Részvételi arány konzorciumban

Kérdés: Közös ajánlattevő közreműködése lehet 10 százalék alatti?
Részlet a válaszából: […]

A közös ajánlattevő közreműködése bármilyen mértékű lehet, mely nullánál nagyobb érték. Ettől még egyetemleges felelősségvállalása azonos kötelezettséget keletkeztet, közreműködésétől függetlenül.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 18.

Szerződő felek közös ajánlattételnél

Kérdés: Kérem, segítsenek értelmezni a Kbt. 304. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat! A jelenlegi szöveget megállapító 2010. évi LXXXVIII. törvény 73. §-ához fűzött indoklás szerint ugyanis "A Kbt. 304. §-ának a törvénnyel megállapított (1) bekezdése egyértelművé kívánja tenni, hogy közösen ajánlatot tevők közül az összes közvetlenül az ajánlatkérővel kerül szerződéses kapcsolatba." Ez vajon azt jelenti, hogy a nyertes közös ajánlattevők a tender eredményeként megkötésre kerülő szerződésben mindannyian kötelezően szerződő felekké válnak? Nem járható út például, hogy az egyikük - mint fővállalkozó - egymaga köt szerződést a teljes feladatra, és alvállalkozóként nevesítve a többieket, egyetemleges felelősséget előírva, a kapcsolattartás és a számlázás rendjét a Kbt. követelményei szerint szabályozva teljesítik a szerződést?
Részlet a válaszából: […] Igen, a kérdésben foglaltaknak megfelelően valóban eztjelenti a Kbt. szövege, de ettől még a közös ajánlattevők közvetlenülszerződéses kapcsolatban kerülnek az ajánlatkérővel. A szerződést aláírják,továbbá egyetemlegesen felelnek a teljesítésért. A számlázás, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

Szerződés közös ajánlattevőkkel

Kérdés: Közös ajánlattevőkkel külön szerződik az ajánlatkérő, vagy csak egy szerződés lesz, és kell-e az egyetemleges felelősségről nyilatkozni?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 69. §-ának (9) bekezdése szerint, ha több ajánlattevőközösen tesz ajánlatot, a szerződés teljesítésére való alkalmassá minősítéshezaz ajánlattevők - a 66. § (1) bekezdés a) és b) pontjai szerinti alkalmasságikövetelmények kivételével - együttesen is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 21.

Közreműködés arányának megjelöltetése

Kérdés: Az ajánlatkérő előírta, hogy jelöljük meg közös ajánlattétel esetén a közreműködés arányát. Ez az igény jogszerű?
Részlet a válaszából: […] ...is megfelelhetnek az előírtalkalmassági követelményeknek, továbbá más szervezet erőforrására istámaszkodhatnak.A közös ajánlattevők egyetemleges felelősséget vállalnak ateljesítésért, azonban annak mértékét az ajánlatkérő semmilyen szempontból nemírhatja elő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.