Bíróság és DB tevékenységének elhatárolása

Kérdés: A D. 454/2021. döntésben a Közbeszerzési Döntőbizottság az adott szerződés tartalmát elemzi, és ebből von le következtetést, hiába közbeszerzési jellegű a jogsértés. Mi határolja el a polgári bíróság és a Közbeszerzési Döntőbizottság tevékenységét, ha már a közbeszerzési szerződés tartalmának jogértelmezése is a feladatai közé tartozik ezek szerint?
Részlet a válaszából: […] ...szerződésértelmezési kérdés, és túlmutat az adott jogi kérdés közbeszerzési megítélésén. A döntésben azonban a Közbeszerzési Döntőbizottság továbbá megállapítja, hogy "az ajánlatkérő és a kérelmezett magatartása a Kbt. 141. § (6) bekezdés b)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 9.

Kötelező ügyvédi képviselet a Döntőbizottság előtt

Kérdés: Kötelező-e az ügyvédi képviselet a közbeszerzési jogorvoslati ügyekben a Döntőbizottság előtt?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 145. §-ának (7) bekezdése értelmében a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói, kamarai jogtanácsosi vagy ügyvédi képviselet kötelező. Nem feltétlenül szükséges tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 8.

Díjbefizetés rendje a Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban

Kérdés: A jogorvoslati eljárást még hiánypótlási szakaszban megszüntette a Közbeszerzési Döntőbizottság annak ellenére, hogy a díjat be szerettük volna fizetni. Ennek a keretei nem egyértelműek, hiszen felszólítást csak egyszer kaptunk, és azonnal megszüntette a DB az eljárást, pontosabban így meg sem indította. Ez jogszerű?
Részlet a válaszából: […] ...azaz annak igazolása a jogorvoslati eljárás megindításának feltétele.A Kbt. 151. §-ának (1) bekezdése alapján a Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást legkésőbb a 148. § (1)-(9) bekezdésének, a 149. § (1)-(2) bekezdésének, valamint a 150...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 8.
Kapcsolódó címkék:    

Szerződéses jogsértéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárás a Döntőbizottság előtt

Kérdés: Olvasva a 49/2019. számú DB-döntést - vállalkozási szerződésben foglalt kötelezettség súlyos megszegése tárgyában -, arra a következtetésre jutottam, hogy a döntés nem megfelelő, hiszen nem az ajánlattevő, hanem az alvállalkozó végezte el a munkát, a döntés mégsem erről szól. Mi erről a véleményük?
Részlet a válaszából: […] ...hivatalból elindult egy 2017. szeptember 17-én kötött vállalkozási szerződésben foglalt kötelezettség súlyos megszegése tárgyában. A Döntőbizottság megvizsgálta a számlákat, jegyzőkönyveket, és megállapította, hogy "a 01938 sorszámú jegyzőkönyv és az RLASA...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 8.
Kapcsolódó címkék:    

Döntőbizottsági hatáskör szerződés teljesítése vonatkozásában védelmi beszerzés esetén

Kérdés: Védelmi beszerzés esetében a szerződésteljesítés vonatkozásában van-e hatásköre a Közbeszerzési Döntőbizottságnak?
Részlet a válaszából: […] ...Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörét a Kbt. 145. §-a szabályozza. A (2) bekezdés a közbeszerzési eljárásra vonatkozik, míg a (3) bekezdés kifejezetten a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre, melybe nem értendő bele...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 8.

Bírságkiszabás az ajánlatkérővel szemben

Kérdés: Ha az ajánlatkérő saját magát támadja meg, mert az értékelés során nem járt el megfelelően, és az összegezést már közzétette, akkor számíthat bírságra, vagy a saját feljelentés alapján a bírság kiszabása nem valószínű?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 165. § (3) bekezdésének d) pontja szerint amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában jogsértést állapít meg, bírságot szabhat ki a jogsértő szervezettel vagy személlyel, valamint a jogsértésért felelős személlyel vagy szervezettel jogviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 12.

Eljárási határidők döntőbizottsági eljárásban

Kérdés: Van-e az érdemi döntésre a döntőbizottságnak határideje? Mit tehet a kérelmező, ha 2 hónap után sem kap határozatot az ügyben?
Részlet a válaszából: […] ...eljárási határidők a döntőbizottság vonatkozásában nemegységesek, tehát van olyan eset, amikor a kérdéssel ellentétben jóvalkorábban, máskor pedig lényegesen hosszabb idő alatt kap határozatot azérdekelt a következők szerint.A Kbt. 318. §-ának (1) és (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 22.
Kapcsolódó címkék:  

Döntőbizottság "kifogásolási" határideje hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén

Kérdés: Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Döntőbizottság értesítését követően, a Bizottság kifogását mennyi időn belül közli? Pontosabban mennyi az észrevételezési határidő?
Részlet a válaszából: […] ...329. §-ának (1) és (2) bekezdése ad választ akérdésben felvetett problémára.A Kbt. utalt rendelkezése szerint, ha a KözbeszerzésiDöntőbizottság elnöke a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, illetőleg azegyszerűsített eljárás megkezdéséről a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. július 11.

Döntőbizottsági határozatok közzététele

Kérdés: Várható-e, hogy a döntőbizottság egy-egy tanulságos határozatát - a bírósági eseti döntésekhez hasonlóan - nyilvánosan közzéteszi, ugyanis ez a jogszabály gyakorlati értelmezését nyilvánosan is elősegítené? (Az eddigi gyakorlat a kereshetőséget a kérelmező nevéhez kötötte, ami értelmetlen volt.)
Részlet a válaszából: […] A kérdés feltehetően a hivatalos honlapra és az azon valókereshetőségre vonatkozik. Az intézményrendszer fokozatos elektronikus támogatásaidővel ki kell, hogy kényszerítse a jelenleginél színvonalasabb, kiegészítőszolgáltatásokat tartalmazó honlap kialakítását. A jelenleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 24.
Kapcsolódó címkék:  

Versenyhivatali, döntőbizottsági igazolás a közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásában nem írta elő a Gazdasági Versenyhivatal és a Közbeszerzési Döntőbizottság általi igazolást (nyilatkozatot), a közjegyző előtt tett nyilatkozathoz pedig hiánypótlásként utólag kérte azokat. Kérdésünk, hogy a közjegyző előtt tett nyilatkozat "tartozéka"-e az említett két igazolás?
Részlet a válaszából: […] ...és az ajánlatkérő által elfogadandó igazolást jelent. Más szavakkal: nem tartozéka a Gazdasági Versenyhivatal, illetve a Közbeszerzési Döntőbizottság igazolása, nyilatkozata. (Sőt, ilyen nyilatkozatot - ismereteink szerint - egyik hatóság sem állít...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. december 13.
Kapcsolódó címkék:    
1
2