Ajánlattevő ügyfélképessége jogorvoslati eljárásban

Kérdés: A Kbt. 323. §-ának (1) bekezdése a jogorvoslati eljárás megindíthatósága szempontjából fennálló jogképességet szabályozza, és az ajánlatkérő jogképességét – szemben az ajánlattevőével – nem köti feltételhez. Jól gondolom-e, hogy mivel a jogorvoslati kérelem mindig egy konkrét közbeszerzési eljárásra vonatkozik, az ajánlattevő fogalma a fent hivatkozott szakaszban nem értelmezhető kiterjesztően, tehát a jogorvoslati kérelmet kizárólag az adott közbeszerzési eljárás ajánlattevője nyújthatja be, más – a Kbt. szerint egyébként annak minősülő – ajánlattevők nem?
Részlet a válaszából: […] Az ügyfélképesség a jogorvoslati fórum gyakorlatában tágabbfogalmat ölel fel. Lényege, hogy a dokumentáció megvásárlása is elegendő ahhoz,hogy az ajánlattevő bizonyítani tudja, a hirdetményben olyan jogszabálysértőmegoldás szerepel, mely sérti érdekeit. De, továbbgondolva,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 15.

Fedezet meglétének szükségessége

Kérdés: Nem pályázó ajánlatkérő indíthat-e közbeszerzési eljárást akkor, ha nem, vagy nem az egész fedezet áll rendelkezésére az indításkor?
Részlet a válaszából: […] Konkrét törvényi előírás a fedezet megléténekszükségességére nem található a Kbt.-ben. Ugyanakkor a közbeszerzési törvénynekaz eljárás eredménytelenségi eseteit tartalmazó 92. §-a c) pontjából azvezethető le, hogy anyagi fedezettel az ajánlatkérőnek rendelkeznie...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 1.

Közszolgáltató ajánlatkérő eljárásindítása fedezet hiányában

Kérdés: A Kbt.-be vagy egyéb jogszabályba ütközik-e az, ha a közszolgáltató ajánlatkérő úgy indítja meg a közbeszerzési eljárást, hogy a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezet nem áll rendelkezésére, és támogatásra irányuló igényt (pályázatot) sem nyújtott be, és nem is biztos, hogy be fog nyújtani?
Részlet a válaszából: […] Megismételjük a más megközelítésben feltett kérdésre adottválaszunkat, hiszen az itt is helytálló, miszerint konkrét törvényi előírás afedezet meglétére ugyan nem található a közbeszerzési törvényben, ugyanakkor atörvénynek az eljárás eredménytelenségi eseteit...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 1.

Ajánlatkérői mulasztás következménye

Kérdés: Ha saját mulasztás miatt késve, de muszáj határidőre beszerezni az árut vagy kivitelezni egy beruházást, és már csak hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás fér az időbe – mi a teendő?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 125. §-ának (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha a nyílt vagy a meghívásos eljárás amiatt volt eredménytelen, mert kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be, feltéve hogy a felhívásnak és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. szeptember 6.

Közbeszerzési eljárás megindíthatósága engedélyezett forrás hiányában

Kérdés: A közbeszerzési eljárás megindítható-e abban az esetben, ha a beruházás forrása még nincs engedélyezve, csak ígérvény van rá?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 53. §-ának (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles az ajánlati felhívásban ellenszolgáltatása teljesítésének feltételeit megadni, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozni.A Kbt. 53. §-ának (2) bekezdése pedig akként rendelkezik, hogy amennyiben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 12.