Magánszemély bevonása, igazolása

Kérdés: Szakember értékelési szempontra vagy alkalmassági követelmény és hozzá tartozó értékelési szempontra magánszemély kerül bevonásra (aki máshol munkaviszonyban áll, azonban önállóan állapodik meg az ajánlattevővel). Magánszemély tekintetében hogyan ellenőrizhető a kizáró okok fenn nem állása? Az ajánlatkérő a bírálati szakaszban kérhet magánszemély bevonása esetében bármilyen igazolást a kizáró okok fenn nem állásának igazolására?
Részlet a válaszából: […] ...gazdasági szereplő esetében közjegyző vagy gazdasági, szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat,- Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pont: EEKD-nyilatkozat és EKR-adatbázis, adott esetben egyéb nyilatkozat,- Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pont: EKR-adatbázis, adott esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 10.

Adatbázisok azonosítása az EEKD-ban

Kérdés: Szükség van-e arra, hogy a Korm. rendeletben is felsorolt adatbázisokat egyenként beírjam az EEKD-ba az érintett minisztériummal együtt, vagy ennek önállóan is utána tud nézni az ajánlatkérő?
Részlet a válaszából: […] A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben megjelölt adatbázisok elérhetőségét és az azokat üzemeltető szervek megnevezését ma már nem írja elő a szabályozás. Ugyan számtalan esetben hiánypótoltatják azt az ajánlatkérők, mégis fontos figyelembe venni, hogy ezt az alábbi, a Korm...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 10.

Alvállalkozó mint kapacitást biztosító szervezet igazolásai

Kérdés: Milyen dokumentumokat, igazolásokat kell benyújtanunk egy közbeszerzési eljárásban, ha az alvállalkozónk egyúttal kapacitást is biztosít számunkra az alkalmasságunk igazolására?
Részlet a válaszából: […] ...elektronikusan megteendő nyilatkozatokat a kapacitást nyújtó szervezet nevében megtehesse.– Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) az általános adatok, a kizáró okok és az 1. pontban megnevezett alkalmassági feltételre vonatkozóan. Ez utóbbinál azokat a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 13.

Alvállalkozó bevonása hirdetmény nélküli eljárás esetében

Kérdés: Ha az ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján kizárólagos jogra tekintettel hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmaz, akkor az ajánlattevő bevonhat alvállalkozót? Az ajánlatkérőnek egyáltalán rendelkezésre kell bocsátania az alvállalkozói nyilatkozatmintát (EKR-űrlap), tekintettel arra, hogy ha az ajánlattevőnek kizárólagos joga van a feladatra, akkor elvileg csak ő tudja teljesíteni a feladatot?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát."Ellentmondásos ugyanakkor, hogy az EEKD tartalmaz kötelezően alvállalkozókra vonatkozó információt, így az ajánlatkérő igényétől függetlenül valójában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

EEKD kitöltése kapacitást nyújtó szervezet részére

Kérdés: EEKD-nyilatkozatot az EKR-es űrlap kivételével kell töltenünk? Volt, hogy korábbi közbeszerzésben külön ki kellett töltenie a kapacitást nyújtónak, ezért merült fel bennem.
Részlet a válaszából: […] ...elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. rendelet értelmében az űrlapnak van prioritása, azaz az EEKD kitöltése kötelező."11. § (7) Ahol az EKR az ajánlatkérő által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 12.

Hiánypótlás nem létező minisztérium tárgyában

Kérdés: Hogyan kell eljárni, ha az ajánlatkérő egy már nem létező minisztérium nevét akarja belekényszeríteni az EEKD-ba, pedig már nem az a neve? Javítsam ki a rossz névre? Ennek semmi értelmét nem látom.
Részlet a válaszából: […] ...nem követi, vagy esetleg úgy gondolja, hogy a keretmegállapodás második részében nem lehet eltérni az első részében nyilatkozott EEKD-tartalomtól. Például a www.ommf.gov.hu korábban a Technológiai és Ipari Minisztériumhoz tartozott, jelenleg egyértelműen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 12.

Nem EU-tagállamban letelepedett gazdasági szereplő ellenőrzése

Kérdés: Svájci székhelyű kapacitásnyújtó szervezet esetében miként ellenőrizhetőek a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok, tekintettel arra, hogy az e-Certis rájuk vonatkozó adatot nem tartalmaz?
Részlet a válaszából: […] ...ugyanúgy kell az ajánlatkérőnek eljárnia, mintha egyéb, például kínai, albán ajánlattevővel lenne dolga. Egyrészt szükséges az EEKD-ban foglalt elektronikus adatbázisokat megvizsgálnia, és tartalmukkal kapcsolatban fordítást kérni, bizonytalanság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 12.

Ajánlattétel holdingstruktúrában

Kérdés: Amennyiben közös ajánlattevők azonos holdinghoz tartoznak, de szeretnék a többi céget is igénybe venni, abban az esetben feltétlenül kapacitást biztosító szervezetek lesznek-e, és kell-e EEKD-t is benyújtaniuk, vagy sem?
Részlet a válaszából: […] ...nyújtania az alkalmasságot igazoló szervezetnek is, pontosabban képviseletükben az ajánlattevő nyújtja be ezeket a dokumentumokat. Mivel az EEKD űrlap formában érhető el, úgy az ajánlattevőnek az űrlapot kell kitöltenie a kapacitást biztosító szervezet helyett.A 3. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 14.

Meghatalmazotti minőség megfelelősége szerződés aláírásához

Kérdés: A közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződést az ajánlattevő képviseletében eljárva aláírhat-e cégjegyzésre jogosult által meghatalmazott olyan személy, aki a cégjegyzék szerint cégjegyzési joggal nem rendelkezik, és az ajánlattevő a gazdasági szereplőkre vonatkozó nyilatkozatában (EEKD) sem tüntette fel?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési szerződés aláírása független a közbeszerzési eljárásban meghatalmazott képviselők azonosításától. A meghatalmazás jellemzően arra utal, hogy a meghatalmazott az eljárásban a cégjegyzésre jogosult helyett és nevében eljár. Ez azonban nem vonatkozik a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 9.

Cégadatváltozás dokumentálása

Kérdés: Változtak a céges adatok, ami a telephelyet és a cégjegyzésre jogosultat is érinti. Írjam át az adatokat az EEKD II. szakaszában, vagy abban a nyilatkozatban adjam meg az új adatokat, amikor azt nyilatkozzuk, hogy a részvételi szakaszhoz képest van-e változás? Esetleg mindkettőben? Újra kell-e gyártanom a nyilatkozatokat, ha már más az ügyvezető?
Részlet a válaszából: […] ...hogy az EEKD II. szakaszának az EEKD-ban foglalt nyilatkozat igazolására utal a kérdező. Amennyiben a cégadatok körében változás történt, azt minél hamarabb érdemes kijavítani, amikor erre lehetőség van. Mivel ez a gazdasági szereplő adatainak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 14.
1
2
3
8