Dokumentáció ellenértékének visszatérítése, kamatfizetési kötelezettség

Kérdés: Mikor jár vissza a dokumentáció ellenértéke, és ha visszajár, kérhetünk-e kamatot az ajánlatkérőtől? Ha visszajár, automatikusan visszakapjuk az ellenértéket, vagy külön kell kérni azt?
Részlet a válaszából: […] A dokumentáció ellenértékének visszafizetésére vonatkozóan aKbt. 54. §-a tartalmaz szabályokat az alábbiak szerint.Az 54. § (10) bekezdés alapján a dokumentáció, valamintannak ellenértéke tíz napon belül visszajár, ha– az ajánlatkérő visszavonja az ajánlati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 4.

Nyertesség és dokumentáció ellenértékének visszatérítése

Kérdés: Igaz-e az a feltevésünk, hogy az ajánlati dokumentáció beszerzésére fizetendő összeg az ajánlattevő részére visszautalandó, amennyiben nem nyertes? Illetve nyertessége esetén a szerződéses érték a dokumentáció árának összegével csökkentendő?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. dokumentációra vonatkozó rendelkezései a következők:– az ajánlatkérő – a megfelelő ajánlattétel elősegítéseérdekében is – dokumentációt köteles készíteni, amely egyebek melletttartalmazza a részletes szerződési feltételeket vagy a szerződéstervezetet;– az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. augusztus 27.

Ajánlati dokumentáció árának visszatérítése

Kérdés: Mikor jár vissza az ajánlati dokumentáció ára, hol hivatkoznak rá?
Részlet a válaszából: […] A dokumentáció, valamint annak ellenértéke tíz napon belül visszajár, ha az ajánlatkérő visszavonja az ajánlati felhívást, az eljárás a Kbt. 92. §-ának d), f) vagy g) pontja alapján eredménytelen (azaz ha az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 3.