Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott elektronikus irat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Elektronikus aláírással ellátandó dokumentumok

Kérdés: A Kbt. 35. §-a (4) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett dokumentumot (tehát például a pdf fájlt) vagy az azt tartalmazó elektronikus levelet (magát az e-mailt) kell ellátni elektronikus aláírással?
Részlet a válaszból: […]az alábbiak szerint:- elektronikus aláírás: elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumhoz azonosítás céljából logikai­lag hozzárendelt vagy azzal elválaszthatatlanul összekapcsolt elektronikus adat;- elektronikus aláírás felhasználása: elektronikus adat elektronikus aláírással történő ellátása, illetve elektronikus aláírás ellenőrzése;- elektronikus dokumentum: elektronikus eszköz útján értelmezhető adategyüttes;- elektronikus aláírás érvényesítése: annak tanúsítása minősített elektronikus aláírás vagy e szolgáltatás tekintetében minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegző elhelyezésével, hogy az elektronikus dokumentumon elhelyezett elektronikus aláírás vagy időbélyegző, illetve az azokhoz kapcsolódó tanúsítvány az időbélyegző elhelyezésének időpontjában érvényes volt;- fokozott biztonságú elektronikus aláírás: elektronikus aláírás, amely alkalmas az aláíró azonosítására, egyedülállóan az aláíróhoz köthető, olyan eszközökkel hozták létre, amelyek kizárólag az aláíró befolyása alatt állnak, és a dokumentum tartalmához olyan módon kapcsolódik, hogy minden - az aláírás elhelyezését követően a dokumentumon tett - módosítás érzékelhető.A fentiek alapján valamely dokumentumhoz rendelhető az elektronikus aláírás, mely elektronikus eszköz útján értelmezhető adategyüttes. Elvi értelemben ez akár egy elektronikus levél is lehet, tehát nem annak csatolmánya, azonban szükséges annak biztosítása, hogy az aláírás a dokumentum tartalmához oly módon kapcsolódjon, hogy minden módosítás érzékelhető legyen rajta. Amennyiben csupán elektronikus levélen helyezi el az aláírást az aláírással rendelkező természetes vagy jogi személy, akkor esetleg a spam-ellen­őrzés során úgy értékelheti a szoftver, hogy az e-mail tartalmához hozzányúltak. Az elektronikus aláírás tehát akkor tudja kiváltani azt a jogkövetkezményt, azaz akkor lesz bizonyító ereje az általa aláírt dokumentumnak, ha azt az aláíró eleve a fenti információ birtokában használja. Tehát a csatolt dokumentum aláírása során nem fog szembesülni azzal a problémával, hogy a küldés során az e-aláírás szolgáltatás a dokumentum nem valós változását fogja érzékelni, megfosztva ezzel azt az elektronikusan aláírt jellegétől.Az elektronikus aláírás biztosítja tehát, hogy azonosítható legyen a dokumentum aláírója, és azt a tényt, hogy a dokumentum nem változott az aláírás óta. További szolgáltatásként ún. elektronikus időpecsétet is kaphat a dokumentum, mely igazolja, hogy mikor írták azt alá. Mindezt egy nem elektronikusan aláírt elektronikus levél önmagában nem képes igazolni, hiszen nem egyértelmű, hogy ki küldte azt, gondoljunk csak a kéretlen levelekre, melyeket általában nem az küldött, akinek a nevével visszaélve felhasználták postaládája adatait. Nem egyértelmű, hogy mikor küldte, hiszen ez a számítógép időbeállításától függ, továbbá nem igazolható, hogy milyen tartalommal küldte, az akár át is konvertálódhatott a küldés során (például a táblázatok).Fentieket egyben alátámasztja a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. kormányrendelet, mely 3. §-ában közvetetten ugyan, de egyértelművé teszi, hogy az ajánlatkérőnek biztosítania kell az elektronikus eljárási cselekmények gyakorlása során a dokumentumok megváltoztathatatlanságát, letagadhatatlanságát.A rendelet 3. §-ának (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az elektronikus cselekmények gyakorlása, az elektronikus árlejtés során különösen a következőket köteles biztosítani:- a kapcsolattartás ajánlatkérő által választott elektronikus eszközei nem eredményezhetik az ajánlattevők megkülönböztetését, nem korlátozhatják a gazdasági szereplők hozzáférését a közbeszerzési eljáráshoz, és működésükben összeegyeztethetőnek kell lenniük az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési tevékenység[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3486

2. találat: Elektronikus iratok másolata

Kérdés: Az elektronikus igazolásnak (tértivevénynek) nincs másolata. Úgyszintén nincs a változásbejegyzési kérelemnek sem, mert az is csak elektronikus formában létezik. Mit tegyünk, ha ezt kéri az ajánlatkérő a változásbejegyzési kérelem beadásának igazolására? Nyomtassa ki a jogi képviselőnk? És milyen alapon kéri ezt?
Részlet a válaszból: […]adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő közhiteles elektronikus nyilvántartásból ingyenesen jogosult. A közbeszerzési ajánlatkérők számára - ha jogszabály alapján az ajánlatkérő a nyilvántartáshoz hozzáférhet - a közbeszerzési kizáró okokkal kapcsolatos belföldi közhiteles elektronikus nyilvántartások adataihoz történő hozzáférés ingyenes. Ennek megfelelően tehát nem kérhető a változásbejegyzési kérelem és elektronikus tértivevény. Megjegyezzük, hogy ellentétben a Kbt. 63. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában (K. É. 2009. évi 80. szám; 2009. július 10.) kiadott Közbeszerzések Tanácsa útmutatójával, elektronikusan rendelkezésre álló hiteles adat megőrzéséhez nem elegendő annak kinyomtatása, hiszen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2095
Kapcsolódó tárgyszavak: