Előzetes információgyűjtés céljából megkeresett gazdasági szereplő mint ajánlattevő

Kérdés: Lehet-e a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő az a piaci szereplő, akit az ajánlatkérő az eljárás előkészítése során előzetes információgyűjtés céljából megkeresett, illetőleg akitől ugyanezen okból tájékoztató jellegű ajánlatot kért?
Részlet a válaszából: […] Különösen önkormányzati ajánlatkérőkre jellemző, hogy a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházásaik elő­készítése során - a közbeszerzés becsült értékének minél pontosabb meghatározása céljából - helyi vállalkozóktól kérnek tájékoztató jellegű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 13.

Eljárás műszaki tartalom jelentős hibája esetén

Kérdés: Mi a megoldás akkor, ha az ajánlatkérő a bírálati szakaszban észleli, hogy nagyon komoly elírás történt a műszaki tartalomban, és ez ellehetetleníti a szerződés megkötését? Mire hivatkozhat, mit tehet?
Részlet a válaszából: […] ...megfelelő, fizikailag megvalósítható és gazdasági szempontból reális ajánlatot adni. Az ajánlatkérőnek már a közbeszerzési eljárás előkészítése során törekednie kell a magas minőségű teljesítés feltételeinek biztosítására, a környezet -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 4.

Eljárás-előkészítésbe bevont ügyintéző összeférhetetlensége

Kérdés: Az eljárás előkészítésébe "bevont" ügyintézőnek is kell-e/szükséges-e összeférhetetlenségi nyilatkozatot tennie?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 8. §-ának (1) bekezdése így fogalmaz: a közbeszerzésieljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatokértékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró,illetőleg az eljárásba bevont...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 10.

Ajánlati felhívás közvetlen kiküldésének lehetősége

Kérdés: SAPARD-pályázatot nyert az önkormányzat, a beruházás költsége 9,7 millió forint. A pályázat benyújtásakor 1-1 vállalkozó adott árajánlatot. Kérdésünk, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásakor kiküldhető-e az ajánlati felhívás a fenti vállalkozóknak?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. szigorú összeférhetetlenségi szabályokat ír elő a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése során, vagy a közbeszerzési eljárás bármely más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve a közbeszerzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. december 13.

Közbeszerzési eljárás előkészítése

Kérdés: Mit értünk közbeszerzési eljárás előkészítésén?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésre a Kbt. 4. §-ának 14. pontja adja meg a választ. E szerint a közbeszerzési eljárás előkészítésén az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 28.

Építési beruházás előkészítése

Kérdés: Mit értünk építési beruházás előkészítésén?
Részlet a válaszából: […] A 162/2004. Korm. rendelet 2. §-a szerint a beruházást - értelemszerűen - az ajánlatkérőnek kell előkészítenie. Az előkészítés folyamatában meg kell határoznia a beruházás koncepcióját, célját, tárgyát - mégpedig építészeti, műszaki, környezetvédelmi és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 14.