Hivatkozási alap elkésett ajánlat esetén

Kérdés: Mire tudok hivatkozni, ha elkésett az ajánlatom? A visszaigazolásra? Vagy az EKR naplózott állományára?
Részlet a válaszából: […] ...amellyel kapcsolatban a rendelet nem tartalmaz további részletszabályokat. Az EKR maga úgy oldja meg a kérdést, hogy lehetővé teszi az elkésett ajánlat feltöltését, de ez nem azt jelenti, hogy az ajánlat egyébként érvényes lenne. Az ajánlatkérőnek nincs ráhatása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 12.

Hamis adatszolgáltatás későn benyújtott ajánlat kontextusában

Kérdés: Ha késve nyújtom be az ajánlatot, figyelembe lehet-e venni úgy, hogy ennek ellenére igazoltam az alkalmasságomat, csak későn?
Részlet a válaszából: […] Ténykérdés, hogy a későn benyújtott ajánlat a Kbt. 73. §-ának (1) bekezdésének a) pontja értelmében érvénytelenséget eredményez. A rendelkezés alapján az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 14.

Elkésett ajánlat az EKR-ben

Kérdés: Az elkésett ajánlatot látja-e az ajánlatkérő, illetve kap-e bontási jegyzőkönyvet az elkésett ajánlatot tevő?
Részlet a válaszából: […]

Nem, az elkésett ajánlat tényét ismeri, de magát az ajánlatot nem látja az ajánlatkérő. Az elkésett ajánlatot tevő is kap bontási jegyzőkönyvet, annak ellenére, hogy az ajánlat elkésett.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 18.

Kbt. új eredménytelenségi okának értelmezése

Kérdés: Ha alkalmaznom kell a Kbt. 75. §-ában meghatározott, új eredménytelenségi okot, elegendő-e, ha két ajánlatom van, de az egyik elkésett, vagy esetleg van több ajánlatom is, de abból csak az egyik érvényes?
Részlet a válaszából: […] Az új eredménytelenségi ok két ajánlat benyújtásáról szól, azaz nem jelenti azt, hogy a két beérkezett ajánlatnak egyben érvényesnek is kell lennie. Az ajánlatot azonban időben kell benyújtani, mivel az alábbiakban a 75. § (2) bekezdés kifejezetten úgy fogalmaz, hogy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 8.

Későn benyújtott ajánlatok kezelése

Kérdés: Mi lesz a határidőn túl benyújtott ajánlatok sorsa?
Részlet a válaszából: […] A korábbiakban a Kbt. nem tartalmazott szabályt a későn benyújtott, tehát érvénytelen ajánlatok vonatkozásában, ezért vegyes gyakorlat alakult ki. Vagy át sem vették, vagy jegyzőkönyvben rögzítették azt az ajánlatkérők, majd vagy jelezték azt az összegezésben, vagy nem. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 14.

Elkésett ajánlatok kezelése

Kérdés: Mi a sorsa az elkésett ajánlatoknak?
Részlet a válaszából: […] ...lejárta után beérkezett ajánlatot nevezzük "elkésett" ajánlatnak, mely ajánlat felbontására a fenti szabályok nem vonatkoznak. Az elkésett ajánlatot, pontosabban annak csomagolását lehet csak felbontani az ajánlattevő személyének megállapítása céljából,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 29.

Ajánlatkérő hibájából elkésett ajánlat

Kérdés: Mit tehetek akkor, ha az ajánlatkérő hibájából nem tudom beadni határidőben az ajánlatot, és ezt bizonyítani is tudom?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlatkérő nem vette át az ajánlatot, vagynem tette lehetővé az épületbe való bejutást, melyet az ajánlattevő bizonyítanitud, úgy nem esélyegyenlő módon biztosította az ajánlattételt. A Kbt.alapelveinek megsértése mellett nem hirdetményének megfelelően járt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 4.
Kapcsolódó címke:

Elkésett ajánlat "sorsa"

Kérdés: Mi történik a késve érkezett ajánlattal?
Részlet a válaszából: […] Két lehetőség adódik. Vagy a bontási eljárás soránmegérkezik az ajánlat, mely ekkor nem kerül felbontásra, de a jegyzőkönyv részelesz az érvénytelen, késve érkezett ajánlat megérkezésének ténye. Amennyiben azajánlat a bontási eljárást követően érkezik meg, akkor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 17.
Kapcsolódó címke:

Ajánlattételi határidő lejárta után érkezett ajánlat elbírálhatósága

Kérdés: A Kbt. egyértelműen kizárja-e, hogy az ajánlattételi határidő letelte után beérkezett ajánlatokat az ajánlatkérő elbírálhassa? A gyakorlatban volt-e példa ilyen elbírálásra? Lehetséges-e, és ha igen, milyen indokkal az ajánlattételi határidő elmulasztásának igazolása?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatok benyújtása, felbontása és elbírálása a Kbt.79-81. §-ai értelmében az alábbiak szerint kell, hogy történjen.Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlati felhívásbanmegadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételihatáridő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 11.
Kapcsolódó címke:

Elkésett ajánlatok kezelése, ajánlattevő értesítése

Kérdés: Az elkésett ajánlatot át kell-e venni, meg kell-e őrizni? Az elkésett ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek kell-e küldeni bontási jegyzőkönyvet, illetőleg összegezést?
Részlet a válaszából: […] ...elkésettajánlatot. Tekintettel arra, hogy ebben a fázisban szerepe van az elkésettajánlatnak, bontási jegyzőkönyv küldése jogszerű az elkésett ajánlatot tevőnek.Mivel az eljárásban a továbbiakban a szóban forgó ajánlat nem vesz részt, ígyösszegzés küldése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 6.
Kapcsolódó címkék: