Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

12 találat a megadott egybeszámítási kötelezettség tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Egybeszámítási kötelezettség élelmiszerek, alapanyagok beszerzése esetén

Kérdés: Egybe kell-e számítani a különböző hideg élelmiszerek és főzési alapanyagok (például: pékáru, zöldség, gyümölcs, tej, tejtermék) beszerzési értékét, és ezáltal közbeszerzési eljárást kell-e indítani, ha azok teljes beszerzési értéke az előző évben (és ugyanúgy a tárgyévben) meghaladta, meg fogja haladni az uniós értékhatárt?
Részlet a válaszból: […]zöldség és gyümölcs, tej és tejtermék, gabonafélék, kenyér és pékáru, méz, tojás, kertészeti növény beszerzésére.Véleményünk szerint a fenti felsorolás kimeríti a Kbt. 19. § (3) bekezdését, azaz az azonos vagy hasonló felhasználásra szánt áru meghatározást.A törvény 19. § (3) bekezdése szerint, ha egy építési beruházás vagy ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányuló szolgáltatásmegrendelés, illetve azonos vagy hasonló felhasználásra szánt áruk beszerzése részekre bontva, több szerződés útján valósul meg, a közbeszerzés becsült értékének meghatározásához az összes rész értékét figyelembe kell venni. Szolgáltatás megrendelése esetében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4697

2. találat: Részekre bontás tilalma, egybeszámítás szolgáltatásmegrendelések esetén

Kérdés: Szolgáltatásmegrendelések esetén fennáll-e a részekre bontás tilalma, ha egy telephely (kastély, szálloda) üzemeltetéséhez tanácsadói szolgáltatást venne igénybe az ajánlatkérő? Ha a tanácsadói szolgáltatás körei különbözőek (üzemeltetéssel, közbeszerzéssel és adótanácsadással kapcsolatosak), akkor ezen szolgáltatások becsült értékeit egybe kell számítani? (Funkcionálisan egy egységnek tekinthető a megvalósítási hely, azonban a szerződések nem azonos tartalmúak, külön álló egységet képezhetnek. A kérdés a Kbt. hatálya alá tartozó ajánlatkérő standard, állandó beszerzési igényéhez kötődik.)
Részlet a válaszból: […]egység meghatározása az adott szálloda vonatkozásában. Figyelemmel arra, hogy az egyes tevékenységek egészen más tartalommal bírhatnak (fizikai üzemeltetés, mérlegkészítés, közbeszerzési eljárás lefolytatása), valójában más-más szakértelem szükséges az egyes tevékenységek elvégzéséhez, más-más szerződés, más-más tartalom, más-más számonkérés és más-más potenciális és valós szerződő félről van szó. Továbbá nem egységesen tervezi az ajánlatkérő az üzemeltetést és az adózási kérdéseket, közbeszerzési eljárások támogatását, így véleményünk szerint a három érintett tevékenység különválasztható. Figyelemmel kell ugyanakkor lenni a fentiekben foglalt feltételek mellett arra, hogy egy adott projektből történik-e a finanszírozás, hiszen abban az esetben az adott projekthez kapcsolódó megvalósítást egységesen szervezi, tervezi az ajánlatkérő, bár erről a kérdésben megfogalmazottak szerint nincs[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4677

3. találat: Egybeszámítás informatikai rendszer bevezetése tárgyú beszerzésnél

Kérdés: Szeretnénk bevezetni egy informatikai rendszert, illetve a bevezetés után gyakorlatilag azonnal szükségünk lesz supportra is. Ezt elvileg akár a bevezető cég is el tudná végezni. Egybe kell-e számítani a két beszerzési tárgyat, amikor az egyik áru és a másik szolgáltatás? Milyen EUB-döntéseket érdemes megnézni hasonló kérdés eldöntésekor?
Részlet a válaszból: […]megrendelése esetében az ugyanazon közvetlen célra irányultság vizsgálatakor az egyes szolgáltatások műszaki és gazdasági funkcionális egységét kell alapul venni.Véleményük szerint a rendszer megvételét, bevezetését és a kapcsolódó supportot egybe kell számítani, hiszen azonos rendszeren végzik, akár egy szolgáltató is be tudja vezetni és supportálni, egységesen tervezi az ajánlatkérő, amely kisegítő szempontok alapján összességében döntheti el az ajánlatkérő, hogy egybeszámítja-e az egyes termékek, szolgáltatások értékét. Az alábbi EUB-döntéseket ajánljuk figyelmükbe, melyek rövid összefoglalóját is közöljük. A példák azért különösen érdekesek, mert egyrészt foglalkoznak a műszaki és gazdasági funkció egységének értelmezésével, másrészt építési beruházások és szolgáltatások egybeszámításáról szólnak.A C-16/98. számú döntés alapján egy építési beruházás fennállásának megítélésekor a gazdasági és műszaki funkció egysége a döntő szempont. Az tehát, hogy a külön szerződésekben foglalt építési munkák együtt egy funkciót töltenek-e be, mind műszaki, mind gazdasági értelemben. A közbeszerzés tervezésekor az építési munkák eredményének gazdasági és műszaki rendeltetése, funkciója a kiindulópont, és attól függően kell megítélni az egybeszámítás kérdését, hogy egy szerződéssel vagy több szerződéssel valósíthatóak-e meg a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4596

4. találat: Műszaki gazdasági funkcionális egység meghatározása, egybeszámítás

Kérdés: A településen több vis maior esemény történt, melyet öt alkalommal jelentettünk be vis maior pályázatra a település több pontján keletkezett károk helyreállítására. A helyreállítási munkálatok helyszínileg nem alkotnak egységet, a település különböző részein található út-, híd-, patak- és árok-helyreállításokat takarnak. Az árkok egy része oly módon vannak kapcsolatban, hogy a csapadékvíz elfolyását biztosítják a település különböző pontjain. Az a tény (az árkok esetében), hogy az árkok ugyanazon funkciót látják el, de földrajzilag nincs kapcsolat közöttük, megalapozza-e a műszaki funkcionális egységet? Az út és árok helyreállítását egybe kell-e számítani a település más részein található más út-, árok-helyreállításokkal? A hidak helyreállításának költsége műszaki gazdasági funkcionális egységet alkot-e az alatta található árok, áteresz, patak helyreállítási munkáival? A becsült érték meghatározásakor ezeket egybe kell-e számítani? Egybe kell-e ezeknek a munkálatoknak a költségeit számolni a település más részein található más út-, árok-helyreállításokkal? Az a tény, hogy mindegyik helyreállítási munka vis maior pályázati keretből (bár külön pályázatból) lett finanszírozva, megteremti-e a gazdasági funkcionális egységet? A felvázolt helyreállítási munkálatok becsültérték-meghatározásánál mi az, amit egybe kell számítanunk, mi az, ami gazdasági-műszaki szempontból funkcionális egységet alkot, és így egy beruházásnak minősül?
Részlet a válaszból: […]megkötésének egyidejűsége, a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmények hasonlósága, azon földrajzi környezet egysége, ahol a szerződéseket megkötötték, és az egyetlen ajánlatkérő léte egyébként olyan kiegészítő bizonyítékoknak minősülnek, amelyek azon megállapítás mellett szólnak, miszerint az építési beruházásra irányuló különböző szerződések valójában egy egységes építészeti műhöz kapcsolódnak. De ezek közül egy-egy hiánya nem alapozza meg a különválasztás lehetőségét.A Törvényszék T-384/10. számú, Spanyol Királyság kontra Európai Bizottság ügyben hozott ítéletében a Bíróság rámutatott arra, hogy ahhoz, hogy a különböző építési munkák eredményét a 93/37/EGK irányelv 1. cikkének c) pontja értelmében vett építészeti műnek lehessen minősíteni, elegendő, hogy ugyanaz a gazdasági rendeltetésük, vagy ugyanaz a műszaki rendeltetésük. A gazdasági egység és a műszaki egység megállapítása tehát vagylagos, és nem együttes, amely a részekre bontás tilalma vonatkozásában alapvető fontosságú. Ugyanezen ügyben válik egyértelművé többek között, hogy a földrajzi egység hiánya nem alapozza meg a különválasztás lehetőségét.A pályázat kérdését külön kezelnénk a fenti jogkérdésektől, hiszen az EU-források elköltése során az egyes pályázatokat külön-külön vizsgálja az EUTAF is. Azonban amennyiben azonos beszerzési tárgyak fordulnak elő (könyvelés, projektmenedzsment stb.) több pályázat esetében, úgy az egybeszámítást az azonos beszerzési tárgyak megalapozzák. Ennek esetünkben azért van jelentősége, mert ha vízelvezetéssel kapcsolatos vis major helyzeteket kell kezelni, úgy önmagában az a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4565

5. találat: Egybeszámítás opció esetén

Kérdés: Ha van egy nagy értékű keretszerződésem hosszabbítási opcióval, ami mellett az ajánlatkérő szeretne egy hasonló tartalmú szerződést kötni - melynek lehetőségét a hirdetmény és a szerződés is kifejezetten kikötötte -, abban az esetben ezt egybe kell számítani a korábbi keretszerződéssel?
Részlet a válaszból: […]annak tárgyáért az adott piacon általában kért vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a 17-20. §-ban foglaltakra tekintettel megállapított - teljes ellenszolgáltatást kell érteni. Opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén a teljes ellenszolgáltatásba az opcionális rész értékét is bele kell érteni.Mivel az opció már eleve része az eredeti szerződésnek, így nem "terheli" egybeszámítási kötelezettség az új szerződés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4513

6. találat: Azonos tartalmú szolgáltatások beszerzése eltérő megnevezéssel

Kérdés: Ha egy ajánlatkérő folyamatosan azonos vállalkozástól rendel meg szolgáltatásokat gyakorlatilag azonos tartalommal, de más-más elnevezéssel, elfogadható-e, hogy az összességében 100 M Ft nagyságrendet is elérő megrendeléseket darabonként, ún. háromajánlatos eljárásban szerzi be?
Részlet a válaszból: […]kell figyelembe venni;- a (2) bekezdéstől eltérően mindig a törvény Harmadik Része szerinti eljárás alkalmazható olyan szerződések megkötésére, amelyek becsült értéke - a (2) bekezdés alkalmazása nélkül - szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetében 21 824 000 forintnál, az építési beruházások esetében pedig 272 800 000 forintnál kevesebb, feltéve hogy ezen egybe nem számított részek összértéke nem haladja meg annak az értéknek a húsz százalékát, amit a (2) bekezdés alkalmazása esetén állapított volna meg az ajánlatkérő a teljes beszerzés becsült értékeként - Kbt. 18. §-ának (1)-(3) bekezdései.Amennyiben a fentiekben hivatkozott, 18. § (3) bekezdés alkalmazására nincs lehetőség, pontosabban az ajánlatkérő gyakorlatilag feldarabolt egy szolgáltatáscsomagot, melyek egy cél érdekében, azonos rendeltetéssel, hasonló tevékenység végzését célozták, úgy nincs olyan mentesítő szabály, amely ezt a megoldást jogszerűvé tenné. Ha azonos a szerződő fél, vagy a szerződés időtartama,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3729

7. találat: Egybeszámítás különböző minisztériumok azonos tárgyú beszerzése esetén

Kérdés: Ha különböző minisztériumok egy vállalkozástól rendelnek meg azonos tárgyú szolgáltatásokat, azokat egybe kell-e számítani?
Részlet a válaszból: […]közbeszerzéseivel. Fontos azonban megjegyezni, hogy amennyiben az ajánlatkérő konzorciumban szerez be, azaz több ajánlatkérő összeáll, úgy nincs lehetőség a becsült értéket szétosztani, és egyfajta átlagot vonva kialakítani az eljárási rezsimet. Ebben az esetben az egész konzorcium beszerzési tárgyának értékét egybe kell számítani az adott beszerzés közbeszerzési besorolásához, és a beszerzési tárgyakat egységesen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3728

8. találat: Beszerzési tárgyak elkülöníthetősége

Kérdés: Ajánlatkérőnek minősülő szervezet pénzügyi lízing keretében kíván gépet beszerezni. A gép becsült értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, a futamidő során fizetendő kamat azonban nem. Megteheti-e ebben az esetben az ajánlatkérő, hogy csak a gépet közbeszerezteti, a lízinget nem (a lízingcéget a gép közbeszerzésének lezárulta után választja ki), különös tekintettel arra, hogy a lízing futamideje során az ajánlatkérő minden kifizetést a lízingcég számára teljesít?
Részlet a válaszból: […]tárgyát - mint árut - vennénk alapul, akkor a konstrukciónak része lenne a későbbi, lízingidőszakot követő esetleges vételár is, melyet szintén az áru becsült értékének részévé kell tenni. Ez tovább erősíti azt a vélelmet, hogy önmagában a lízing nem választható le a beszerzés tárgyáról. Elvileg akár félre is érthető a Kbt. 12. §-ának árubeszerzés használatára, hasznosítására vonatkozó jog megszerzése, mely feltételezi, hogy a használat maga leválasztható arról a pénzügyi konstrukcióról, ami miatt az ajánlatkérő használhatja a terméket. A használat azonban ebben az esetben nem egészíthető ki a 13. § (2) bekezdésben jelzett vételi joggal, mivel a 13. § (3) bekezdését is együtt kell a (2) bekezdéssel értelmezni. Ennek nyomán tehát ha a szerződés árubeszerzést és szolgáltatásmegrendelést is magában foglal, márpedig a lízingszerződés esetében ez a helyzet, akkor mindkettő értékét egybe kell számítani.A Kbt. 12. §-a szerint az árubeszerzés becsült értéke olyan szerződés esetében, amelynek tárgya dolog használatára vagy hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzése:- határozott időre, egy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás; az egy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén pedig a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás, beleértve a becsült maradványértéket is;- határozatlan időre kötött szerződés esetén, vagy ha a szerződés megszűnésének időpontja az eljárás megindításakor pontosan nem határozható meg, a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa - a) és b) pontok.A 13. § (1) bekezdése értelmében az árubeszerzés vagy a szolgáltatás becsült értéke a rendszeresen vagy az időszakonként visszatérően kötött szerződés esetében:- az előző naptári év során kötött azonos vagy hasonló tárgyú szerződés vagy szerződések szerinti tényleges ellenszolgáltatás, módosítva a következő naptári év alatt várható mennyiségi és értékbeli változással, vagy- az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti, vagy a tizenkét hónapnál hosszabb időre kötött szerződés vagy szerződések időtartama alatti becsült ellenszolgáltatás - a) és b) pontok.A (2) bekezdés alapján a közbeszerzés becsült értéke olyan szerződés esetében, amely vételi jogot is tartalmaz, a vételárral együtt számított legmagasabb ellenszolgáltatás.A (3) bekezdés értelmében, ha a szerződés árubeszerzést és szolgáltatásmegrendelést is magában foglal, a becsült érték megállapításakor az árubeszerzés és a szolgáltatás becsült értékét egybe kell számítani. Úgyszintén be kell számítani adott esetben az árubeszerzés becsült értékébe a beállítás és üzembe helyezés becsült értékét is.Mivel vélhetően a pénzügyilízing-definícióból kiindulva a szolgáltatás díja magasabb lesz, mint a termék beszerzéskori ára, emiatt elsősorban szolgáltatásról beszélhetünk, mely esetben a Kbt. 14. § (2) bekezdésének b) pontja alapján minden díjat, jutalékot, kamatot és egyéb ellenszolgáltatást bele kell érteni a lízing díjába, így alakítható ki jogszerűen a kérdésben jelzett beszerzési tárgy becsült értéke.A hivatkozott 14. § (1) bekezdése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3680

9. találat: Egybeszámítás további felújítás esetén

Kérdés: Az ajánlatkérő 2011-ben közbeszerzési eljárást folytatott le leromlott állapotú műemlék épülete földszinti részének felújítására. A felújítást követően az épületet használatba vette, az új funkciót kapott. Az ajánlatkérő tervezi az épület további helyreállítását, a tetőtér és az épületet övező udvar felújítása képezi a munkák 2. ütemét. Ilyen időtávlatban, illetve ilyen műszaki tartalom esetén fenn áll-e az egybeszámítási kötelezettség, ha a két beruházás ugyanazon épületen történik?
Részlet a válaszból: […]vagy hasonló áruk beszerzésére irányuló közbeszerzés részekre bontva, több szerződés útján valósul meg, a becsült érték meghatározásához az összes rész értékét kell figyelembe venni;- a fenti (2) bekezdéstől eltérően mindig e törvény Harmadik Része szerinti eljárás alkalmazható olyan szerződések megkötésére, amelyek becsült értéke - a (2) bekezdés alkalmazása nélkül - szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetében 21 824 000 forintnál, az építési beruházások esetében pedig 272 800 000 forintnál kevesebb, feltéve hogy ezen egybe nem számított részek összértéke nem haladja meg annak az értéknek a húsz százalékát, amit a (2) bekezdés alkalmazása esetén állapított volna meg az ajánlatkérő a teljes beszerzés becsült értékeként;- amennyiben a beszerzés becsült értéke a (2) bekezdés szerint az uniós értékhatárt elérné, a (3) be­kezdés alapján nem alkalmazhatóak azok a rendelkezések, amelyeket e törvény Harmadik Része a törvény alkalmazása alól kivételként határoz meg (120. §). A (3) bekezdés alkalmazásakor annak megítéléséhez, hogy a Harmadik Rész szerint milyen eljárás folytatható le, az egyes leválasztott szerződések értéke önállóan vehető figyelembe.A 16. § szerint az építési beruházás becsült értékének megállapításakor a teljes beruházásért járó ellenértéket kell figyelembe venni. Ahhoz pedig, hogy mit kell egy építési beruházásnak tekinteni, a műszaki és gazdasági funkció egységét kell figyelembe venni.Ehhez kapcsolódóan a közbeszerzési törvény 18. §-ának (2) bekezdése arról is rendelkezik, hogy amennyiben egy építési beruházás megvalósítására több szerződés útján kerül sor, akkor a szerződések értékét együttesen kell figyelembe venni.Ezek a szabályok 2013. július 1-jén léptek hatályba, és a korábbi "egybeszámítási szabályokat" váltották fel. Most már nincs szó költségvetési évről, illetve a beszerzések egyidejűségéről, ehelyett a 18. § (1) bekezdésben megfogalmazott fő szabály az irányadó, azaz a részekre bontási tilalom.A fentiek alapján elsőként azt kell az ajánlatkérőnek megvizsgálnia az épület tekintetében, hogy az elvégzett, illetve elvégzendő munkák egy építési beruházás részeinek minősülnek-e. Tekintettel arra, hogy egy épületen, illetve ingatlanon kerülnek végrehajtásra, megítélésünk szerint a műszaki és gazdasági funkció egysége fennállhat, bár ennek a kérdésnek az eldöntéséhez szükséges lenne az az információ is, hogy a korábbi szerződés mikor teljesült. Úgy látjuk, miután maga az ajánlatkérő is ugyanazon beruházás 1. ütemének tekinti a korábbi szerződést és 2. ütemnek a most megkötni tervezettet, hogy jelen esetben csak alapos indokkal[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3509
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Egybeszámítás különböző ajánlattevővel kötött szerződések esetén

Kérdés: Az ajánlatkérő ugyanolyan szolgáltatásra szeretne szerződést kötni még ebben az évben, eltérő teljesítési hellyel, eltérő teljesítési időtartammal és valószínűleg két különböző ajánlattevővel. Jól gondolom-e, hogy a két beszerzés - mivel ugyanazt a célt szolgálja és tartalmilag hasonló - egybeszámítandó?
Részlet a válaszból: […]egyáltalán szempont lehet az egybeszámítás meghatározása során. Ennek megfelelően tehát ha időbeli összefüggés áll fenn, továbbá azonos célra irányultság, hasonlóság is megállapítható, akkor a teljesítés
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3300
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 - 12 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést