Egyéni vállalkozó igazolásai közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Egyéni vállalkozó esetén a képviseleti jog igazolására elegendő a két tanúval ellátott aláírásminta benyújtása, vagy szükséges csatolni a természetes személy személyazonosságának igazolására alkalmas okmányt (például személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély) is?
Részlet a válaszából: […] ...egyéni vállalkozónál a képviseleti jog nem releváns kérdés, mert saját maga jár el. Ha pedig meghatalmazott útján, akkor arra meghatalmazást ad. Ettől elválik, hogy például a tárgyalás során a személyazonosságát, ha a felhívás szerint szükséges, milyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 11.

Egyéni vállalkozó kapacitást biztosító megjelölése az EKR-ben

Kérdés: Ha egy ajánlattevő az alkalmasság igazolásához egyéni vállalkozó kapacitásait veszi igénybe, abban az esetben az EKR-ben a Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk űrlapon az egyéni vállalkozót természetes személyként kell feltüntetnie, vagy a regisztrált gazdasági szereplők nyilvántartásából kell kiválasztania? Azaz kell-e az egyéni vállalkozónak regisztrálnia az EKR-be, vagy elegendő, ha az egyéni vállalkozó adatait az ajánlattevő az ajánlattétel során az EKR-ben előzetesen rögzíti? Okozhatja-e az ajánlat érvénytelenségét az, ha az ajánlattevő nem a megfelelő formában jelöli meg az egyéni vállalkozót a Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk űrlapon (vagyis formai hiba-e, ha nem a megfelelő módon tölti ki az ajánlattevő a Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk űrlapot)?
Részlet a válaszából: […] ...szükséges az EKR-ben regisztrált módon megjelennie a magánszemélynek. Amennyiben az ajánlattevő természetes személyként tünteti fel az egyéni vállalkozót, úgy nem a regisztrált szereplők nyilvántartásából választja ki. Ha nem gazdasági szereplőként rögzíti,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 10.
Kapcsolódó címkék:    

Egyéni vállalkozó adatainak javítása hibás regisztráció esetén

Kérdés: Egyéni vállalkozó ajánlattevő EKR-regisztrációja során magánszemély megnevezéssel regisztrálta magát (például: Minta János egyéni vállalkozó helyett Minta Jánosként), majd így nyújtotta be ajánlatát. A hiba egyértelmű a többi megadott adatból következően (például: adószám). Az ajánlatkérő hiánypótlás/felvilágosítás keretein belül kérheti-e az adatok javítását, módosítását?
Részlet a válaszából: […] ...Véleményünk szerint mindez nem érinti a magánszemély regisztrációját, hiszen mint magánszemély jelentkezett be az EKR-be, de egyéni vállalkozóként adott ajánlatot. Így az eljárás során megadhatja az adószámát, mindez nem akadályozhatja meg az ajánlattételben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 5.

Egyéni vállalkozás meghívhatósága hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásba

Kérdés: Az ajánlatkérő a Kbt. 122. §-a (7) bekezdésének a) pontja szerinti eljárást folytat le. Lehet-e meghívott ajánlattevő ebben az eljárásban egyéni vállalkozás?
Részlet a válaszából: […] ...behatárolja a meghívottaklehetőségeit, ezért szükséges annak feltárása, hogy mikro-, kis- vagyközépvállalkozásnak minősül-e az egyéni vállalkozó, azaz meghívható-e ahirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásba. A Kbt. 122. § (8) bekezdése alapján a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 13.

Egyéni vállalkozó és az általa tulajdonolt cég mint közös ajánlattevők

Kérdés: Egyéni vállalkozó vagyok. Tehetek-e közös ajánlatot olyan ajánlattevővel, amely egy olyan gazdasági társaság, amelyben én 70 százalékos részesedéssel rendelkezem?
Részlet a válaszából: […] Közös ajánlattétel esetére a Kbt. nem határoz meg különösebbelőfeltételeket. Ezzel kapcsolatosan mindösszesen azt rögzíti, hogy közösajánlattétel esetén az ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek - kivéve aKbt. 66. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.
Kapcsolódó címkék: