Alkalmassági követelmény módosítása

Kérdés: Miért jelent problémát az, ha az ajánlatkérő az alkalmasságot "lazítja", az alkalmassági követelményeket módosítja? (A Hatóság 89/2021. határozatához kapcsolódik a kérdésünk.)
Részlet a válaszából: […] ...az érintett közbeszerzési eljárásban történő részvételtől való tartózkodásukra vonatkozó döntésüket. E tekintetben mind az egyenlő bánásmód elve, mind az átláthatóság ebből eredő kötelezettsége megköveteli, hogy az egyes közbeszerzési szerződések tárgya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 14.

Hiányosan benyújtott hiánypótlás pontosítása felvilágosításkérés keretében

Kérdés: Van-e arra lehetőség, hogy a hiánypótlás után egy felvilágosításkérés keretében pontosítsam a hiányosan benyújtott hiánypótlást?
Részlet a válaszából: […] ...a nem, vagy a részben nem megfelelő adatközlés korrekciója vagy kiegészítése történjen meg. Az ajánlatkérő az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét köteles az egész eljárása során biztosítani, így nem részesíthet előnyben egyes ajánlattevőket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 10.

Egyenlő bánásmód elvének érvényesülése a közbeszerzés gyakorlatában

Kérdés: Az ajánlatkérő felvilágosítást kér, ahol egy Aarhus nevű bírósági ügyre hivatkozik. Az ügyet nem találjuk az interneten, vélhetően európai bírósági ügyről lehet szó, így nem világos számunkra, hogy milyen értelemben kell a felvilágosítás nyújtásához ezt figyelembe venni. Nem minket érint a felvilágosításkérés, de fontos lenne tudnunk róla. Mi ennek az ügynek a lényege?
Részlet a válaszából: […] ...nyilatkozatok vagy dokumentumok (minták) módosítsák az ajánlat tartalmát.Az Európai Bíróság szerint a gazdasági szereplőkkel szembeni egyenlő bánásmód elvét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az, ha közbeszerzési eljárás keretében az ajánlatkérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 8.
Kapcsolódó címkék:  

Termék gyártási helyének adott településhez kötése

Kérdés: A kiírásban azt olvastuk, hogy a tenderen való részvétel feltétele, hogy a beszerzés tárgyát egy adott városban lévő telephelyen gyártsák. Jogszerű ez?
Részlet a válaszából: […] ...hogy az előírás (követelmény) sérti a Kbt. azt azalapelvi rendelkezését is, mely kimondja, hogy az ajánlatkérőnekesélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania az ajánlattevőkszámára - Kbt. 1. §-ának (3)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 17.
Kapcsolódó címkék:  

Tanácsi tájékoztató figyelembevétele külföldi erőforrás esetén

Kérdés: A Közbeszerzések Tanácsa honlapján közzétett tájékoztató megkülönbözteti a kizáró okok igazolása tekintetében a hazai és a külföldi letelepedésűeket. Kérdés, hogy amikor alkalmasság igazolásánál külső erőforrásra támaszkodva (harmadik fél referenciájának használata) az erőforrás rendelkezésre állása mellett csak a kizáró okokról kell közjegyző által hitelesített okiratban nyilatkozni - a Kbt. 60. §-ának (1) bekezdése szerinti kizáró okokról adott nyilatkozat -, akkor ezeket a tanácsi tájékoztatókat bármilyen módon figyelembe kell-e venni abban az esetben, ha az alkalmasság igazolásához ajánlattevőként külföldi letelepedésű cég nyilatkozatát vesszük igénybe?
Részlet a válaszából: […] ...jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethezfűződő hátrányok alól nem mentesült;- az egyenlő bánásmód követelményének az egyenlő bánásmódrólés az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvénybe ütköző...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 25.

Helyi székhely követelménye mint diszkrimináció a kiírásban

Kérdés: Ha egy helyi önkormányzat az ajánlat kiírásakor lokálpatrióta módon helyi székhelyű ajánlattevőket jelöl meg a hirdetményben (kiírásban), ez nem számít-e diszkriminatívnak? A megvalósulás során az alvállalkozók már nem lesznek/nem lehetnek helyi székhelyűek?
Részlet a válaszából: […] ...kikötése, az alkalmasságikritériumok között való megjelenítése egyértelműen diszkriminatív, egyben atörvény alapelveibe ütközik. Az egyenlő bánásmód követelménye, aversenysemleges magatartás vonatkozik az alvállalkozók igénybevételére is,amely esetben szintén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 6.