Keresés eredménye

42 találat a megadott elektronikus közbeszerzés tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Kizáró oki nyilatkozat eredetisége az EKR-ben
Kérdés: A kizáró oki nyilatkozatot eddig eredetiben kértük, jelenleg az EKR-ben szkennelt formában kerül feltöltésre. Milyen formában felel meg az eredetiség követelményének?
Részlet a válaszból: […]nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.A kizáró okokkal kapcsolatban benyújtandó saját nyilatkozatról a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. kormányrendelet úgy rendelkezik, hogy a nyilatkozatnak közjegyző vagy gazdasági és szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatnak kell lennie. Az EKR-be történő feltöltés azonban elektronikus formában nem igényli ennek a nyilatkozatnak az eredetiségét,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4294
2. találat: Ajánlatkérő szervezet, gazdasági szereplő képviselője az EKR-ben
Kérdés: Ellenőrizhető-e, illetve azonosítható-e, ha egy ajánlatkérő szerkesztési jogosultsággal rendelkező munkavállalója feltölt egy anyagot, majd ezt a valódi képviselő adja be, aki be is tudja nyújtani a dokumentumot? Tud élni ezzel az érvvel az ajánlatkérő, ha úgy véli, hogy ténylegesen nem a képviselő töltötte fel a dokumentumot? A jogszabályváltozások tisztázzák-e azt a helyzetet?
Részlet a válaszból: […]tekinteni - kormányrendelet 13. §-ának (1) bekezdése.A 2019. április 1-jén hatályba lépő törvénymódosításban - melyre a kérdés is vonatkozik - a Kbt. 41/A. §-ának (4) bekezdése megismétli a kormányrendelet fenti szabályát, hasonlóképpen különbségtétel nélkül a nyilatkozattételhez szükséges hozzáférésre és jogosultságra tekintettel, az alábbi tartalommal:"41/A. § (4) Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy - az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4293
3. találat: Dokumentumok alakisága az EKR-ben
Kérdés: Az ajánlatkérő tartalomjegyzéket és oldalszámozást kér úgy, hogy közben már az EKR-be töltünk elektronikusan dokumentumokat. Kérheti ezt?
Részlet a válaszból: […]jelezve a fájlok nevét. A legtöbb segítséget akkor adhatja az ajánlattevő, ha az egyes fájlokat abban a formában nevezi el, ami a legkönnyebb eligazodást nyújtja az ajánlatkérő számára. Mivel a tartalomjegyzék, valamint az oldalszámozás formai kérdések, így hiányosságuk esetében nem lehet az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítani a Kbt. alábbiakban hivatkozott 73. §[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4238
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4. találat: Alapértelmezett beállítás kezelése az EKR-ben
Kérdés: Az EKR-ben az ajánlattétel összeállítása szakaszban a gazdasági szereplők rögzítése során az általam képviselt céget "Közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) képviseletében eljáró szervezet"-ként állítja be alapértelmezettként. A fenti beállításon nem tudok változtatni, dacára annak, hogy önálló ajánlattevőként kívánok ajánlatot adni, nem más szervezetekkel közösen. Jelenthet-e ez bármilyen problémát az ajánlattétel során, vagy ez a beállítás így van rendszerszerűen beállítva, és nem kell tudomást venni róla?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4233
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Megkezdett eljárás törlése az EKR-ben
Kérdés: Tudom-e törölni a megkezdett eljárásomat a rendszerben? Most elindítottunk többet is, gyakoroltuk, de szeretnénk eltüntetni ezeket a "kezdeményeket". Van erre lehetőség?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4232
6. találat: Hivatkozás elektronikus levél hiányára hiánypótlási felhívás esetén
Kérdés: Hiánypótlási felhívást kaptunk, de nem jött róla külön e-mail, emiatt későn vettük észre. Tudunk-e erre hivatkozni a késedelem, illetve nemteljesítés okaként?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4222
7. találat: "Egyéb tájékoztatás" eljárási cselekmény értelmezése, joghatása
Kérdés: Felkerült a felületre egy olyan eljárási cselekmény, melynek megjelölése "Egyéb tájékoztatás". Ezt a meghatározást nem látom a jogszabályban. Milyen joghatása lehet ennek az eljárási cselekménynek?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4205
8. találat: Eljárási cselekmény indításának feltétele az EKR-ben
Kérdés: Egy eljárás iránt szeretném a cég érdeklődését jelezni. Magánemberként regisztráltam, egyelőre nincs super user jogom. Tudok-e magánemberként is jelentkezni, vagy ahhoz feltétlenül szükséges a super user jogosultság?
Részlet a válaszból: […]érdeklődést tudjon az ajánlattevő kifejezni, tehát a super user jogosultság nem elegendő. Ennek egyik legfontosabb következménye, hogy az érdeklődést jelző szervezeti tag kap információt az eljárás során a rendszerből, így arra folyamatosan figyelnie kell az ajánlattevő ajánlattal kapcsolatban feladatot végző kollégáinak, hogy az érdeklődést jelző mellett más érintettek nem kapnak információt a rendszertől,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4204
9. találat: Elkésett ajánlat az EKR-ben
Kérdés: Az elkésett ajánlatot látja-e az ajánlatkérő, illetve kap-e bontási jegyzőkönyvet az elkésett ajánlatot tevő?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4202
10. találat: Aláírt nyilatkozatok feltöltésének kötelezettsége
Kérdés: Az űrlap mellett a nyilatkozatokat is fel kell töltenem aláírt formában?
Részlet a válaszból: […]teszi az idegen nyelven történő ajánlattételt, akkor az űrlapot is ki kell tölteni, valamint az ettől eltérő nyelvű nyilatkozatot is fel kell tölteni a rendszerbe. Ennek elsősorban az az oka, hogy a rendszerben az űrlapokat kötelező kitölteni, ezért hiába nem értelmezhetők az űrlapok egyes részei egyes külföldi ajánlattevők számára, ennek ellenére ki kell tölteni, és az esetleges eltérést, vagy pontosítást külön nyilatkozatban megtenni.A kormányrendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4201
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 42 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés