Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott egyenértékű termék tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Egyenértékűség vizsgálata referenciatermék iránti igény esetén

Kérdés: Referenciatermék kérése esetében, amennyiben egyenértékűséget vizsgál az ajánlatkérő, az ajánlattevőnek mihez kell mérnie magát? A többi ajánlattevő termékéhez, vagy a referenciatermékhez, amit az eljárási dokumentumban közöl gyakran az ajánlatkérő mintegy mintaként, avagy a műszaki elvárásokhoz?
Részlet a válaszból: […]"referenciaszintként" gyártó/típus megjelölésével konkrét termékeket is megnevezett. A kérelmező a jogorvoslati kérelmét arra alapította, hogy az - egyebek mellett - megjelölt Lenovo 4X70K09921 memóriamodullal az egyik versenytárs által megajánlott eszköz nem egyenértékű. A Döntőbizottság ugyanakkor megállapította, hogy az ajánlatkérő előírásrendszere a kérelmező által értelmezettnél jóval összetettebb. Az ajánlatkérő ugyanis mind a felhívásban, mind a dokumentációban rögzítette, hogy az árlistában olyan alkatrészeket és karbantartási anyagokat jelölt meg, amelyekkel az eddigi felhasználása alapján kalkulált. Az ajánlatkérő a felhívás V.2) 3.G pontjában kifejezetten előírta, hogy amennyiben nem a megadott referenciatermékre nyújtanak be ajánlatot, úgy az egyenértékűséget igazolni kell. Az egyenértékűség igazolása ugyanakkor nem a referenciatermékre vonatkozik, hanem arra, hogy a megajánlott eszköz megfelel a műszaki követelményeknek, és a meglévő rendszerekbe való beillesztés esetén biztosított a hibamentes működés. Az ajánlatkérő kifejezetten rögzítette azt, hogy kizárólag a jobb beazonosíthatóság érdekében határozott meg gyártmányokat és típusokat. (...)A Döntőbizottság fentiekkel összhangban rámutatott arra, hogy az ajánlatkérőnek nem azt kellett vizsgálnia,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4404

2. találat: Felhívásban szereplőtől műszakilag eltérő terméktípus

Kérdés: Jogszerű-e, ha az ajánlatkérő a dokumentációban 2-3 féle típust jelöl meg, hogy ezek bármelyikét elfogadja? Az ajánlattevő ajánlhat-e 4. típust ilyen esetben, ha az műszaki paramétereiben megfelel a kiírásnak?
Részlet a válaszból: […]illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést kell szerepeltetni. A Kbt. idézett rendelkezéséből következően az ajánlatkérő megjelölhet ugyan egy vagy akár több konkrét típust a közbeszerzési műszaki előírásban, feltéve, hogy ezt teszi szükségessé a közbeszerzési tárgy egyértelmű meghatározása, de csak azzal a feltétellel teheti ezt meg, hogy mindazokat az ajánlatokat is elfogadja, amelyek ugyan nem a műszaki leírásban megjelölt típusú árut, terméket tartalmazzák, de azzal egyenértékű, azaz a műszaki leírásban konkrétan megjelölt típussal (típusokkal) azonos műszaki paraméterekkel rendelkeznek. Nyilvánvaló, hogy a Kbt. 57. §-ának (7) bekezdésében foglalt rendelkezés nem jelenti azt, hogy a műszaki leírást úgy kell meghatározni, hogy az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 403
Kapcsolódó tárgyszavak: ,