Hiánypótlás feltöltése előminősítési rendszer részvételre jelentkezési szakaszában

Kérdés: Előminősítési rendszerben nem tudok hiánypótlást feltölteni, csak egyéb kommunikációt, és erre az ajánlatkérő is felhívja a figyelmemet. Az ajánlatkérő hibázik, esetleg arra számít, hogy nem tudom megoldani, vagy az EKR nem tudja kezelni ezt a problémát valamilyen okból?
Részlet a válaszából: […] Valóban, az előminősítési rendszer részvételre jelentkezési szakaszában nincs lehetőség hiánypótlás feltöltésére, így azt egyéb kommunikáció keretében tudja megoldani az ajánlattevő. Erre jellemzően az ajánlatkérők felhívják a figyelmet, amelyet javasolt is megtenniük...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 9.

EKR-be feltöltendő dokumentumok köre

Kérdés: A tárgyalási jegyzőkönyvek mellett külön-külön fel kell-e tölteni az egyes szerződésverziókat változáskövetéssel és anélkül, továbbá a végleges szerződést is?
Részlet a válaszából: […] Főszabályként az EKR-ben kell dokumentálni az eljárást. Figyelemmel kell lenni ugyanakkor arra is, hogy az EKR nem egy dokumentumtár, ahol minden verziót annak érdekében kell feltölteni, hogy követhető legyen minden érintett véleménye, miközben a szerződéses egyeztetések arra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 11.

Dokumentumfeltöltéssel kapcsolatos követelmények az EKR-ben

Kérdés: Megjelent egy jogeset, mely szerint a dokumentum megfelelő formában történő feltöltése az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe alapvetés, ettől eltérni nem lehet. Előadáson mást hallottunk, így nem világos, hogy milyen formában kell követni az ajánlatkérő fájlformátumra vonatkozó igényeit a nyilatkozatok feltöltése során. (Az eset száma: D.94/2019.)
Részlet a válaszából: […] Alábbiakban a Közbeszerzési Döntőbizottság D.94/2019. számú ügyét elemezzük, és vonjuk le az esetből következtetéseinket. Előrebocsátjuk, hogy ebben az esetben a jogkérdés valójában nem csak a megfelelő fájlformátum volt, azaz nem lehet az esetet minden szempontból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 19.

Nyilatkozatok feltöltése részajánlattétel esetén

Kérdés: Hogyan oldhatom meg az elektronikus rendszerben azt, hogy több részre jelentkezem ugyan, de csak egy részre tölteném fel mind a 20 nyilatkozatot? Ezek némelyike bizonyos részek tekintetében felesleges, de kéri az ajánlatkérő. Ezt a dokumentummennyiséget kell egyenként feltöltenem az összes részhez? Megoldás lehet-e, ha csak egyhez töltöm fel, és a többinél arra hivatkozom, vagy ha "összecsomagolom", és mindegyikhez feltöltöm, még ha nem is releváns valamennyi rész esetében?
Részlet a válaszából: […] A sablonmásolás keretében ugyanazon dokumentumok feltöltése minden egyes részhez nem oldható meg, azaz egyenként kell feltölteni azokat. Az ajánlattevő nem hibázik akkor, ha a nyilatkozatokat együttesen egy file-ban rendezi, hiszen tartalmilag szükséges, hogy feltöltsék. Ha minden...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 7.

Ajánlat visszavonása, újra benyújtása

Kérdés: Hogyan tudom az ajánlatot visszavonni? Ha visszavonom, és mégis be akarom újra nyújtani, akkor az elejétől kell kezdenem az ajánlattételt?
Részlet a válaszából: […] A benyújtott ajánlattal kapcsolatban lehetőség van az ajánlat visszavonására vonatkozó eljárási cselekmény megtételére. A szintén sms-kóddal működő visszavonás esetében az ajánlattevő valójában nem lesz ajánlattevői státuszban, hiszen érvényes ajánlata nem lesz a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 20.

Kötelező szoftvervásárlás

Kérdés: Az elektronikus közbeszerzés kapcsán kötelező-e bármilyen szoftvert megvennünk? (Itt nem a költségvetési kiíró szoftverre gondolok.)
Részlet a válaszából: […] Szoftvervásárlást nem tehet kötelezővé a Kbt., azaz azinformatikai jogi környezetet áttekintve az alábbi javaslatok fogalmazhatók mega hazai kötelező elektronikus közbeszerzés feltételrendszerének ajánlatkérőnéltörténő kialakításakor:– elektronikus aláírás, időpecsét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 22.