Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott elektronikus ügyintézés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Elektronikus úton történő kapcsolattartás módjának értelmezése

Kérdés: Jól gondolom-e, hogy csak a kötelezettségvállalásra alkalmas ajánlattevői nyilatkozatok, igazolások megküldésére vonatkozik a Kbt. 41. §-ának (4) bekezdése, miszerint a nyilatkozatok, igazolások kizárólag fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott formában továbbíthatók elektronikusan? [257/2007. kormányrendelet 6. §; 13/2005. IHM rend. 2. §-ának e) pontja, 4. §-ának (2) és (4) bekezdése.] Az egyszerű másolati példányban is elfogadható dokumentumokra ez nem vonatkozik. Értelmezésem szerint az ajánlatkérő által kiküldött dokumentumokra szintén nem vonatkozhat, hiszen azok nem minősülnek nyilatkozatnak. Megfelelő ez az értelmezés?
Részlet a válaszból: […]hatályos szövege - alapján a (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozat benyújtható - ahol a közbeszerzési törvény, vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt formában.A (6) bekezdés szerint a közbeszerzési eljárásban az eljárási cselekmények elektronikusan is gyakorolhatók. Az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlásának módjáról külön kormányrendelet rendelkezik, amely e törvény rendelkezéseitől az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása miatt szükséges mértékben eltérhet.Az írásbeliség elektronikus formában történő biztosításának feltétele a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás biztosítása, mely független attól, hogy kötelezettségvállalás, vagy kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdés a kommunikáció tartalma. A 41. § kétségtelenül bizonytalanul fogalmaz akkor, amikor nyilatkozattételnek minősíti a kapcsolattartást önmagában, azonban a közbeszerzésben az ajánlatkérő és a gazdasági szereplő közötti kommunikáció az eljárási cselekmények lefolytatása során valósul meg (kiegészítő tájékoztatáskérés, kiegészítő tájékoztatás nyújtása, ajánlattétel, hiánypótlási felhívás, hiánypótlás stb.). A nyilatkozattétel tehát nem szűkíthető le kötelezettségvállalásra, azaz a vonatkozó rendelkezés - tartalomtól függetlenül - a közbeszerzési eljárási cselekmények során megvalósuló kommunikáció formájára utal. Ennek megfelelően tehát az írásbeliség követelménye nemcsak a kötelezettségvállalás, hanem minden, a két fél közötti, a Kbt.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3931

2. találat: Elektronikus ügyintézés közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Tudomásunk szerint a Döntőbizottság eljárásában elektronikus úton korlátozott az ügyintézés. Hol találhatók és melyek az erre vonatkozó előírások?
Részlet a válaszból: […]gyakorolhatóak. A (3) bekezdés szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásában a következő eljárási cselekmények gyakorolhatóak elektronikus úton: - a kérelem, a kezdeményezés és mellékleteik benyújtása; - a hiánypótlási felhívás és a hiánypótlás; - az igazolási kérelem előterjesztése; - idézés; - az ügyfél tájékoztatására, értesítésére és felhívására vonatkozó egyéb hatósági közléseknek az ügyfél tudomására hozása. Mint látható, a felsorolás kógens, más eljárási cselekmény fenti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1159
Kapcsolódó tárgyszavak: