Elektronikus adóigazolás csatolása az ajánlatba nyomtatott formában

Kérdés: 2011. júliusban indulunk egy tenderen, ahol kértek tőlünk igazolást arra vonatkozóan, hogy nincs adótartozásunk. A pénzügyi osztályunk ma reggel elektronikus formában küldte meg nekem ezt az igazolást, merthogy ők is így kapták a hivataltól. Ha kinyomtatom, akkor becsatolható lesz az ajánlatba. Becsatoljam-e, vagy kérjünk olyan igazolást, amit nem elektronikusan küldenek meg a számunkra?
Részlet a válaszából: […] Mivel az elektronikus formában beérkezett adóigazolásegyenértékű az ún. köztartozásmentes adatbázisban való részvétellel, melyutóbbit külön nevesíti a törvény, érdemes felhívnia a figyelmet utóbbielőnyei­re. A nullás adóigazolás kérhető papíralapon és elektronikusan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 8.
Kapcsolódó címke:

Elektronikus igazolások problémái

Kérdés: Elektronikus úton kaptuk meg az APEH és a VPOP együttes adóigazolását közbeszerzési pályázat benyújtása céljából. A dokumentumot az APEH elektronikus aláírással látta el. Az ajánlatkérő hiánypótlásban kérte ezen igazolás beadását eredetiben vagy közjegyző által hitelesítve, azaz ezen igazolás ilyen formában nem került elfogadásra. Újabb adóigazolást közjegyzőnél szerettük volna hitelesíteni, de nem fogadta el azzal, hogy ez nem számít eredetinek. Kérdésünk, hogy jogosan járt-e el az ajánlatkérő és a közjegyző?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a vonatkozó igazolás elektronikusan aláírva kerülaz ajánlattevő birtokába, ez a dokumentum elektronikusan tekinthető hitelesnek.Fizikailag hitelessé közjegyző teheti, méghozzá az elektronikusanrendelkezésére álló dokumentum alapján.Az elektronikus aláíráshoz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 19.
Kapcsolódó címke: