Eljárási díjak 2012-től

Kérdés: Az igazgatási szolgáltatási díjak vonatkozásában van-e minimuma a közösségi rezsimben indított eljárások díjának? Miért ilyen magasak a díjak?
Részlet a válaszából: […]  A kérdéssel kapcsolatos szabályokat tartalmazó 288/2011.kormányrendelet valóban nem határoz meg minimális összeget uniós értékhatártelérő értékű közbeszerzés esetében. Mivel becsült értékről van szó, így a díjalapja ezek szerint a becsült érték. Tehát a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 27.

Határozat kijavítása

Kérdés: A Közbeszerzési Döntőbizottság számunkra – mint ajánlattevő számára – kedvező határozatot hozott. A határozat kézbesítésekor észleltük, hogy a jogorvoslati díj visszatérítéséről ugyan rendelkezett, de az összegszerűségében helytelen volt (közösségi rezsimben lefolytatott eljárás lezáró döntését támadtuk meg, és a határozat nem az annak megfelelő díjtételt tartalmazta). Mi a teendő ebben az esetben? Bírósági felülvizsgálatot kell kérni?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 346. §-ának (1) bekezdése alapján a KözbeszerzésiDöntőbizottság érdemi határozata ellen fellebbezésnek, újrafelvételi ésméltányossági eljárásnak helye nincs. Akinek jogát vagy jogos érdekét aKözbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozata sérti, illetőleg a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 2.

Eljárási díj 2006. január 15-e előtt indult közbeszerzéssel kapcsolatos jogorvoslat esetén

Kérdés: 2006. január 15-e előtt indított közösségi közbeszerzési eljárással kapcsolatban 2006. január 15-e után indított jogorvoslati eljárás esetén mennyi az eljárási díj – 900 000 forint vagy 150 000 forint?
Részlet a válaszából: […] A Mód. Kbt. – hatálybalépéssel kapcsolatos – 132. §-ának (1)bekezdése szerint a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével -2006. január 15-én lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépés után megkezdettközbeszerzésekre, közbeszerzési eljárások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 22.

Szerződéskötési díj kikötése

Kérdés: Közbeszerzési eljárásban az ajánlati dokumentációban jogszerűen írta-e le az ajánlattevőre vonatkozóan az eljáró szervezet a következőket: "A nyertes ajánlattevő a szerződés aláírását megelőzően a bruttó vállalási ár 1 százalékának megfelelő mértékű szerződéskötési díjat köteles megfizetni az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet részére. Aszerződéskötési díj megfizetése a szerződés aláírásának feltétele?"
Részlet a válaszából: […] A kérdésben foglalt eljárás meglehetősen egyedi. AKbt. 2.§-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a közbeszerzési törvény szerint kelleljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőkéntmeghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 7.