Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott elektronikus hírközlési szolgáltatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Elektronikus hírközlési szolgáltatások a Kbt.-ben

Kérdés: A Kbt. módosítása 2006. január 15-étől bővítette a törvény hatálya alóli kivételek körét az elektronikus hírközlési szolgáltatás vonatkozásában. Kérdésünk, hogy a kivétel mely beszerzési tárgyakat érinti? Csak a szolgáltatásmegrendelést?
Részlet a válaszból: […]összefüggő beszerzésre vonatkozik; - nemzetközi szervezet által meghatározott külön eljárás alapján történő beszerzésre, továbbá - olyan beszerzésre, amelynek kizárólagos rendeltetése az, hogy lehetővé tegye az ajánlatkérő számára egy vagy több nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását, illetve nyilvános elektronikus hírközlő hálózat rendelkezésre bocsátását vagy igénybevételét. A témakörben a Közbeszerzések Tanácsa közleményt adott ki a Közbeszerzési Értesítő 2006. szeptember 22-én megjelent, 110. számában. A közlemény - kérdés szempontjából - legfontosabb hivatkozásai a következők. A Tanács elsődlegesen felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. szerinti kivételeket minden esetben megszorítóan kell alkalmazni. A törvény 2006. január 15-ével beiktatott, 29. § (1) bekezdésének f) pontja alapján minden olyan beszerzés kivételnek minősül, amelynek kizárólagos rendeltetése, hogy lehetővé tegye az ajánlatkérő számára - nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását, - nyilvános elektronikus hírközlő hálózat rendelkezésre bocsátását, valamint - nyilvános elektronikus hírközlő hálózat igénybevételét. Az új kivételi eset lényegében az ajánlatkérő oldaláról határozza meg a kivételt, és nem tesz különbséget aszerint, hogy az ajánlatkérő kivételt megalapozó tevékenységével összefüggő mely beszerzési tárgyról van szó. (A korábbi kivétel a beszerzés tárgyának oldaláról határozta meg a beszerzés tárgyát, és emiatt irreleváns volt az ajánlatkérő szervezet.) Mindezek alapján a Tanács összegzésében megállapítja, hogy a Kbt. 29. § (1) bekezdése f) pontjának alkalmazási köre szélesebb, mert az árubeszerzésekre, a szolgáltatásmegrendelésekre, továbbá az építési beruházásokra is kiterjed, míg a hatályon kívül helyezett, 29. § (2) bekezdés d) pontja kizárólag a szolgáltatásmegrendelésekre volt irányadó. Emellett a Tanács utal arra is, hogy a két pont hatálya alá tartozó szolgáltatások terén is eltérés látszik, mert az f) pont szerinti szolgáltatásokat a Kbt. nem részletezi - azok széleskörűsége, sokfélesége miatt -, ezzel szemben a korábban hatályos d) pont tekintetében a törvény taxatív felsorolást tartalmazott a közbeszerzési eljárás nélkül megrendelhető szolgáltatások köréről (távbeszélő, telex-, rádiótelefon-, személyhívó és műholdas szolgáltatások). A fentieken túl a Tanács közleményében rögzíti azt is, hogy a jelenleg hatályos Kbt. 29. § (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott kivételi kör abban az esetben foglalja magában a - 2006. január 15-ét megelőzően hatályos - d) pont szerinti szolgáltatásokat, ha a nyilvános elektronikus hírközlő hálózattal rendelkező ajánlatkérő e szolgáltatásokat elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása, nyilvános elektronikus hírközlő hálózat rendelkezésre bocsátása, illetve igénybevétele céljából szerzi be. Ez azt is jelenti, hogy adott esetben,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1188
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Elektronikus hírközlési szolgáltatások köre

Kérdés: Kérem, szíveskedjenek megvilágítani, hogy a Kbt. 29. §-ának (1) bekezdés f) pontja alatt milyen nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását értik? A törvény indokolása sem hozott fel példákat, így nem igazán tudjuk, milyen típusú szolgáltatások sorolhatók a kivételek közé.
Részlet a válaszból: […]elektronikus hírközlő hálózatokon történő átviteléből, és ahol ez értelmezhető, irányításából áll, de nem foglalja magában az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások felhasználásával továbbított tartalmat szolgáltató vagy ilyen tartalom felett szerkesztői ellenőrzést gyakorló szolgáltatásokat, valamint nem foglalja magában az információs társadalommal összefüggő, más jogszabályokban meghatározott szolgáltatásokat,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1017
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,