Hivatkozási alap elkésett ajánlat esetén

Kérdés: Mire tudok hivatkozni, ha elkésett az ajánlatom? A visszaigazolásra? Vagy az EKR naplózott állományára?
Részlet a válaszából: […] Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet értelmében az ajánlattétel az EKR-en keresztül történik, amellyel kapcsolatban a rendelet nem tartalmaz további részletszabályokat. Az EKR maga úgy oldja meg a kérdést, hogy lehetővé teszi az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 12.

Hamis adatszolgáltatás későn benyújtott ajánlat kontextusában

Kérdés: Ha késve nyújtom be az ajánlatot, figyelembe lehet-e venni úgy, hogy ennek ellenére igazoltam az alkalmasságomat, csak későn?
Részlet a válaszából: […] Ténykérdés, hogy a későn benyújtott ajánlat a Kbt. 73. §-ának (1) bekezdésének a) pontja értelmében érvénytelenséget eredményez. A rendelkezés alapján az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 14.

Elkésett ajánlat az EKR-ben

Kérdés: Az elkésett ajánlatot látja-e az ajánlatkérő, illetve kap-e bontási jegyzőkönyvet az elkésett ajánlatot tevő?
Részlet a válaszából: […]

Nem, az elkésett ajánlat tényét ismeri, de magát az ajánlatot nem látja az ajánlatkérő. Az elkésett ajánlatot tevő is kap bontási jegyzőkönyvet, annak ellenére, hogy az ajánlat elkésett.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 18.

Kbt. új eredménytelenségi okának értelmezése

Kérdés: Ha alkalmaznom kell a Kbt. 75. §-ában meghatározott, új eredménytelenségi okot, elegendő-e, ha két ajánlatom van, de az egyik elkésett, vagy esetleg van több ajánlatom is, de abból csak az egyik érvényes?
Részlet a válaszából: […] Az új eredménytelenségi ok két ajánlat benyújtásáról szól, azaz nem jelenti azt, hogy a két beérkezett ajánlatnak egyben érvényesnek is kell lennie. Az ajánlatot azonban időben kell benyújtani, mivel az alábbiakban a 75. § (2) bekezdés kifejezetten úgy fogalmaz, hogy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 8.

Elkésett ajánlatok "kezelése" az új közbeszerzési szabályok szerint

Kérdés: Az új közbeszerzési szabályok alapján hogyan kezelendők az elkésett ajánlatok? Betekinthet abba más ajánlattevő? Visszakérhetjük azt az ajánlatkérőtől?
Részlet a válaszából: […] Az elkésett ajánlatokra vonatkozó rendelkezést a Kbt. 68. § (6) bekezdése rögzíti az ajánlattétellel, az ajánlatok felbontásával kapcsolatos rendelkezések között. A vonatkozó rendelkezések az alábbiak:– az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 17.

Későn benyújtott ajánlatok kezelése

Kérdés: Mi lesz a határidőn túl benyújtott ajánlatok sorsa?
Részlet a válaszából: […] A korábbiakban a Kbt. nem tartalmazott szabályt a későn benyújtott, tehát érvénytelen ajánlatok vonatkozásában, ezért vegyes gyakorlat alakult ki. Vagy át sem vették, vagy jegyzőkönyvben rögzítették azt az ajánlatkérők, majd vagy jelezték azt az összegezésben, vagy nem. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 14.

Elkésett ajánlat visszakérhetősége

Kérdés: Visszakérhetem-e az elkésett ajánlatomat?
Részlet a válaszából: […]

Az ajánlatkérőnek 5 évig iratmegőrzési kötelezettsége van, mely vonatkozik az elkésett ajánlatra is, ezért véleményünk szerint annak visszaszolgáltatására nincs lehetőség.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 12.

Tájékoztatás eljárási cselekményekről elkésett ajánlat esetén

Kérdés: Postán küldtük meg ajánlatunkat, és az elkésett. Mi lesz az ajánlattal? Kapunk-e információt a későbbi eljárási cselekményekről – írásbeli összegzés stb.?
Részlet a válaszából: […] Az elkésett ajánlat a Kbt. 61. §-ának (3) bekezdése szerint kizárólag az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyvet kell felvenni. Az elkésett ajánlat a Kbt. 74. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 12.

Ajánlatok bontásának megkezdése

Kérdés: A kiírásban szerepel az ajánlattételi határidő. A hirdetményben csak a bontás megkezdésének a helye szerepel, az időpontja nem, továbbá hogy az ajánlatok a bontás megkezdését megelőzően is leadhatók érkeztetés céljából. Ez jogszerű? Van olyan szabály, hogy mikor kell elkezdeni az ajánlatok bontását? (Mert ha nincs, akkor a fenti eljárással az elkésett ajánlatok is részt vesznek/vehetnek a tenderen.)
Részlet a válaszából: […] A főszabály az – függetlenül attól, hogy esetlegesen a felhívás és a dokumentáció nem tartalmazza –, hogy a bontásnak az ajánlattételi határidő beálltával kell megkezdődnie az alábbiak szerint.Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 29.

Elkésett ajánlatok kezelése

Kérdés: Mi a sorsa az elkésett ajánlatoknak?
Részlet a válaszából: […] A kérdést a Kbt. 61-62. §-ai rendezik, amelyek az ajánlatok felbontásával kapcsolatos szabályokat tartalmazzák. A szabályok rögzítik, hogy az ajánlatot írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 29.
1
2