Hivatkozási alap elkésett ajánlat esetén

Kérdés: Mire tudok hivatkozni, ha elkésett az ajánlatom? A visszaigazolásra? Vagy az EKR naplózott állományára?
Részlet a válaszából: […] Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet értelmében az ajánlattétel az EKR-en keresztül történik, amellyel kapcsolatban a rendelet nem tartalmaz további részletszabályokat. Az EKR maga úgy oldja meg a kérdést, hogy lehetővé teszi az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 12.

Elkésett ajánlatok "kezelése" az új közbeszerzési szabályok szerint

Kérdés: Az új közbeszerzési szabályok alapján hogyan kezelendők az elkésett ajánlatok? Betekinthet abba más ajánlattevő? Visszakérhetjük azt az ajánlatkérőtől?
Részlet a válaszából: […] Az elkésett ajánlatokra vonatkozó rendelkezést a Kbt. 68. § (6) bekezdése rögzíti az ajánlattétellel, az ajánlatok felbontásával kapcsolatos rendelkezések között. A vonatkozó rendelkezések az alábbiak:– az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 17.

Elkésett ajánlatok kezelése

Kérdés: Mi a sorsa az elkésett ajánlatoknak?
Részlet a válaszából: […] A kérdést a Kbt. 61-62. §-ai rendezik, amelyek az ajánlatok felbontásával kapcsolatos szabályokat tartalmazzák. A szabályok rögzítik, hogy az ajánlatot írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 29.

Elkésett ajánlatmódosítás "kezelése"

Kérdés: Az ajánlatok módosítása során mit kell tennem a későn érkezett módosítással?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. a kérdéskörben a következők szerint fogalmaz: Azajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja ajánlatát. Azajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok az ajánlatkérőhozzájárulásával sem módosíthatók – Kbt. 77....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 21.

Elkésett ajánlatok kezelése, ajánlattevő értesítése

Kérdés: Az elkésett ajánlatot át kell-e venni, meg kell-e őrizni? Az elkésett ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek kell-e küldeni bontási jegyzőkönyvet, illetőleg összegezést?
Részlet a válaszából: […] A kérdés rendkívül gyakorlatias és életszerű. Errevonatkozóan a szabályozás nem tartalmaz iránymutatást, ezért kizárólag a gyakorlatrahagyatkozhatunk. Az első és talán leglényegesebb elem, hogy az elkésettajánlatot nem szabad felbontani, hiszen nem minősül az eljárásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 6.

Elkésett ajánlat kezelése

Kérdés: Mi a teendő az elkésett ajánlattal? (Az eljárás tájékoztatójában a benyújtott ajánlatok számát fel kell tüntetni, ez részajánlattétel esetében a részajánlatok összege, tehát tudnom kell, hogy mit tartalmaz az ajánlat.)
Részlet a válaszából: […] Javasoljuk az ajánlattevőket arra kötelezni, hogy aborítékon tüntessék fel ezt az információt is, ekkor nem kerülnek abba ahelyzetbe, hogy nem tudnak mit írni a tájékoztatóba. A Kbt. 88. § (1)bekezdésének a) pontja értelmében az elkésett ajánlat érvénytelen,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 18.