Új eljárások régi hirdetménnyel?

Kérdés: Hogyan írjunk ki beszerzéseket, ha ugyan már vannak végrehajtási rendeletek, de a KT rendszerében nem az új hirdetmény szerepel? Mit adjak fel nemzeti rezsimben?
Részlet a válaszából: […]  Tekintettel a szabályok változására, a régi hirdetménymintanem alkalmas az eljárás megindítására, továbbá már valóban hatályba lépett a92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetményekfeladásának, ellenőrzésének és közzétételének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 6.

Egyszerű közbeszerzési eljárás szabályainak változása

Kérdés: Változtak-e az egyszerű közbeszerzési eljárás szabályai a Kbt. legutóbbi módosításakor?
Részlet a válaszából: […] Igen, változtak, melynek értelmében törlésre került az ún."háromajánlatos", azaz hirdetmény nélküli egyszerű eljárás. Bevezetésre kerültugyanakkor a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás, tekintettelarra, hogy a korábbi két nemzeti rezsim és egyben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

E-közbeszerzés

Kérdés: Hogyan működik napjainkban az e-közbeszerzés?
Részlet a válaszából: […] Jelenleg a közösségi értékhatárt elérő értékű közbeszerzésieljárások esetében kötelező elektronikus hirdetményfeladás esetében azelektronikus út adott, ezen túl elsősorban a dokumentáció elektronikusközzétételével rövidítik az ajánlatkérők az eljárási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 19.

Elektronikus közbeszerzés

Kérdés: 2010. január 13-án megjelent a Közbeszerzések Tanácsa elnökének tájékoztatója, miszerint jogszabályi változás hiányában az elektronikus közbeszerzésre vonatkozó határidő nem módosult, és az egységes és a jogszabályi követelményeknek megfelelő álláspont kialakítását követően a Tanács a közbeszerzésekben részt vevőket haladéktalanul tájékoztatja. Most mi a teendő?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2010.január 1-jétől közösségi, majd 2010. július 1-jétől nemzeti eljárásrendbenkötelezte a közbeszerzési eljárások szereplőit, hogy eljárásaikatelektronikusan bonyolítsák le.Az elektronikus közbeszerzés területén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 22.

Hirdetmény ellenjegyzése

Kérdés: A Kbt. 6. §-ának (2) bekezdése az eljárást megindító hirdetmény ellenjegyzésére vonatkozik. A hivatkozott szakasz szerint az eljárást megindító hirdetmény ellenjegyzése nélkül a közbeszerzési eljárás nem indítható meg. Elektronikus hirdetményfeladás esetén köteles-e az ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa felé igazolni az eljárást megindító hirdetmény ellenjegyzését? Ha igen, milyen módon tehet eleget az ajánlatkérő ennek az előírásnak? Szükséges például elektronikus aláírás alkalmazása?
Részlet a válaszából: […] A vonatkozó közzétételi jogszabály tervezetében eredetilegszerepelt egy ilyen elem, hogy az ellenjegyzést igazolni kell, de végülkimaradt. Mivel még nem fogadta el a kormány, ezért a végleges formájáról nemtudunk nyilatkozni. De a tervezet nem tett említést elektronikus...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.

Elektronikus hirdetményfeladással szembeni követelmények

Kérdés: Mit jelent, hogyan teljesül az elektronikus hirdetményfeladás a gyakorlatban? Elegendő, ha a hirdetményt a mintán szereplő e-mail címre továbbítjuk?
Részlet a válaszából: […] A 2/2006. IM rendelet külön felhívja a figyelmet arra, hogya hirdetménynek a minták fejlécén szereplő e-mail címre (hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu)történő eljuttatása önmagában még nem jelenti a hirdetmény elektronikus útontörténő feladását. A hirdetmények elektronikus...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. december 18.

Korábbi jogszabály szerinti hirdetményminta alkalmazhatósága

Kérdés: Elektronikus hirdetményfeladás során van-e mód 15/2004. IM rendelet szerinti minta kitöltésére – 2005. évben megkezdett eljárás esetén?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzésitervpályázati hirdetmények, a bírálati összegzések és az éves statisztikaiösszegzések mintáit a 2/2006. IM rendelet tartalmazza. Az IM rendeletben előírthirdetménymintákat kell minden esetben kitölteni – tehát a 2005-ben megkezdetteljárás esetén is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 16.

Párhuzamos hirdetményfeladás

Kérdés: Amennyiben feladtuk elektronikusan a hirdetményt, akkor mellette javasolt-e faxon is elküldeni azt?
Részlet a válaszából: […]

Csak abban az esetben javasolt a hirdetmény megküldése az elektronikus út mellett telafaxon is, amennyiben erre külön kérés érkezik. Amennyiben ajánlatkérő tapasztalatai, szokásai alapján faxon is el szeretné küldeni, javasolt mindezt előre jelezni.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 14.

Több részre tett ajánlat jelölése elektronikus hirdetményfeladásnál

Kérdés: Gyakorlati kérdésem lenne az elektronikus hirdetményfeladással kapcsolatban. Van egy olyan pontja a hirdetményeknek, hogy egy részre, több részre vagy minden részre lehet ajánlatot tenni. Ebből a hirdetményminta mindig csak az egyiket engedi beikszelni. Az a kérdésem, hogyha azt szeretné az ajánlatkérő, hogy több részajánlat esetén egy részre is, minden részre is és valamennyi részre is lehessen ajánlatot tenni, tehát bárki bármire tehessen ajánlatot, akkor ilyenkor mi a helyes válasz?
Részlet a válaszából: […] A kérdés életszerű, hiszen a leglogikusabb lépést nem engedia rendszer ebben az esetben. Más megoldás híján az egyéb információk között vanlehetőség feltüntetni, hogyan érti a válaszadó a "minden részre" választ. Adokumentációban pedig javasoljuk minél részletesebben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 14.