Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott eljárásrend tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Eljárásrend-változások

Kérdés: Úgy hallottuk, módosul majd a közbeszerzési törvény. Mikortól, és lehet-e tudni, hogy az eljárásrendekben lesz-e változás?
Részlet a válaszból: […]felváltja. Az új törvény nagy része 2012. január 1-jén lép hatályba, de van két rendelkezése, amely már 2011. augusztus 21-én hatályba lép. Ezek a rendelkezések a védelmi beszerzésekkel kapcsolatosak. Az eljárásrendek kapcsán lényeges változás lesz, hogy a nemzeti eljárásrendbe tartozó közbeszerzések tekintetében az ajánlatkérő eldöntheti, hogy eljárását a közösségi szabályok alkalmazásával, vagy általa alkotott sajátos eljárási szabályok alkalmazásával valósítja meg. Ez utóbbi lehetőséggel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2744
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Eljárásrendek a közbeszerzési törvényben

Kérdés: A Kbt. V. fejezete szerinti kitételben a VII. fejezet szerintiek kivételt jelentenek-e? Ha nem, hol van ez szabályozva?
Részlet a válaszból: […]fejezetében találhatók olyan rendelkezések, amelyek visszautalnak az V. fejezetre (például a Kbt. 271. §-ának (3) bekezdése, 281. §-a, 284. §-a, 286. §-a stb.), azaz a VII. fejezet szerinti eljárásokban az V. fejezet szabályait alkalmazni kell. Fordítva ilyen utalást a törvény nem tartalmaz, ami azt jelenti, hogy az V. fejezet szerinti eljárásokban a VII. fejezet szabályait nem kell (és nem is lehet)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. szeptember 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 776
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Eljárás megfelelősége részpályázati lehetőség biztosítása esetén

Kérdés: Kérdésünk öt részből áll, a következők szerint: 1. Élelmiszer-beszerzésre vonatkozó ajánlati/részvételi felhívásunkat a Közbeszerzési Értesítőben tettük közzé nyílt eljárással, amelyben hat részpályázati lehetőséget biztosítottunk. Feltételezzük, hogy az ajánlattételi határidőig mind a hat részre nem érkezik majd be három-három ajánlat, csak mondjuk összességében három pályázat, amelyből postabontáskor derül ki, hogy ezekből is egy pályázat az első részre, kettő pályázat pedig a második, egész pályázatra érkezett. A többi - harmadik, negyedik, ötödik és hatodik - részpályázatra egy pályázat sem érkezett. Fentieket alapul véve kérdésünk az, hogy az összességében beérkezett három pályázat alapján a postabontás, illetve értékelés terén helyesen jártunk-e el, avagy sem? 2. Az első számú részpályázatra beérkezett egy darab pályázatot eredményesnek ítéljük, ezért az azt benyújtó által tett ajánlatot elfogadjuk. A pályázatot eredményesnek véljük - a szerződést megköthetjük-e? 3. A második részpályázatra beérkezett kettő darab pályázat közül egy nem felel meg a pályázati kiírásnak, ezért azt eredménytelennek, míg a másik pályázó a kiírásoknak megfelelt, ezért az ő ajánlatát is eredményesnek mondhatjuk, és vele a szerződést is megköthetjük? 4. A harmadik, negyedik, ötödik és hatodik részpályázatot ismét meghirdetjük, de összességében az már nem éri el a nemzeti értékhatár felét. Ebben az esetben is Közbeszerzési Értesítőben kell-e a pályázatot meghirdetni másodszor, vagy elég, ha csak a három pályázónak megküldjük, amelyek között a korábbi, második részpályázatnál sikertelen pályázó szerepelhet-e? 5. Ha a 3-6. részpályázat valamelyikére ismételten nem érkezik be egy pályázat (ajánlat) sem, vagy ha be is érkezik, az ismételten eredménytelen, akkor hogyan, milyen formában szerezhetjük be élelmiszer-szükségletünket?
Részlet a válaszból: […]ebben a pályázati részben nyertesnek kell kihirdetni az ajánlattevőt, és a szerződést meg lehet (sőt mi több, kell is) vele kötni. A kérdés harmadik része vonatkozásában kiemeljük, hogy a pontos szóhasználatra ügyelni kell. Feltehetően az lehet a helyzet, hogy az egyik ajánlat érvénytelen, míg a másik érvényes. Ennek alapján hasonló a helyzet, mint az előző pontban, azaz az érvényes ajánlattevőt nyertesnek kell kihirdetni a 2. rész tekintetében, és vele a szerződés meg kell kötni. A kérdés negyedik pontjára válaszunk az, hogy megítélésünk szerint a 3-6. részek tekintetében ajánlatok hiánya miatt eredménytelennek kell hirdetni a közbeszerzési eljárást. A beszerzési értékre tekintettel elegendő három ajánlattevőnek közvetlenül ajánlattételi felhívást küldeni a Kbt. 299. § (1) bekezdés b) pontja szerint. A három ajánlattevőt ajánlatkérő tetszőlegesen választja ki, azaz a 2. részre sikertelenül pályázó is felkérhető ajánlattételre. A felhívást a 299. § (2) bekezdés szerinti tartalommal kell összeállítani, és a felkért ajánlattevőknek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. augusztus 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 735
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Csoportosítási rend értékhatár megállapításánál

Kérdés: Egyszerű közbeszerzés árubeszerzése esetén 2 millió forint feletti éves időszakot tekintve árajánlatokat kell bekérni a Kbt. 299. §-ának (1) bekezdése szerint. Kérdés, ápoló-gondozó otthonoknak milyen csoportosítás szerint kell a 2 millió forintos értékhatárt értelmezni azonkívül, hogy egy beszállítótól beszerzett termékekről van szó (például: pékáru, hús, zöldség, gyógyszer stb.)? Hol találjuk meg az erre vonatkozó jogszabályi előírásokat?
Részlet a válaszból: […]közvetlenül összefüggőnek kell lennie. Ez utóbbi okozhat gondot a pékáru, hús, zöldség beszerzésénél és ebben az esetben a legegyszerűbb a közös szállítótól való beszerzést átgondolni. Amennyiben az egybeszámított érték nem haladja meg a 2 millió forintot, úgy nincs probléma, külön-külön érdemes lefolytatni egyszerű eljárásokat, és egyben az optimális beszerzési forrásokat megtalálni. Amenynyiben azonban egybeszámítva már az egyszerű értékhatár fölé tartozna a beszerzési csomag, és az beszerezhető lenne egy beszállítótól, úgy már nemzeti rezsimben kell lefolytatni az eljárást, ami bonyolultságát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. április 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 556
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , ,