Lejárt keretmegállapodás módosítása

Kérdés: Keretmegállapodást kötöttünk nyomdai kellékanyagok szállítására 2021. januárban. A keretmegállapodás 2023. november 30-ig tart. A mostani tervezési adatok szerint a keretmegállapodásban meghatározott mennyiség nem fog kimerülni, ezért szeretnénk a megállapodást meghosszabbítani 6 hónappal. A pénzügyi vezetőnk előzetesen jelezte, hogy miután a 2024-es költségvetési évre vonatkozó költségvetés, amelynek részét képezi a közbeszerzési terv is, csak 2024. I. negyedévben kerül majd elfogadásra, nem áll módjában a fedezetről nyilatkozni. Nyilatkozat hiányában meghosszabbítható a keretmegállapodás?
Részlet a válaszából: […] ...jogorvoslati fórum jogsértést állapított meg arra tekintettel, hogy az ajánlatkérő egy lejárt, azaz megszűnt szerződést módosított. A Döntőbizottság megállapította azt is, hogy az adott ügyben az ajánlatkérőnek a Kbt. 141. § (8) bekezdése alapján kellett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Összegezés módosítása szerződéskötés után

Kérdés: Véleményük szerint hogyan módosítható az összegezés, ha a nyertes ajánlattevő ajánlatának érvénytelensége valószínűsíthető, de úgy tudjuk, az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő már megkötötte a szerződést?
Részlet a válaszából: […] ...A jogorvoslati szabályok is jól tükrözik a határvonalat. A Kbt. 165. § (3) bekezdés b) pontja alapján, amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában jogsértést állapít meg, megsemmisítheti az ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás során hozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 12.

Közbeszerzési eljárás felfüggesztése

Kérdés: Felfüggeszthetjük a közbeszerzési eljárásunkat az Ákr. alapján, ha olyan előzetes vitarendezési kérelem érkezik, amelynek eldöntéséhez több tényezőt kell megvizsgálni, és nem elég a 3 munkanap a kérelem megválaszolására?
Részlet a válaszából: […] ...rendelkezéseit kell alkalmazni, de ezek jellemzően valamilyen hatósági feladatkör ellátásához kapcsolódnak, például a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslatokra vonatkozó hatásköre vagy a Közbeszerzési Hatóság hatósági ellenőrzési eljárása. Ezen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 14.

Szerződésszegés - alvállalkozói adatszolgáltatás elmulasztása

Kérdés: Ajánlatkérőként milyen jogi eszközökkel élhetünk, ha az ajánlattevő a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti, az alvállalkozót megillető ellenszolgáltatásra vonatkozó adatokat nem adja át részünkre?
Részlet a válaszából: […] ...megfelelően, a Kbt. szabályainak megsértésére hivatkozva lehetőség nyílik jogorvoslati eljárás megindítására a Közbeszerzési Döntőbizottságnál.A másik megoldás, amely ösztönzőleg hathat az adatszolgáltatási kötelezettség betartására, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 14.

Megszűnt szerződés módosítása

Kérdés: A D. 35/2023-as ügyben miért a 19. § sérelmét állapítja meg a jogorvoslati fórum, amikor valójában egy megszűnt szerződésről van szó és annak a módosításáról?
Részlet a válaszából: […] ...milyen hibát vétett az ajánlatkérő, ami ahhoz vezetett, hogy egy megszűnt szerződést szeretett volna "újraéleszteni".Mivel a Döntőbizottság megállapította, hogy a tervezési szerződés módosítása nem volt jogszerű, ezért az ajánlatkérőnek a Kbt. 141....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 10.

Referencialevél helyettesíthetősége

Kérdés: Építési beruházás megvalósítására indított uniós nyílt eljárásban veszünk részt. Az ajánlatkérő felszólított minket a referencialevelek benyújtására. A referencialevelek begyűjtését megkezdtük, de az ajánlatkérő által a referencialevelek benyújtására vonatkozó határidőig nem érkezett meg mindegyik igazolás. Van arra lehetőségünk, hogy a saját nyilatkozatunkkal helyettesítsük a referencialevelet, ha egyidejűleg becsatoljuk a referencialevél megküldését kérő e-mailt?
Részlet a válaszából: […] ...esetre, ha a szerződést kötő másik fél elzárkózik a referencialevél kiadásától, az ajánlattevő egyetlen lehetősége a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordulás lenne.Így a jövőre nézve előnyösebb megoldás, hogy az adott építési beruházás teljesítését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 12.

Alternatív ajánlattétel keretmegállapodás során

Kérdés: Lehet-e azonos terméket különböző áron megajánlani azonos keretmegállapodásos eljárásban?
Részlet a válaszából: […] ...ezért ennek feltételeit a közbeszerzési dokumentumok, illetve az eset összes körülményei alapján lehet megítélni. A Közbeszerzési Döntőbizottság D. 26/2023. ügyében részletesen kitér a kérdésre.Az érintett ügyben a kérelmező szerint a közbeszerzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Szerződésteljesítés ellenőrzésének alanyi köre

Kérdés: Alvállalkozóként veszünk részt egy építési beruházás kivitelezésében. A fővállalkozónk jelezte, hogy a szerződés teljesítését a Közbeszerzési Hatóság vizsgálhatja. Ez a hatósági vizsgálat ránk is vonatkozik?
Részlet a válaszából: […] ...a közbeszerzési törvényben meghatározott követelmények teljesülését jogosult ellenőrizni, és azok megsértése esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság, illetve a bíróság eljárását kezdeményezni a Kbt. 153. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a Kbt. 175. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Korai szerződéskötés

Kérdés: Amennyiben az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő korábban köti meg a szerződést, és közben jogorvoslati eljárás indult, mindenképp érvénytelenséget állapít meg a Közbeszerzési Döntőbizottság?
Részlet a válaszából: […] ...ellenére kötöttek szerződést 2022. november 26. napján, hogy a kérelmező 2022. november 20. napján jogorvoslati kérelmet nyújtott be a Döntőbizottsághoz. Az ajánlatkérő vélhetően nem volt tudatában a jogorvoslat megindulásának, hiszen egyéb esetben bizonyára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 8.

Bejelentés az Integritás Hatóságnak

Kérdés: Az Integritás Hatóságnak van-e jogosultsága arra, hogy amennyiben közbeszerzési jogsértés jut a tudomására, úgy a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt eljárást indítson? Praktikusan arra gondolok, hogy például bejelentés érkezik hozzá.
Ez a jogosultság ugyanakkor nem kötelezettség abban az értelemben, hogy saját magának is meg kell vizsgálnia, hogy valóban jogsértés történt-e, határidőben van-e, és uniós forrást érint-e.
Részlet a válaszából: […] ...európai uniós forrásból megvalósuló közbeszerzésekkel összefüggésben értendő.A 152. § (1) bekezdése alapján: "A Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból indított eljárását a következő szervezetek vagy személyek kezdeményezhetik, ha a feladatkörük...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 8.
1
2
3
53