Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott eljárás hivatalból tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása hivatalból

Kérdés: Ha bizonyos kérelmi elemekre megállapítja a KDB, hogy megkésett, jogsértő, nem kötelező-e saját hatáskörben eljárnia, felhívni a Közbeszerzési Hatóság elnökének a figyelmét a jogsértő eljárásra?
Részlet a válaszból: […]közbeszerzéshez támogatást nyújtó, illetve a támogatás felhasználásában jogszabály alapján közreműködő szervezet;- a kormány által kijelölt központi beszerző szerv;- a Gazdasági Versenyhivatal;- az európai támogatásokat auditáló szerv;- az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter;- az ügyész;- a közbeszerzésekért felelős miniszter - a)-m) pontok.A tudomásra jutás vonatkozásában a közbeszerzési törvény 158. §-a teszi lehetővé, hogy maga a döntőbizottság járjon el hivatalból, melynek keretében kiterjesztheti vizsgálata tárgyát. Ha azonban a kérelem elkésett, de egyébiránt releváns jogsértést tartalmaz, úgy azt a jogorvoslati fórum nem kezelheti, az nem minősül a vizsgáltakon túli jogsértésnek, hanem pontosan a vizsgálat tárgyát képezi, melynek akadálya az elkésettség. Amennyiben további más jogszabály megsértését észleli a Közbeszerzési Döntőbizottság, a Kbt. 158. §-ának (3) bekezdése alapján köteles azt jelezni a hatáskörrel rendelkező szervnek, melyek közül több eleve jogosult hivatalból jogorvoslati eljárás kezdeményezésére a Kbt. 152. §-a alapján.A Kbt. 158. §-ának (1) bekezdése értelmében, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság az eljárása során a kérelem vagy a kezdeményezés alapján vizsgáltakon túli jogsértésről szerez tudomást az érdemi határozat (165. §) meghozatala előtt, ezek vonatkozásában is eljárhat hivatalból. Az eljárás kiterjesztésére akkor van lehetőség, ha a feltárt jogsértés sérti a verseny tisztaságát vagy nyilvánosságát,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4031

2. találat: Eljárás jogorvoslati kérelem visszavonása esetén

Kérdés: Jogorvoslattal fordultunk a Közbeszerzési Hatósághoz. A kérelem benyújtását követően szeretnénk azt visszavonni. A visszavonás esetén előfordulhat, hogy a KH hivatalból folytatja le az eljárást?
Részlet a válaszból: […]meghozataláig visszavonhatja a Kbt. 151. §-ának (7) bekezdése alapján. A Közbeszerzési Döntőbizottság ugyanakkor folytathatja az eljárást a 158. § (2) bekezdése alapján, amennyiben a rendelkezésére álló adatok alapján súlyos jogsértést valószínűsít. Ez lehet alapelvi sérelem, vagy lehet például a kizáró okokkal, alkalmassággal, hiánypótlással, értékeléssel vagy a nyertes kiválasztásával kapcsolatosan elkövetett jogsértés. A jogsértés mindig[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3924

3. találat: Jogorvoslat hivatalból

Kérdés: Ha a hirdetmény jogsértő - például nem tartalmazza a Kbt. szerinti elemeket, a dokumentáció részét képező szerződés(tervezet) semmis stb. -, a Közbeszerzések Tanácsa minden ügyben eljár? A gyakorlat mit mutat, indul eljárás hivatalból, illetve a Kbt. jogorvoslatra vonatkozó rendelkezései között meghatározott szervek indítványára?
Részlet a válaszból: […]például jogorvoslati eljárást a Közbeszerzések Tanácsának elnöke vagy tagja a tudomására jutott és a Kbt. szabályaiba ütköző magatartás vagy mulasztás miatt. A Közbeszerzési Döntőbizottság országos illetékességgel jár el a közbeszerzési jogorvoslati ügyekben, és függetlenül attól, hogy kérelemre vagy hivatalból indították előtte a jogorvoslatot, azt köteles kivizsgálni, és eljárása eredményeként határozatot vagy végzést hozni. A Kbt. 327. §-ának (1) bekezdése sorolja fel azokat a szervezeteket és személyeket, akik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1350
Kapcsolódó tárgyszavak: ,