Online bírálóbizottsági ülés

Kérdés: A bírálóbizottsági ülésen kötelező-e a személyes jelenlét, vagy a bírálóbizottsági tagok a távolból, külön is megadhatják a véleményüket, ami később egy jegyzőkönyvben rögzítve lesz? Gondolunk itt arra, hogy a tag akadályoztatva van (pl. betegség, külföldi út stb.), ilyenkor van-e lehetőség a távolból bírálni, és a bírálati lapokat szkennelve elküldeni az ajánlatkérőnek, illetve a bizottság elnökének, vagy kötelező eredeti példányt használni?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlatkérő közbeszerzési szabályzata lehetővé teszi, a bírálóbizottság online is tarthat ülést. A jegyzőkönyvek ellenjegyzését is megoldhatják elektronikus aláírással, a dokumentumokat elektronikus úton is eljuttathatják, feltölthetik biztonságos,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 12.

Nemzeti eljárásrendben bekérhető nyilatkozatok

Kérdés: Nemzeti nyílt eljárásban a kizáró okok tekintetében nem szerepel a kiírásban a közjegyzői ellenjegyzést elváró 62. § (1) bekezdés d) pontja és 62. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, illetve a 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja szerinti nyilatkozat. Ezek sem a nyilatkozatminták között, sem EKR-űrlap formájában nem kerültek kiírásra. Ennek ellenére csatolnunk kell ezeket ajánlattevőként az eljárásban?
Részlet a válaszából: […] Nemzeti eljárásrendben nem kérhető közjegyző által ellenjegyzett kizáró oki nyilatkozat, csak egyszerű nyilatkozat, ettől az ajánlatkérő nem térhet el.A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 14.

Jogosultságok kiosztásának rendje

Kérdés: Milyen jogosultságot adjunk elektronikus eljárásban akkor, ha négyen dolgozunk együtt a közbeszerzésekben, és emellett több külsős tanácsadót is foglalkoztatunk?
Részlet a válaszából: […] ...a közbeszerzési eljárásban indíthat eljárási cselekményeket, kivéve az eljárás szakaszát módosító eljárási cselekményt és FAKSZ-ellenjegyzést.Közbeszerzési eljárást irányító: létrehozhat, szerkeszthet eljárást. Hozzárendelhet, eltávolíthat felhasználókat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 11.

Közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységhez kapcsolódó kivételi kör a Kbt.-ben

Kérdés: A Kbt. 111. §-ának h) pontja szerinti kivétel alkalmazható akkor is, amikor a független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az eljárás teljes körű lebonyolítását végzi, vagy csak az ellenjegyzésre értjük? (Nem nagyon tudom a kettőt szétválasztani, de hallottam ilyen véleményt is.)
Részlet a válaszából: […] ...előkészítés, mind a lefolytatás során a szakértelem biztosítására helyezi a hangsúlyt, melyért a tanácsadó felel. Ennek egy eleme az ellenjegyzés, mely ellenjegyzés egyébiránt nem vonatkozik minden dokumentumra, hiszen maga a Rendelet 6. §-ának (6) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 11.

Aláírási címpéldány csatolása

Kérdés: Ha a cégadatok (cégkivonat) tartalmazzák azt, hogy az ajánlattevő által az ajánlatot aláíró személy címpéldányát csatolták, akkor azt ténylegesen is mellékelnünk kell-e, avagy azt is hivatalból ellenőrzi az ajánlatkérő?
Részlet a válaszából: […] ...aláírók aláírásának ellenőrzésére a közjegyző által ellenjegyzett aláírási címpéldány vagy az ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott aláírásminta szolgál. A cégeljárásban, a cégiratokkal együtt benyújtott aláírási címpéldány a cégkivonatból nem ellenőrizhető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 15.

Értesítés szerződéskötésről

Kérdés: Építőipari cégünk rendszeresen indul közbeszerzési eljárásokon. Az ajánlatkérők által megküldött összegzésekben szerepel a szerződéskötési tilalmi időszak kezdete és vége, azaz a tilalom utolsó napja is. Az összegzések megküldése után semmilyen információ nem érkezik az ajánlatkérőktől. Jogszabály szerint a nyertes ajánlattevő kötelessége-e utánajárni annak, illetve "kinyomozni" azt, hogy az ajánlatkérővel történő szerződéskötés a tilalmi időszak lejárta után mely napon (netalán rögtön másnap, vagy rá következő munkanap) történik, vagy pedig értesítést kellene az ajánlattevőnek kapnia erről? A szerződéskötés napjáról az ajánlattevőnek illene minimum 4-5 munkanappal korábban értesülnie, tekintettel esetleges mellékkötelezettségek, bankgaranciák elindítása miatt. Jól gondoljuk?
Részlet a válaszából: […] ...foglal magában, beleértve az ott elvégzendő szükséges cselekményeket (aláírás; jogosultság ellen­őrzése, szerződés elolvasása, ellenjegyzése stb.) is" – fogalmaz a határozat. Erre tekintettel a Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 24.

Szerződéskötés akadályozása az ajánlatkérő által

Kérdés: Akadályozható-e úgy a szerződéskötés, hogy az ajánlatkérő kevés időt ad annak megtételére – azaz kifejezetten nehezíti az ajánlattevő számára a szerződéskötést?
Részlet a válaszából: […] ...foglal magában, beleértve az ott elvégzendő szükséges cselekményeket (aláírás; jogosultság ellenőrzése, szerződés elolvasása, ellenjegyzése stb.) is. Erre tekintettel a Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 124. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 20.

Szerződéskötés időpontjának közlése

Kérdés: A szerződés egy időpillanat, vagy egy folyamat része? Ha a szerződéskötés nem egy időpillanat, mert egyeztetést igényel, akkor mikor kell az ajánlatkérőnek jeleznie, hogy szerződést akar velem kötni?
Részlet a válaszából: […] ...foglal magában, beleértve az ott elvégzendő szükséges cselekményeket (aláírás; jogosultság ellenőrzése, szerződés elolvasása, ellenjegyzése stb.) is.Erre tekintettel a Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 124. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 12.

Meghatalmazás alakisága

Kérdés: Ha az ajánlatot nem a képviseletre cégjogilag jogosult, hanem meghatalmazott írja alá, az aláírásra adott meghatalmazást közjegyzői okiratba kell foglalni?
Részlet a válaszából: […] ...által üzleti körében kiállítottokiratot szabályszerűen aláírták;– ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okiratszabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írtokiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Építési beruházásokra vonatkozó szabályok változása

Kérdés: Úgy hallottuk, hogy az építési beruházásokra vonatkozó közbeszerzési szabályok jelentős mértékben változtak. Melyek a leglényegesebb változások, és mikortól lépnek életbe?
Részlet a válaszából: […] ...tevékenységkéntfolytatott építőipari kivitelezési tevékenység esetén sem kell írásba foglalni,és– ügyvéd vagy jogtanácsos általi ellenjegyzése akkor semszükséges, amennyiben az építtető és a fővállalkozó kivitelező között jön létrea szerződés,– nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 20.
1
2