Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása hivatalból

Kérdés: Ha bizonyos kérelmi elemekre megállapítja a KDB, hogy megkésett, jogsértő, nem kötelező-e saját hatáskörben eljárnia, felhívni a Közbeszerzési Hatóság elnökének a figyelmét a jogsértő eljárásra?
Részlet a válaszából: […] A hivatalból történő eljárást a Kbt. 152. §-ának (1) bekezdése alapján lehet kezdeményezni, melynek feltétele, hogy a felsorolt szervezeteknek, személyeknek feladatkörük ellátása során jusson tudomására az eljárás alapjául szolgáló információ.A Kbt. 152. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 12.

Eljárás jogorvoslati kérelem visszavonása esetén

Kérdés: Jogorvoslattal fordultunk a Közbeszerzési Hatósághoz. A kérelem benyújtását követően szeretnénk azt visszavonni. A visszavonás esetén előfordulhat, hogy a KH hivatalból folytatja le az eljárást?
Részlet a válaszából: […] Igen, előfordulhat. A benyújtott jogorvoslati kérelem a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz, a Közbeszerzési Hatóság jogorvoslati szervéhez kerül. A jogorvoslatot kezdeményező, azaz a kérelmező a kérelmét az érdemi határozat meghozataláig visszavonhatja a Kbt. 151. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 14.

Jogorvoslat hivatalból

Kérdés: Ha a hirdetmény jogsértő - például nem tartalmazza a Kbt. szerinti elemeket, a dokumentáció részét képező szerződés(tervezet) semmis stb. -, a Közbeszerzések Tanácsa minden ügyben eljár? A gyakorlat mit mutat, indul eljárás hivatalból, illetve a Kbt. jogorvoslatra vonatkozó rendelkezései között meghatározott szervek indítványára?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogsértő ügyekben nem aKözbeszerzések Tanácsa jár el, hanem a Tanács mellett működő KözbeszerzésiDöntőbizottság. A Döntőbizottság előtt mind kérelemre, mind hivatalból indulhatjogorvoslati eljárás. Hivatalból indíthat például...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 25.