Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott elektronikus kommunikáció tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Tárgyalás lebonyolítása elektronikus formában

Kérdés: Milyen formában és milyen szabályokkal tudom elektronikusan lebonyolítani a tárgyalást az EKR vagy más segítségével? Kijelölhetek-e egy szolgáltatót, amelyet ajánlatkérőként használni fogok? Lehet-e gyakorolni, felvehetem-e a kapcsolatot a tárgyalás előtt a másik féllel? (Tehát praktikus dolgokat kérek, ami abban segít, hogy le tudjam bonyolítani a tárgyalást.)
Részlet a válaszból: […]érintettekel felmutattatják az igazolványaikat, akiket az ajánlatkérő egyenként azonosít.- A szolgáltató azonosítása. Javaslat: előzetesen meghatározni azokat a szolgáltatásokat (Discord, Zoom, Skype stb.), melyek ingyenesen igénybe vehetők, nem okoznak többletterhet az ajánlattevők számára. Más-más ajánlattevővel más-más szolgáltató is alkalmazható. Előzetes gyakorlatot az ajánlatkérő javasolhat, mely nem közbeszerzési eljárási cselekmény, csak arra alkalmas, hogy a technikai kapcsolatfelvétel megtörténhessen. Ehhez szükséges igényelni az ajánlattevő elérhetőségét (pl. Skype-név), amennyiben szükséges, vagy annak időpontját, amikor a beszélgetéshez csatlakozhat az ajánlatkérő megfelelő kód elküldésével (pl. Zoom).- Annak egyértelművé tétele, hogy a tárgyalás során felvétel készül-e vagy sem. Javaslat: ha készül, ahhoz javasolt a felvétel megkezdésekor a jelenlévők hozzájárulását kérni.- Annak egyértelművé tétele, hogy technikai probléma esetében milyen következő eljárási cselekményt folytat le az ajánlatkérő. Javaslat: amennyiben aznap technikai okokból nem folytatható le a tárgyalás, abban az esetben milyen formában, milyen csatornán tudja azt az ajánlattevő jelezni, és meddig dönt az ajánlatkérő a tárgyalás módosított időpontjától. Technikai segítségnyújtáshoz vagy eseti problémához a jelenlévők elérhetőségének megkérése.- Technikai kérdések. Javaslat: a jegyzőkönyv-egyeztetés módjának ismertetése, a képernyő-megosztás lehetőségének alkalmazása, a chat funkcióban történő szerződéstervezet visszaküldése, majd együttes áttekintése. A tárgyalás ura ebben az esetben is az ajánlatkérő,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4508

2. találat: Üzleti titok elhatárolása az ajánlatkérő által

Kérdés: Ajánlatkérőként el tudok-e határolni üzleti titkot az eljárás során, amit nem láthat valamennyi ajánlattevő?
Részlet a válaszból: […]elektronikus úton történő kommunikáció és az EKR alkalmazása, ha) "g) a közbeszerzési dokumentumok üzleti titkot vagy minősített adatot tartalmaznak, illetve biztonsági vagy nemzetbiztonsági okból bizalmas jellegűek és a gazdasági szereplők széles körében rendelkezésre álló elektronikus kapcsolattartási forma alkalmazásával a megfelelő védelem nem biztosítható."2020-ban
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4451

3. találat: Elektronikus kommunikáció módja a közbeszerzésben

Kérdés: Figyelembe vehetem-e azt, amit az ajánlatkérő nem az EKR-ben küldött, hanem cégkapun juttatott el hozzám, mint ajánlattevőhöz? A hivatalos kapcsolattartó e-mail-címére eljutatott információkat figyelembe kell vennem?
Részlet a válaszból: […]törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - az EKR-ben történik.Nincs lehetőség figyelembe venni a jogosult által nem az EKR-ben feltöltött dokumentumot, melyet más módon eljuttatva az ajánlatkérőhöz sem eredményezi azt, hogy az EKR-ben fellelhető tartalom az iratanyag részévé válik. Azaz más módon eljuttatott tartalomnak is az EKR-ben kell feltöltésre kerülnie az által, aki erre jogosult, és adott eljárásban kívánja az információt, nyilatkozatot, dokumentumot felhasználni. Ennek hiányában legfeljebb az ajánlatkérő által az eljárás iratanyagához lehet csatolni, mely egyértelművé teszi, hogy nem a Kbt. 40. §-ának megfelelően került az érintett dokumentum feltöltésre. Ennek elsősorban azért van kockázata, mert ha nem az ajánlattevő által igazoltan történik egy dokumentum benyújtása, hanem az ajánlatkérő által, akkor nem igazolható, hogy valójában mikor, milyen tartalmú dokumentum és hogyan került benyújtásra, így megkérdőjeleződik az eljárás jogszerű lebonyolítása is.Ugyan kifejezetten ilyen témában még nem nyilvánult meg a jogorvoslati fórum, a Közbeszerzési Döntőbizottság a D. 399/2016. számú döntésében hasonló okfejtést fogalmazott meg. Az ajánlatkérő uniós eljárásrendben gyorsított nyílt eljárást indított. Előírta, hogy a kereskedelmi ajánlatot szerkeszthető formában is csatolni kell elektronikus adathordozón. A kérelem eredetileg számítási hiba javításával állt kapcsolatban. A nyertesként kihirdetett ajánlat elektronikus példányán szereplő adat a bontás napját követő egyszeri megnyitást követően nem volt többször megnyitható. A megbízott lebonyolító kérte a szerkeszthető táblázat elektronikus üzenetben történő megküldését. A jogorvoslati fórum kiterjesztette a jogorvoslati eljárást a Kbt. 41. § (1) bekezdés és 46. § (1) bekezdés szerinti megfelelésre is. A DB megállapította, hogy az ajánlatkérő mindkét rendelkezést megsértette. A 41. § sérelme abból adódott, hogy az ajánlatkérő a Kbt. 41. § (4) bekezdésének nem megfelelő módon küldött üzenetben csatolt dokumentumokat vett figyelembe a bírálat során.Az esetben a hivatkozott 41. § (4) bekezdés akkori tartalma előírta[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4366
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: EKR mellőzése

Kérdés: Ha nem nyújtható be az EKR-ben a terv, mert nagy terjedelmű, abban az esetben ez teljesen kimaradhat az EKR-ből? Azaz lehet-e ez a körülmény alapja annak, hogy az ajánlatkérő nem az EKR-ben folytatja le az eljárást?
Részlet a válaszból: […]nem állnak széles körben rendelkezésre, vagy amelyeket a széles körben elérhető alkalmazások nem támogatnak;- az ajánlatok elkészítéséhez részben olyan fájlformátumok használata szükséges, amelyek nem kezelhetők más nyílt vagy széles körben elérhető alkalmazással, vagy felhasználási engedélyhez kötöttek, és az ajánlatkérő nem tudja ezeket a 41/B. § (3) bekezdése szerint rendelkezésre bocsátani az ajánlat érintett részei vonatkozásában;- az elektronikus kommunikáció alkalmazása olyan különleges irodai berendezést igényelne az ajánlatkérő részéről, amely általában nem áll az ajánlatkérők rendelkezésére;- az ajánlatkérő olyan fizikai vagy méretarányos modellek benyújtását írja elő, amelyek elektronikus úton nem továbbíthatók (a beadandó modell vonatkozásában) - a)-d) pontok.A fentiek közül azonban egyik sem utal fájlnagyságra, azaz ha a fájl szétdarabolható, még ha komoly értelmezési nehézséget is okoz, de az ajánlatkérő nem írta elő méretarányos modell benyújtását, vagy olyan fájlformátumot, mely a fentiek közül az a)-c) pontok valamelyikébe érhető, akkor nincs lehetőség csak a fájl nagysága miatt elhagyni az EKR-t.A kérdésben jelzett fájlformátum-probléma önmagában olyan kérdés, ami nem a teljes EKR elhagyását teszi lehetővé, csak az ajánlat egy részének nem EKR-be történő feltöltését. A 41/C. § (2) bekezdése alapján az összegezésben fel kell tüntetni az eltérés okát, továbbá a szabály felhívja a figyelmet arra, hogy a mellőzés csak az ajánlat azon része tekintetében megengedett, amely vonatkozásában az ok fennáll.A fenti bekezdésben hivatkozott rendelkezés a következők szerint szól: az ajánlatkérőnek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4362