét a meglévő keretmegállapodásokból, vagy egyéb keret jellegű szerződésekből kielégíteni, ha nincs az adott termék vonatkozásában keretmegállapodás?
Részlet a válaszából: […] A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. kormányrendelet 13. §-ának (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 8.

Tervező összeférhetetlensége

Kérdés: A tervező összeférhetetlensége automatikusan következik a 322/2015. kormányrendeletből?
Részlet a válaszából: […] ...Döntőbizottság véleménye szerint "az ajánlatkérő a szükséges intézkedések megtételének eredményeként, annak írásbeli dokumentálásával került volna abba a helyzetbe, hogy bizonyítani tudja, hogy az ajánlattevő közbeszerzési eljárás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 18.

Beszerzés tárgyának minősítése

Kérdés: Minek minősül az, ha az ajánlatkérő kutatás-fejlesztési szolgáltatást kíván beszerezni, méghozzá egy olyan termékhez, melyet már korábban részben kifejlesztett? Ezt milyen formában lehet besorolni?
Részlet a válaszából: […] ...fejlesztésnek minősülhetnek: az új termékek, eljárások és szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek; olyan tevékenységek, amelyek magukban foglalják tervezetek, tervrajzok, tervek és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 6.
1
2
3
7