A DBR és a keretmegállapodás szabályozási formájának változása

Kérdés: Változik a Kbt. elektronikus közbeszerzésre vonatkozó felhatalmazó rendelkezése, ami miatt felmerül, hogy a DBR és a keretmegállapodás (KM) is rendeletben lesz szabályozva a későbbiekben?
Részlet a válaszából: […] ...2021. február 1-jétől az elektronikus közbeszerzési eltérő szabályokra vonatkozó felhatalmazó rendelkezés utal a DBR és a KM alkalmazása esetében a szerződés és annak teljesítésére vonatkozó adatok közzétételére. Mivel a főszabály a DBR és a KM...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 13.

Ajánlatkérő szervezet, gazdasági szereplő képviselője az EKR-ben

Kérdés: Ellenőrizhető-e, illetve azonosítható-e, ha egy ajánlatkérő szerkesztési jogosultsággal rendelkező munkavállalója feltölt egy anyagot, majd ezt a valódi képviselő adja be, aki be is tudja nyújtani a dokumentumot? Tud élni ezzel az érvvel az ajánlatkérő, ha úgy véli, hogy ténylegesen nem a képviselő töltötte fel a dokumentumot? A jogszabályváltozások tisztázzák-e azt a helyzetet?
Részlet a válaszából: […] ...elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet nem különbözteti meg az egyes jogosultsági szinteket, hanem azt írja elő, hogy kit kell az ajánlatkérő szervezet vagy a gazdasági szereplő képviselőjének tekinteni az alábbiak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 9.

Kizáró oki nyilatkozat eredetisége az EKR-ben

Kérdés: A kizáró oki nyilatkozatot eddig eredetiben kértük, jelenleg az EKR-ben szkennelt formában kerül feltöltésre. Milyen formában felel meg az eredetiség követelményének?
Részlet a válaszából: […] ...elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet alábbi szabálya alapján a papíralapon hitelesített dokumentum is ún. egyszerű másolatként kerülhet benyújtásra, mely nem igényli az elektronikus aláírást. Az eredetiséget, mely szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 9.

Dokumentumok alakisága az EKR-ben

Kérdés: Az ajánlatkérő tartalomjegyzéket és oldalszámozást kér úgy, hogy közben már az EKR-be töltünk elektronikusan dokumentumokat. Kérheti ezt?
Részlet a válaszából: […] Az EKR-ben feltöltött nyilatkozatokat az ajánlatkérőnek ellenőriznie kell. A hagyományos értelemben vett tartalomjegyzék valójában idejétmúlt, mégis sokan kérik. A megfelelő formátumú tartalomjegyzék a feltöltött fájlok tartalmát és elnevezését kötheti össze, azaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 12.

Hivatkozás elektronikus levél hiányára hiánypótlási felhívás esetén

Kérdés: Hiánypótlási felhívást kaptunk, de nem jött róla külön e-mail, emiatt későn vettük észre. Tudunk-e erre hivatkozni a késedelem, illetve nemteljesítés okaként?
Részlet a válaszából: […] Az EKR használata során függően attól, hogy milyen eljárási cselekményről van szó, illetve, hogy milyen jogosultsággal rendelkezik az érintett felhasználó, megtörténhet, hogy nem kap információt elektronikus levél formájában.A hiánypótlási felhívás esetében szükséges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 8.

Megkezdett eljárás törlése az EKR-ben

Kérdés: Tudom-e törölni a megkezdett eljárásomat a rendszerben? Most elindítottunk többet is, gyakoroltuk, de szeretnénk eltüntetni ezeket a "kezdeményeket". Van erre lehetőség?
Részlet a válaszából: […]

Az eljárás lezárására van lehetőség, azonban teljes törlésére nincs, csupán a lezárást követően arra, hogy a továbbiakban eljárási cselekményt az ajánlatkérő és az ajánlattevő se tudjon végezni az adott eljárás vonatkozásában.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 8.

Alapértelmezett beállítás kezelése az EKR-ben

Kérdés: Az EKR-ben az ajánlattétel összeállítása szakaszban a gazdasági szereplők rögzítése során az általam képviselt céget "Közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) képviseletében eljáró szervezet"-ként állítja be alapértelmezettként. A fenti beállításon nem tudok változtatni, dacára annak, hogy önálló ajánlattevőként kívánok ajánlatot adni, nem más szervezetekkel közösen. Jelenthet-e ez bármilyen problémát az ajánlattétel során, vagy ez a beállítás így van rendszerszerűen beállítva, és nem kell tudomást venni róla?
Részlet a válaszából: […] A beállítás valóban félreérthető, de a bontási jegyzőkönyvön az egyedüli ajánlattevő nem mint konzorcium jelenik meg. Ez az alapbeállítás lehetővé teszi, hogy bármikor könnyen tudjon a gazdasági szereplő rögzítése során új közös ajánlattevőt azonosítani az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 8.

Üzleti titok védelme az EKR-ben

Kérdés: Az elektronikus kormányrendelet szerint a bontás időpontjában az ajánlattevők számára hozzáférhetővé válnak az adatok. Egyúttal azt is írja, hogy az üzleti titokra vonatkozóan biztosít helyet az EKR. Hogyan lehetünk abban biztosak, hogy ehhez nem fér hozzá más ajánlattevő (gazdasági szereplő)?
Részlet a válaszából: […] ...iratbetekintés módja az elektronikus közbeszerzési rendszerben az, hogy az ajánlatkérő dedikáltan azokat a fájlokat mutatja meg, melyek vonatkozásában az ajánlatkérő jogsértést vélt felfedezni, és erre kezdeményezett iratbetekintést. Az üzleti titkot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 18.

Üzleti titok a felolvasólapon

Kérdés: A felolvasólap tartalmaz olyan információt, mely üzleti titok tárgyát képezi. Hogyan lehet ezt az EKR-ben kezelni, figyelemmel arra, hogy ebből generál a rendszer bontási jegyzőkönyvet?
Részlet a válaszából: […] ...az iratnak elkülönített módon kell benyújtásra kerülnie, melyhez indokolást köteles csatolni az ajánlattevő. Technikai értelemben az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben a felolvasólap nyilvános, mely az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők számára elérhető,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 18.

Felolvasólap létrehozása, tartalma az elektronikus közbeszerzésben

Kérdés: Mit kell elhelyeznem a felolvasólapon?
Részlet a válaszából: […] ...Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben a nyilatkozat-összeállító segítségével van lehetősége az ajánlatkérőnek a felolvasólap létrehozására. Ajánlatok felolvasólapjának összeállítása esetén az értékelési szempontok mellett javasolt minden olyan adatot megadni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 18.
1
2
3
5