Együttes megfelelés az árbevételi feltételnek

Kérdés: Megfelelhet-e úgy az ajánlattevő az árbevételi feltételnek, hogy a kapacitást biztosító szervezet árbevétele és az ajánlattevő árbevétele együttesen teszi ki az igényelt mértéket, amit az ajánlatkérő kér?
Részlet a válaszából: […] Igen, véleményünk szerint nem tiltja a Kbt., hogy az árbevétel vagy a beszerzés tárgya szerinti árbevétel több gazdasági szereplő árbevételéből adódjon össze. Létezik ugyanakkor olyan pénzügyi, gazdasági alkalmassági szempont, mint például a mérleg szerinti eredmény,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 14.

Közös megfelelés alkalmassági követelménynek

Kérdés: Van-e lehetőség egy adott építésre vonatkozó referenciát két ajánlattevőnek biztosítania úgy, hogy az adott építési beruházást valóban ők ketten teljesítették 80%-ban, de tény, hogy egy darab építési beruházás így 20% hiányában nincs meg?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. lehetővé teszi a közös megfelelést, mely esetünkben azért érdekes, mert valójában egy nem megosztható építési beruházást tudnak közösen igazolni az ajánlattevők.A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 12.

Referencia biztosítása az ajánlatkérő többféle referenciaigénye esetén

Kérdés: Az ajánlatkérő többféle referenciát kér, melyet a közös ajánlattevők úgy képesek biztosítani, hogy az összesen háromféle referenciát négy szerződésből biztosítják. Ebből kettő referencia önálló, egy referencia két közös ajánlattevő referenciája, egy referencia pedig a kapacitást biztosító szervezeté. Lehet-e így kombinált módon biztosítani a referenciákat, ha nincs annak korlátja, hogy hány szerződésből tudja azt az ajánlattevő produkálni, csak az érték van megadva, és a beszerzési tárgyak stimmelnek, továbbá nem oszthatók meg? Ebben az esetben a bevont szervezet kinek biztosítja a kapacitását? Van ennek jelentősége?
Részlet a válaszából: […] A főszabályt a Kbt. 65. §-ának (6) bekezdése rögzíti az alábbiak szerint:Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 11.

Kárigény érvényesítése konzorciummal szemben felelősségbiztosítás alapján

Kérdés: Közös ajánlattevők esetében összeadódhatnak-e a felelősségbiztosítások limitösszegei, együttes megfelelés formájában? Hogyan tudjuk a kárigényt érvényesíteni, ha két szerződőnk van, ahol egyetemleges a felelősség?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. alkalmassági követelmény esetében lehetővé teszi az együttes megfelelést abban az esetben, ha a követelmények kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre.A 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 19.

Együttes megfelelés alvállalkozóval

Kérdés: Mely esetben lehetséges az együttes megfelelés az alvállalkozóval a műszaki alkalmasság területén?
Részlet a válaszából: […] Az alvállalkozóval történő együttes megfelelés kifejezést a közbeszerzési szabályrendszer még az erőforrást nyújtó szervezeti státusz bevezetését megelőzően alkalmazta. Jelenleg nincs olyan lehetőség, hogy az ajánlatkérőnek együttesen kelljen megfelelnie...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 12.

Árbevétel több szereplő általi, együttes igazolása

Kérdés: Az árbevételt több szereplő tudja-e együttesen igazolni?
Részlet a válaszából: […] Az árbevétel nem megosztható, igazolása egy gazdasági szereplőtől kell, hogy származzon. Amennyiben a részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő nem rendelkezik megfelelő mértékű árbevétellel a beszerzés tárgyában, ezt a pénzügyi, gazdasági alkalmassági kritériumot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 12.

Részvétel ajánlattevőként saját referencia hiányában

Kérdés: Egyezik-e a Kbt. alapelveivel, ha egy ajánlattevő minden esetben alvállalkozóval igazol referenciát, saját teljesítése adott közbeszerzési tárgy vonatkozásában nincs? Mit tehet ez ellen az az ajánlattevő, aki jelentős saját teljesítményt tud felmutatni adott közbeszerzési tárgyban, viszont annak következtében, hogy a bírálati szempont a legalacsonyabb ár, folyamatosan veszít a tendereken?
Részlet a válaszából: […]  Az új Kbt. az alkalmasságigazolás vonatkozásában nem emeliki az alvállalkozók szerepét, mivel az alkalmasságot igazoló szervezetek az újszabályok szerinti feltételekkel ugyan, de szabadon igazolhatnak képességet,alkalmasságot az ajánlattevők részére. A főszabály a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 2.

Együttes megfelelés az alvállalkozóval 2012-től

Kérdés: Fenntartja-e az új törvény az alvállalkozóval való együttes megfelelés szabályát?
Részlet a válaszából: […]  Igen, a főszabály továbbra is az együttes megfelelés, annyi különbséggel,hogy a továbbiakban nincs lehetőség az alvállalkozó vonatkozásában különalkalmassági követelmény meghatározására. Az együttes megfelelés ugyanakkor nema korábbi szófordulattal van jelen a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 6.

Alvállalkozó bevonása "részbeni" megfelelésre

Kérdés: A pénzügyi alkalmasságnál megfelelhetünk-e 10 százalék alatti alvállalkozóval, abban az esetben, ha az ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy a P4-P5 követelményeknek együttesen kell megfelelni? Mi a P5-nek nem felelünk meg. 10 százalék feletti alvállalkozóként viszont nem tudjuk bevonni az illető társaságot, mert a P2 pontnak nem felel meg.
Részlet a válaszából: […]  Az együttes megfelelés főszabálya értelmében a harmadikszemélynek nem szükséges minden alkalmassági kritériumnak megfelelnie. Azaz egykritériumban segítheti az ajánlattevőt, s ennek megfelelően ezt kell igazolniaa kizáró oki megfelelés mellett, de más alkalmassági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Együttes megfelelés alkalmassági minimumkövetelményeknek

Kérdés: Igaz-e, hogy a Kbt. szerinti keretszerződés alapján nem minősülhet alvállalkozónak az a cég, amely a szerződés teljesítésében a Kbt. 69. §-ának (8) bekezdése szerint közreműködik, és 10 százalék alatt alkalmasságot is igazol? Milyen jogszabályhely értelmezhető így?
Részlet a válaszából: […] A törvény 69. §-ának (8) bekezdése a következők szerintfogalmaz: az (5) bekezdésen kívüli alkalmassági minimumkövetelményeknek azajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékbenigénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 16.
1
2
3