Kbt.-változások

Kérdés: 2014. szeptember 30-ai hatállyal módosult a Kbt. a kivételi körök vonatkozásában. Konkrétan ez mit jelent? A változások más területet is érintettek?
Részlet a válaszából: […] A 2014. szeptember 30-án hatályba lépett jogszabályi változás három területet érint. A törvény hatályát, a központosított közbeszerzést, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság elnökét. Az alábbiakban kiemeljük az új elemeket.A törvény hatálya a postai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 14.

Közszolgáltatók az új Kbt. rendszerében

Kérdés: Mit tudunk a közszolgáltatók szabályairól? Nem is lesznek vagy csak annyi, amennyi az új törvény XIV. fejezetében olvasható?
Részlet a válaszából: […]  A 2012. január 1-jén hatályba lépő törvény több olyantémakört is végrehajtási rendeleti szintre utal, amelyet eddig törvényi szintenszabályoztak. Tekintsük át ezeket a tárgyköröket, néhány témakörhöz rövidmegjegyzést fűzve.Felhatalmazást kap a kormány, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás szabályainak változása

Kérdés: Változtak-e az egyszerű közbeszerzési eljárás szabályai a Kbt. legutóbbi módosításakor?
Részlet a válaszából: […] Igen, változtak, melynek értelmében törlésre került az ún."háromajánlatos", azaz hirdetmény nélküli egyszerű eljárás. Bevezetésre kerültugyanakkor a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás, tekintettelarra, hogy a korábbi két nemzeti rezsim és egyben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Építési beruházás beszerzése központosított közbeszerzés keretében

Kérdés: Az építési beruházás központosított közbeszerzés keretében történő beszerzésére lát-e lehetőséget? Ha igen, van-e lehetőség arra, hogy az építési beruházás egyes elemeit központosított közbeszerzés keretében szerezzük be, míg más egységét egyéb (például nyílt) eljárás keretében?
Részlet a válaszából: […] Erre a kérdésre a központosított közbeszerzés keretébenbeszerezni kívánt kiemelt termékkör ismerete szükséges, valamint annakeldöntése, hogy a kérdező a központosított közbeszerzési rendszerről, valaminta központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 8.

Banki alkalmasság igazolásának módjai ajánlattevői hitelfelvétel esetén

Kérdés: Hosszú távú (15 év), nagy értékű (1 milliárd forint) egészségügyi szolgáltatási jogra vonatkozó építési koncessziós eljárásban az ajánlattevő 800 millió forint értékű bankhitelt szeretne igénybe venni a teljesítéshez. Hogyan kell igazolni a bank alkalmasságát akkor, - ha az ajánlatkérő előírta, hogy együttesen és külön-külön is feleljen meg az ajánlatkérő és 10 százalék feletti alvállalkozója az alkalmassági feltételeknek, és abban az esetben, - ha a bank erőforrás, akkor milyen igazolási mód vagy nyilatkozat szolgáltatására kötelezett az adott eljárás során?
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerinti esetben a bank nem alvállalkozónaktekinthető, hanem külső erőforrásnak, amelyre az ajánlattevő támaszkodik. Az új,2006. január 15-én hatályba lépett szabályozás értelmében a közbeszerzésitörvény 66. §-ának (2) bekezdése a pénzügyi, gazdasági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 10.

Közbeszerzési összeghatár fogorvosi alapellátás vállalkozásba adása esetén

Kérdés: Egészségügyi szolgáltatás keretében a fogorvosi alapellátás önkormányzat részéről történő vállalkozásba adása esetén kell-e közbeszerzési eljárást lefolytatni? Hogyan kell ilyen esetben a közbeszerzési összeghatárt meghatározni?
Részlet a válaszából: […] A nemzeti rezsimben határozta meg a jogalkotó az ún.szolgáltatási koncesszió fogalmát. Ennek megfelelően a szolgáltatási koncesszióolyan szolgáltatásmegrendelés, amelynek alapján az ajánlatkérőellenszolgáltatása a szolgáltatás nyújtásával összefüggő hasznosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. június 20.

Központi költségvetési szervek éves közbeszerzési terve

Kérdés: Központi költségvetési szerv esetén kell-e éves közbeszerzési tervet készíteni, vagy negyedévente elég jelezni az igényeket? Előzetes összesítő szükséges-e?
Részlet a válaszából: […] A 168/2004. Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése szerint aKbt. 17. §-ának (1) bekezdésében meghatározottak alapján a minisztériumok, atárca nélküli miniszterek hivatali szervei, a központi költségvetésben önállófejezettel rendelkező országos hatáskörű és egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 17.

A 10/2005. Korm. rendelet hatálya

Kérdés: Intézményünk városi önkormányzati tulajdonban lévő kórház. Vonatkozik-e ránk a 10/2005. Korm. rendelet? Jogosultak vagyunk-e például textilt és üzemanyagot kiírni a központi beszerző szervezet nélkül? Folyamatban van egy nyílt eljárás a teljes anyaggazdálkodással kapcsolatban (papírok, papíráruk – például borítékok, iratrendezők; egészségügyi termékek – tűk, fecskendők), ha ez sikertelen lesz, és ha vonatkozik ránk a fent említett rendelet, akkor mit kell tennünk (OEP finanszírozásúak vagyunk)?
Részlet a válaszából: […] Tekintettel az OEP által finanszírozott intézményi jellegre,a 168/2004. Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése értelmében az egészségügyiszolgáltatásokhoz kapcsolódó, a központosított közbeszerzési rendszer hatályaalá tartozó közbeszerzéseik és beszerzéseik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 4.

Általános eljárásrend alkalmazása közszolgáltató esetén

Kérdés: Az ÁPV Rt. felügyelete alatt működő VOLÁN részvénytársaság alaptevékenységét tekintve közszolgáltatónak minősül [Kbt. 163. §-ának c) pontja]. A Kbt. alanyi hatálya alá tartozik-e ez a VOLÁN társaság, amennyiben nem közszolgáltató (például üdültetés, szakmunkásképzés, üzemegészségügy stb.) tevékenységéhez végez beszerzést, és ha igen, akkor milyen eljárási rend vonatkozik erre a beszerzésre (különös, általános, egyszerű közbeszerzés)?
Részlet a válaszából: […] A kérdés elsősorban az alanyi hatály szempontjából vagykülönös, vagy általános eljárásrend lefolytatására irányul. Az egyszerűközbeszerzés értékhatárfüggő, azaz szolgáltatások beszerzése esetén 2 millióforinttól 15 millió forint becsült értékig folytatandó le,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 24.

Önkormányzati tulajdonban álló kórházak közbeszerzései

Kérdés: Az önkormányzati tulajdonú kórházak részére kötelező-e a központosított közbeszerzési eljárás lefolytatása?
Részlet a válaszából: […] A 167/2004. Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése értelmében a Kbt. 17. §-ának (2) bekezdése alapján, az Eü-tv. hatálya alá tartozó, az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott szervezetek az egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a központosított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 15.
1
2