Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása hivatalból

Kérdés: Ha bizonyos kérelmi elemekre megállapítja a KDB, hogy megkésett, jogsértő, nem kötelező-e saját hatáskörben eljárnia, felhívni a Közbeszerzési Hatóság elnökének a figyelmét a jogsértő eljárásra?
Részlet a válaszából: […] A hivatalból történő eljárást a Kbt. 152. §-ának (1) bekezdése alapján lehet kezdeményezni, melynek feltétele, hogy a felsorolt szervezeteknek, személyeknek feladatkörük ellátása során jusson tudomására az eljárás alapjául szolgáló információ.A Kbt. 152. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 12.

Eljárás jogorvoslati kérelem visszavonása esetén

Kérdés: Jogorvoslattal fordultunk a Közbeszerzési Hatósághoz. A kérelem benyújtását követően szeretnénk azt visszavonni. A visszavonás esetén előfordulhat, hogy a KH hivatalból folytatja le az eljárást?
Részlet a válaszából: […] Igen, előfordulhat. A benyújtott jogorvoslati kérelem a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz, a Közbeszerzési Hatóság jogorvoslati szervéhez kerül. A jogorvoslatot kezdeményező, azaz a kérelmező a kérelmét az érdemi határozat meghozataláig visszavonhatja a Kbt. 151. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 14.

Jogorvoslati eljárások díja

Kérdés: Milyen összeget kellene fizetni jogorvoslati díjként az ajánlatkérő döntésének megtámadásához? Milyen mértékű az eljárás díja, ha például közérdekű keresettel fordul az ajánlattevő a DB-hez vagy a KH elnökéhez?
Részlet a válaszából: […] A 288/2011. kormányrendelet értelmében a díj általában a becsült vagy szerződéses érték 1-2 százalékáig terjedhet. A mérték továbbá attól is függ, hogy mekkora a kérelmi elemek száma, azt hogyan állapítja meg a DB a benyújtott kérelem alapján. A kérelmi elemek számának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 12.

Ellenőrzés során feltárt jogsértés orvoslása

Kérdés: A Kbt. 323. §-ának (2) bekezdése értelmében, ha nekem egy ellenőrzés folyamán jut a tudomásomra, hogy egy eljárás során megsértették a Kbt. előírásait, akkor már lekéstem a jogorvoslat lehetőségéről? Csak a Döntőbizottság mondhatja ki, hogy szabálytalan volt egy eljárás? Vagy mint ellenőrző szerv, én is megállapíthatom a szabálytalanságot?
Részlet a válaszából: […] Az ellenőrző szervekkel kapcsolatos, a Kbt. 308. §-ábantalálható szabályok az alábbiak szerint értelmezhetők:– a közbeszerzéseket, illetőleg a közbeszerzési eljárásokata külön jogszabályban meghatározott illetékes ellenőrző szervek a feladat- éshatáskörüknek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 18.

Jogsértés "észlelésének" időpontja

Kérdés: Ha egy közreműködő szervezet egyik szűrőjén átcsúszik egy jogsértés, de később a szervezeten belül valaki észleli, akkor ez az időpont számít az észlelésnek?
Részlet a válaszából: […] Ez természetesen az adott helyzettől, jogsértéstől függ.Válaszunkban elsősorban a jogorvoslati eljárás megindításával kapcsolatoskérdéskört érdemes pontosítani. A Kbt. 327. §-a a közreműködő szervezet tekintetében ahivatalból történő jogorvoslati eljárás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 18.

Valorizáció lehetősége szerződéses kikötés hiányában

Kérdés: A szerződésben nem szerepel, hogy az abban meghatározott ellenszolgáltatás értéke az inflációval növelhető (a szerződés 3 éves időtartamra szól). Van-e lehetőség a szerződéses érték növelésére évente, az inflációval azonos mértékben? (A szerződésből két év eltelt, és az ajánlattevőnek a teljesítés már veszteségeket okoz.)
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési törvény 303. §-a értelmében a felek csakakkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei,illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha aszerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 8.

Jogorvoslat hivatalból

Kérdés: Ha a hirdetmény jogsértő – például nem tartalmazza a Kbt. szerinti elemeket, a dokumentáció részét képező szerződés(tervezet) semmis stb. –, a Közbeszerzések Tanácsa minden ügyben eljár? A gyakorlat mit mutat, indul eljárás hivatalból, illetve a Kbt. jogorvoslatra vonatkozó rendelkezései között meghatározott szervek indítványára?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogsértő ügyekben nem aKözbeszerzések Tanácsa jár el, hanem a Tanács mellett működő KözbeszerzésiDöntőbizottság. A Döntőbizottság előtt mind kérelemre, mind hivatalból indulhatjogorvoslati eljárás. Hivatalból indíthat például...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 25.

Dokumentáció ellenértékének vizsgálata

Kérdés: Ha túl magasnak ítéli meg az ajánlattevő a dokumentáció megvásárlása után a dokumentáció ellenértékét (például annak értéke 200 000 forint + áfa), mit tehet? Ha ez jogsértés, akkor mi a jogsértés napja? Annak érdekében, hogy az ajánlatkérő és az ajánlattevő viszonya ne romoljon meg, a Közbeszerzési Döntőbizottság esetleg kezdeményezhet-e hivatalból eljárást ez ellen?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 54. §-ának (5) bekezdése szerint a dokumentációellenértékét az annak előállításával és az ajánlattevők részére történőrendelkezésre bocsátásával kapcsolatban a közbeszerzési eljárásra tekintettelfelmerült költséget alapul véve kell megállapítani....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 30.

Bejelentés elmulasztásának következménye

Kérdés: Amennyiben nem kívánom bejelenteni magam, mint ajánlatkérőt, mi ennek a következménye?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 18. §-a szerint a Közbeszerzések Tanácsához bárki jogosult bejelenteni valamely, a listán nem szereplő szervezet Kbt. alá tartozását. Ennek következménye elsősorban a Kbt. kikerülésével lebonyolított eljárások vizsgálata, személyi bírság, bírság megállapítása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 15.