EEKD III. rész (Kizáró okok) "C" szakaszán belül a "Csődegyezség hitelezőkkel" pont igazolása

Kérdés: Hogyan kell kitölteni az EEKD III. rész (Kizáró okok) "C" szakaszán belül a "Csődegyezség hitelezőkkel" pontot?
Részlet a válaszából: […] ...kétféleképpen értelmezik a kormányrendeletet. Véleményünk szerint nem szükséges további ellenőrzés, a kérdésben jelzett EEKD kizáró okot a www.e-cegjegyzek.hu megjelölésével lehet igazolni. Amennyiben az ajánlatkérő ennek ellenére azt kívánja, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 12.

Korábbi eljárásban felhasznált EEKD elfogadásának feltételei

Kérdés: Nemzeti nyílt eljárási rend esetén EEKD alkalmazására nem került sor. A kiírás szerint az ajánlatkérőnek a korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált EEKD-t is el kell fogadnia, ha az a valóságnak megfelelő tartalmú. Itt nem egyértelmű számomra, hogyan kell eljárni. Régi (hatályon kívüli) Word-formátumot kell kitölteni mai dátummal, vagy egy korábbi eljárásból kellene átemelni akkori dátummal?
Részlet a válaszából: […] ...a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. kormányrendelet az alábbi szabály értelmében valóban az EEKD aktív benyújtását teszi lehetővé.A kormányrendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 14.

EEKD létrehozásának szükségessége

Kérdés: Milyen esetben vagyok köteles EEKD-t létrehozni a közbeszerzési eljárásban? Az ajánlatkérő hiánypótlás keretében kötelezett EEKD benyújtására, mivel új kapacitásbiztosítót vettem fel. Ez jogszerű eljárás? Felvehetek új közös ajánlattevőt is?
Részlet a válaszából: […] ...vagy alvállalkozó lehet csak, a gazdasági szereplő rögzítésének feloldását követően a nevesítés egyben azzal is jár, hogy új EEKD-t hoz létre az ajánlattevő. Mivel új ajánlattevő bevonására az eljárás során nincs lehetőség, így attól, hogy elvileg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 3.

Alkalmassági követelmények igazolása kapacitást biztosító magánszemély bevonásával

Kérdés: Az ajánlattevő külső szakembert szeretne bevonni az alkalmassági követelmények igazolására, majd nyertesség esetén a szerződés teljesítésébe. Ez a szakember magánszemély, de rendelkezik azzal a képesítéssel, melyre az ajánlattevőnek szüksége van. Ilyen esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése, illetve benyújtása esetében hogyan értelmezhető, hiszen nem gazdálkodó szervezet a kapacitást nyújtó szervezet (illetve egyben alvállalkozó)? Szükséges-e, hogy e magánszemély rendelkezzen adószámmal? Milyen feltételekkel lehet bevonni a pályázatba?
Részlet a válaszából: […] ...a későbbiekben csak a szervezettel kapcsolatos szabályokat rögzíti. Véleményünk szerint ettől még a személyre is azonosan vonatkoznak az EEKD azon részei, melyek egyáltalán értelmezhetők magánszemélyre (például: bűncselekmények).A Kbt. fentiekben hivatkozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 3.

Adatbázisok ellenőrzése uniós eljárásrendben

Kérdés: Uniós eljárásrendben mikor és kivel kapcsolatban kell az adatbázisokat ellenőriznem?
Részlet a válaszából: […] ...2020-ban hatályos szabály értelmében az EEKD benyújtásával egyidejűleg kell vizsgálni ezeket az adatokat. Ez vélhetően azt jelenti, hogy az ajánlati kötöttség beálltával vagy a részvételi jelentkezési határidő lejártával kell haladéktalanul ellenőrizni az adatbázisokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 9.

EEKD közzétételének részbeni elmaradása

Kérdés: Mi az eljárás abban az esetben, ha az EEKD egy részét véletlenül nem tette közzé az ajánlatkérő, és ezt a bírálat ideje alatt vette észre?
Részlet a válaszából: […] ...nem fogják tudni kitölteni a dokumentumot, így az ajánlattevők nem követnek el jogsértést, amennyiben saját mintájukat alkalmazzák az EEKD hiányzó részére. Az ajánlatkérőnek is lehetősége van mintát készíteni, és ezt az ajánlatkérők rendelkezésére bocsátani...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 11.

EEKD kezelése kapacitást biztosító szervezet vonatkozásában

Kérdés: Uniós eljárásrendben a kapacitást biztosító szervezetnek elégséges-e az EEKD-t az EKR rendszerben kitölteni, vagy a szervezet által aláírva is szükséges az ajánlat részeként feltölteni?
Részlet a válaszából: […] ...nyilatkoznia kell azért, hogy az ajánlattevő megtehesse a megfelelő nyilatkozatokat a kapacitást biztosító nevében, beleértve az EEKD-t is. Így nem szükséges a dokumentum feltöltése, mely űrlap formájában található az EKR-ben.A Kbt. fentiekben hivatkozott 65...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 13.

Önéletrajz feltöltése részvételi szándék jelzésénél

Kérdés: Részvételi szándék jelzésénél szükséges az önéletrajzok feltöltése?
Részlet a válaszából: […] ...Az esetek többségében az ajánlatkérő nem kér további információt, elegendőnek tekinti, ha az ajánlattevő az ún. "α" pontban az EEKD IV. részében általánosan nyilatkozik. Amennyiben mégis kér az ajánlatkérő további információt, úgy a szakembereket nevesíteni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 13.

EEKD "láthatósága"

Kérdés: Van olyan eset, amikor látom az EEKD-t, van, amikor újra nem látom, pedig korábban biztosan megvolt, el is kezdtem tölteni. Mi ennek az oka?
Részlet a válaszából: […] ...egy új kapacitást biztosító szervezetet, de ezt a cselekménysort nem fejezi be, nem rögzíti a gazdasági szereplőt, abban az esetben az EEKD-t sem látja. Ha a gazdasági szereplőt rögzíti, az EEKD újra láthatóvá válik.(Kéziratzárás: 2020. 04....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 8.

EEKD hiánypótoltatása

Kérdés: Köteles vagyok-e az EEKD-t külön fájlban is benyújtani amiatt, mert hiánypótoltatja azt az ajánlatkérő, de nincs lehetőségem az ajánlatot is módosítani, mert az EKR ezt nem teszi lehetővé?
Részlet a válaszából: […] ...ajánlattevő csak az EEKD kitöltésére kötelezhető, mely hiánypótláskor is azonos megítélés alá esik.Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet értelmében a főszabály az elektronikus űrlap kitöltése, melytől nem tekinthet el...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 4.
1
2