Eljárásrend-változások

Kérdés: Úgy hallottuk, módosul majd a közbeszerzési törvény. Mikortól, és lehet-e tudni, hogy az eljárásrendekben lesz-e változás?
Részlet a válaszából: […] ...devan két rendelkezése, amely már 2011. augusztus 21-én hatályba lép. Ezek arendelkezések a védelmi beszerzésekkel kapcsolatosak.Az eljárásrendek kapcsán lényeges változás lesz, hogy anemzeti eljárásrendbe tartozó közbeszerzések tekintetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 8.

Eljárásrendek a közbeszerzési törvényben

Kérdés: A Kbt. V. fejezete szerinti kitételben a VII. fejezet szerintiek kivételt jelentenek-e? Ha nem, hol van ez szabályozva?
Részlet a válaszából: […] ...közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti közbeszerzésieljárás közösségi eljárásrendet jelent, míg a VII. fejezet szerintiközbeszerzési eljárás nemzeti eljárásrendet. A Kbt. VII. fejezetében találhatókolyan rendelkezések, amelyek visszautalnak az V. fejezetre (például...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 12.

Eljárás megfelelősége részpályázati lehetőség biztosítása esetén

Kérdés: Kérdésünk öt részből áll, a következők szerint: 1. Élelmiszer-beszerzésre vonatkozó ajánlati/részvételi felhívásunkat a Közbeszerzési Értesítőben tettük közzé nyílt eljárással, amelyben hat részpályázati lehetőséget biztosítottunk. Feltételezzük, hogy az ajánlattételi határidőig mind a hat részre nem érkezik majd be három-három ajánlat, csak mondjuk összességében három pályázat, amelyből postabontáskor derül ki, hogy ezekből is egy pályázat az első részre, kettő pályázat pedig a második, egész pályázatra érkezett. A többi - harmadik, negyedik, ötödik és hatodik - részpályázatra egy pályázat sem érkezett. Fentieket alapul véve kérdésünk az, hogy az összességében beérkezett három pályázat alapján a postabontás, illetve értékelés terén helyesen jártunk-e el, avagy sem? 2. Az első számú részpályázatra beérkezett egy darab pályázatot eredményesnek ítéljük, ezért az azt benyújtó által tett ajánlatot elfogadjuk. A pályázatot eredményesnek véljük - a szerződést megköthetjük-e? 3. A második részpályázatra beérkezett kettő darab pályázat közül egy nem felel meg a pályázati kiírásnak, ezért azt eredménytelennek, míg a másik pályázó a kiírásoknak megfelelt, ezért az ő ajánlatát is eredményesnek mondhatjuk, és vele a szerződést is megköthetjük? 4. A harmadik, negyedik, ötödik és hatodik részpályázatot ismét meghirdetjük, de összességében az már nem éri el a nemzeti értékhatár felét. Ebben az esetben is Közbeszerzési Értesítőben kell-e a pályázatot meghirdetni másodszor, vagy elég, ha csak a három pályázónak megküldjük, amelyek között a korábbi, második részpályázatnál sikertelen pályázó szerepelhet-e? 5. Ha a 3-6. részpályázat valamelyikére ismételten nem érkezik be egy pályázat (ajánlat) sem, vagy ha be is érkezik, az ismételten eredménytelen, akkor hogyan, milyen formában szerezhetjük be élelmiszer-szükségletünket?
Részlet a válaszából: […] Nyílt eljárásban annyi ajánlatot kell felbontani ésértékelni, amennyit az ajánlattételi határidőre benyújtottak a pályázók. Azeljárás tehát véleményünk szerint megfelelő volt.A kérdés második részénél feltehetően részajánlattételregondol a kérdező. A benyújtott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 1.

Csoportosítási rend értékhatár megállapításánál

Kérdés: Egyszerű közbeszerzés árubeszerzése esetén 2 millió forint feletti éves időszakot tekintve árajánlatokat kell bekérni a Kbt. 299. §-ának (1) bekezdése szerint. Kérdés, ápoló-gondozó otthonoknak milyen csoportosítás szerint kell a 2 millió forintos értékhatárt értelmezni azonkívül, hogy egy beszállítótól beszerzett termékekről van szó (például: pékáru, hús, zöldség, gyógyszer stb.)? Hol találjuk meg az erre vonatkozó jogszabályi előírásokat?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 40. §-ának (2) bekezdése nemcsak az egyajánlattevővel történő szerződéskötést szabja az egybeszámítás feltételéül.Egyrészt esetünkben egy költségvetési évben kell, hogy történjen a beszerzés,másrészt rendeltetésének azonosnak vagy hasonlónak, illetőleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 4.