Elektronikus aukció lefolytatása 2018-ban

Kérdés: Keretmegállapodásos eljárás második részében elektronikus aukciót kell lebonyolítani. Az EKR-ben kell ezt azonnal lehetővé tennünk, vagy maradhat a saját korábbi szolgáltatónk?
Részlet a válaszából: […] A kérdés arra vonatkozik, hogy az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. rendelet (Új Elektronikus Rendelet) hatályba léptető rendelkezései között szerepel, hogy az elektronikus aukciót is az EKR-ben kell lefolytatni az alábbiak szerint:– a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 14.

Régi aukciós szoftver használata kötelező elektronikus közbeszerzés esetén

Kérdés: Amikor az elektronikus közbeszerzés kötelező lesz, lehet-e majd a régi aukciós szoftverünket használni, amit egy ügyvédi irodával alkalmaztunk évekig, és működött?
Részlet a válaszából: […] A 2018. január 1-jén hatályba lépett, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. rendelet értelmében elektronikus árlejtés csak az EKR-ben bonyolítható le.A Korm. rendelet 35. §-ának (3) bekezdése ugyanis előírja, hogy amennyiben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 14.

Érvénytelen ajánlat elektronikus licitnél

Kérdés: Elektronikus licitnél a következőt olvasom a dokumentációban: nem érvénytelen az ajánlat, ha azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be, vagy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést. Hogyan írhatja elő ezt az ajánlatkérő?
Részlet a válaszából: […] A félreértést azt eredményezheti, hogy az elektronikus licit maga egy eljárástípus nemzeti rezsimben, mely valójában egy elektronikus aukcióból áll. A vonatkozó, a Kbt. 116. §-a szerinti szabályozás ugyanis abból indul ki, hogy egyrészt a nyílt eljárás szabályait kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 8.

Ajánlatkérő kötelezése az ajánlattevő által

Kérdés: Kötelező-e a becsült értéket és a fedezetet megadni az eljárást megindító felhívásban? Az ajánlattevő arra szólít fel informálisan, hogy az egyértelmű tájékoztatás érdekében közöljem vele ezeket az adatokat. Megtehetem-e, és kötelezhet-e engem az ajánlattevő a nyilvánosságra hozatalra?
Részlet a válaszából: […] A fedezet és a becsült érték közzétételi kötelezettségét az alábbiakban szabályozza a Kbt. 62. §-ának (4) bekezdése.Az ajánlatkérő az ajánlatok – tárgyalásos eljárásban a végleges ajánlatok – bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 9.

Jogorvoslati lehetőség előzetes vitarendezés iránti kérelem elkésettsége esetén

Kérdés: Az ajánlatkérő elektronikus aukciót bonyolított le, melyre minket nem hívott meg. Mivel úgy gondoljuk, hogy az ajánlatunk érvényes lehet, előzetes vitarendezést kezdeményeztünk, de azt már elkésettnek minősítették. Van-e más lehetőségünk ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az előzetes vitarendezés elkésett, csak rendes jogorvoslati eljárást lehet kezdeményezni. Ügyelni kell arra, hogy ebben az esetben az ajánlatkérő vélhetően tájékoztatta az ajánlattevőt arról, hogy nem hívja meg az elektronikus árlejtésre, azaz ajánlatát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 20.

Elektronikus aukció

Kérdés: Kötelező-e az elektronikus aukció?
Részlet a válaszából: […] Gyakori félreértés, hogy az elektronikus aukció is kötelezőeleme az elektronikus közbeszerzési eljárásoknak. A szabályozás alapjánegyértelmű, hogy nem szükséges elektronikus aukció (a közbeszerzésbenelektronikus árlejtés) lebonyolítása, ez továbbra is opcionális marad a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 22.

Elektronikus aukció

Kérdés: Az elektronikus aukcióról milyen információt tudnak nekünk adni, hiszen a Kbt. szerint már működnie kellene, és ajánlattevőként szeretnénk minél hamarabb alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] Az elektronikus aukció egyelőre még nem alkalmazhatóközbeszerzési környezetben, azonban a GKM és a MEH már előkészítette azt ajogszabálytervezetet, amely nem csak az elektronikus aukcióról, vagy ahogyan aközbeszerzésben használni fogjuk, elektronikus árlejtésről, hanem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 16.

Elektronikus aukció lefolytathatósága

Kérdés: Lefolytatható-e elektronikus aukció a közbeszerzésben Magyarországon?
Részlet a válaszából: […] A 167/2004. Korm. rendelet nem tartalmazza azoknak az elektronikus beszerzési technikáknak a szabályozását, mint például az elektronikus árlejtés (azaz az e-aukció), a katalógusalapú beszerzés, vagy a dinamikus beszerzési rendszer. Az új EU-irányelvek már tartalmazzák, sőt, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. december 13.

Elektronikus közbeszerzés meghatározása

Kérdés: Mit jelent az elektronikus közbeszerzés? Hol találjuk meg az azzal kapcsolatos jogszabályi előírásokat?
Részlet a válaszából: […] Az elektronikus közbeszerzések szabályait a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól és az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerről szóló 167/2004. Korm. rendelet tartalmazza. A 167/2004. Korm. rendelet Értelmező rendelkezései...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 12.