Szerződésmódosítás jogszerűsége szerződéstől eltérő előlegigény esetén

Kérdés: A szerződés rendelkezései szerint a nyertes ajánlattevő a szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül igényelheti az előleget. A nyertes ajánlattevő a szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül nem igényelte az előleget, ám a szerződés hatálybalépését követően, 2 hónap múlva, a gazdasági nehézségekre hivatkozással, szeretné mégis lehívni azt. Mivel az előleg igénybevételét a szerződés szabályozta, lehetséges ez jogszerűen?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján a szerződést a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően kell megkötni. A szerződő felek a szerződés tartalmától, jelen esetben az előleg igénylésére vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 11.

Közbeszerzési díj fizetésének esedékessége

Kérdés: A közbeszerzési díjat előre ki kell fizetni a központosított közbeszerzésben a jelenlegi szabályozás alapján?
Részlet a válaszából: […] A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. kormányrendelet értelmében a DKÜ...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 8.

Kifizetésre vonatkozó szabályok változása

Kérdés: Várható-e a fizetésre vonatkozó, esetenként a gyakorlatban alkalmazhatatlan szabályok változása?
Részlet a válaszából: […] ...egyszerűsödnek azajánlatkérők adminisztratív kötelezettségei az ajánlattevők alvállalkozóivonatkozásában, azonban a kötelező előlegfizetés, a fizetési határidő korlátokközé szorítása olyan szabályok maradnak várhatóan, amelyek nem a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Új szabályok a közbeszerzési szerződésekre

Kérdés: Az új törvény tartalmaz majd új szabályokat a szerződés megkötése és teljesítése vonatkozásában?
Részlet a válaszából: […] ...részesülhetkifizetésben a később megjelenő kormányrendelet szabályai szerint.További újdonság, hogy az eddig szigorúan tiltottelőlegfizetés lehetővé válik. Abban az esetben ugyanis, ha a szerződésteljesítésének időtartama a 2 hónapot meghaladja,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Előlegfizetés tilalma

Kérdés: Tiltja-e bármely jogszabály, hogy közbeszerzési eljárásban előleget fizessen a megrendelő (ajánlatkérő)?
Részlet a válaszából: […] ...a fizetésre kötelezettek körét, a fizetésikötelezettség mértékét, a kedvezmények, mentességek körét és mértékét, továbbáelőlegfizetési kötelezettséget megállapítani – a díj és a bírság kivételével -csak törvényben, illetve törvény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 8.

Előlegfizetés kizárásának alapja

Kérdés: Előleget a Kbt. alapján nem lehet fizetni, vagy csak ajánlatkérői gyakorlat, hogy a dokumentációban kizárják az előleg iránti igényt?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 305. §-a rendelkezik a közbeszerzési szerződésselkapcsolatosan a teljesítés és a fizetés kérdéseiről. Az új rendelkezések 2010.szeptember 15-étől hatályosak. Ezek a szabályok, véleményünk szerint, kógensjellegük miatt már nem teszik lehetővé előleg fizetését....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

Előlegfizetés

Kérdés: Van-e annak jogszabályi akadálya, hogy az ajánlatkérő előleget fizethessen?
Részlet a válaszából: […] Az előleg fizetésére vonatkozóan a Kbt. áttételesentartalmaz előírást. A Kbt. 305. §-ának (3) bekezdése az alábbiak szerintrendelkezik az ellenszolgáltatás kifizetéséről.Az ajánlatkérőként szerződő fél köteles az ajánlattevőnek aszerződésben meghatározott módon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 7.

Ajánlatkérő előlegfizetési kötelezettsége

Kérdés: Kötelezhető-e az ajánlatkérő előleg fizetésére, illetve jogszerű-e az a kiírás, miszerint az előleg fizetését eleve kizárja?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 305. §-a határozza meg a közbeszerzési szerződéshezkapcsolódó fizetési kérdéseket.Ennek körében a hivatkozott jogszabályhely harmadikbekezdése főszabályként úgy rendelkezik, hogy a szerződésszerű teljesítéstőlszámított legkésőbb 30 napon belül kell az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 1.