Hivatkozási alap elkésett ajánlat esetén

Kérdés: Mire tudok hivatkozni, ha elkésett az ajánlatom? A visszaigazolásra? Vagy az EKR naplózott állományára?
Részlet a válaszából: […] Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet értelmében az ajánlattétel az EKR-en keresztül történik, amellyel kapcsolatban a rendelet nem tartalmaz további részletszabályokat. Az EKR maga úgy oldja meg a kérdést, hogy lehetővé teszi az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 12.

DBR ajánlattételi szakasza a KEF portálon

Kérdés: Milyen módon zajlik a dinamikus beszerzési rendszer ajánlattételi szakasza a KEF portálon?
Részlet a válaszából: […] Az alábbiakban nem a DBR folyamatát ismertetjük, hanem a KEF portálon történő eljárási cselekményekről adunk rövid összefoglalót a kérdésnek megfelelően.A KEF portálja az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet alapján az ún....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 4.

Adatfeltöltés visszaigazolásának hiánya

Kérdés: Mi történik, ha nem érkezik visszaigazolás az EKR-be történő feltöltésről?
Részlet a válaszából: […] Véleményük szerint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. rendelet 12. §-ának (1) bekezdésében jelzett visszaigazolás elsősorban ahhoz szükséges, hogy az ajánlatkérő igazolni tudja, mikor töltötte fel az információt az EKR-be. Ennek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 11.

Elektronikus adóigazolás csatolása az ajánlatba nyomtatott formában

Kérdés: 2011. júliusban indulunk egy tenderen, ahol kértek tőlünk igazolást arra vonatkozóan, hogy nincs adótartozásunk. A pénzügyi osztályunk ma reggel elektronikus formában küldte meg nekem ezt az igazolást, merthogy ők is így kapták a hivataltól. Ha kinyomtatom, akkor becsatolható lesz az ajánlatba. Becsatoljam-e, vagy kérjünk olyan igazolást, amit nem elektronikusan küldenek meg a számunkra?
Részlet a válaszából: […] Mivel az elektronikus formában beérkezett adóigazolásegyenértékű az ún. köztartozásmentes adatbázisban való részvétellel, melyutóbbit külön nevesíti a törvény, érdemes felhívnia a figyelmet utóbbielőnyei­re. A nullás adóigazolás kérhető papíralapon és elektronikusan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 8.

Elektronikus igazolások problémái

Kérdés: Elektronikus úton kaptuk meg az APEH és a VPOP együttes adóigazolását közbeszerzési pályázat benyújtása céljából. A dokumentumot az APEH elektronikus aláírással látta el. Az ajánlatkérő hiánypótlásban kérte ezen igazolás beadását eredetiben vagy közjegyző által hitelesítve, azaz ezen igazolás ilyen formában nem került elfogadásra. Újabb adóigazolást közjegyzőnél szerettük volna hitelesíteni, de nem fogadta el azzal, hogy ez nem számít eredetinek. Kérdésünk, hogy jogosan járt-e el az ajánlatkérő és a közjegyző?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a vonatkozó igazolás elektronikusan aláírva kerülaz ajánlattevő birtokába, ez a dokumentum elektronikusan tekinthető hitelesnek.Fizikailag hitelessé közjegyző teheti, méghozzá az elektronikusanrendelkezésére álló dokumentum alapján.Az elektronikus aláíráshoz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 19.

Elektronikus iratok másolata

Kérdés: Az elektronikus igazolásnak (tértivevénynek) nincs másolata. Úgyszintén nincs a változásbejegyzési kérelemnek sem, mert az is csak elektronikus formában létezik. Mit tegyünk, ha ezt kéri az ajánlatkérő a változásbejegyzési kérelem beadásának igazolására? Nyomtassa ki a jogi képviselőnk? És milyen alapon kéri ezt?
Részlet a válaszából: […] Az elektronikus cégkivonat tartalmazza a változásbejegyzésikérelmet is, ezért erre az igényre vonatkozik a Kbt. 63/A. §-ának (1) és (2)bekezdése, mely szerint az ajánlatkérő nem kérheti azon tények, adatokigazolását, illetve az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 28.

Részleges hiánypótlás jogszerűsége

Kérdés: Az ajánlatkérő előírta, hogy hiánypótlást csak a kizáró okok körében biztosít, de felhívta a figyelmet arra, hogy az esetleges változásbejegyzési kérelem nem pótolható. Miért, hiszen az a gyakorlatban a cégkivonat része? És: elektronikus cégeljárásnál a gyakorlat hogyan alakult: milyen formátumban fogadják el az ajánlatkérők a változásbejegyzési kérelmet hitelesnek?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérőnek szabadsága van annak megállapításatekintetében, hogy mit enged hiánypótoltatni. Amennyiben a változásbejegyzésikérelmet nem engedi benyújtani, ehhez joga van. A megoldás azonban szokatlan,hiszen lényegesen nehezebb helyzetbe hozza az elektronikus...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.