Eredménytelen eljárást követő más eljárásfajta alkalmazása

Kérdés: Eredménytelen eljárás esetén mikor/hogyan lehet meghívásos, tárgyalásos eljárásba fordulni, illetve ha erre nincs lehetőség, hogyan írhatok ki úgy pályázatot, hogy részvételi szakasszal előminősítsem a jelentkezőket?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésből adódóan vélhetően nem az előminősítési eljárásra gondol a kérdező - amely közszolgáltatók esetében lehetséges, de valójában dinamikus beszerzési rendszer, és előminősítési rendszernek felel meg -, hanem a kétszakaszos eljárásra utal.Fontos feltétel,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 5.

Előminősítési eljárás lefolytatásának lehetősége

Kérdés: Milyen esetben lehet előminősítéses eljárást lefolytatni, milyen főbb előírások vonatkoznak erre az eljárásra, illetve az milyen értékhatár felett kötelező?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 214. §-ának (1) bekezdése szerint a meghívásos vagy atárgyalásos eljárás meghirdetésére előminősítési hirdetmény is közzétehető. Azilyen hirdetmény közzététele, illetve az előminősítési rendszer létrehozása(lásd később) tehát csak lehetőség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 30.
Kapcsolódó címke:

Jogorvoslat előminősítési ügyekben

Kérdés: Az előminősítési ügyekben a Kbt. jogorvoslatokkal kapcsolatos általános előírásokat, avagy egyéb rendelkezéseket kell-e alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 219. §-ának (9) bekezdése az érintettet felhatalmazza arra, hogy az előminősítési kérelem elutasítása és a listáról való törlés ellen jogorvoslati kérelmet terjeszthessen elő. Az említett esetekben a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását lehet kérni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 26.
Kapcsolódó címkék:  

Előminősítés

Kérdés: Mit jelent a közbeszerzésben az előminősítés? Tartalmaz-e erre rendelkezéseket az új Kbt.?
Részlet a válaszából: […] ...előminősítésnek az ún. különös közbeszerzési eljárásokban van jelentősége. Ennek egyik fajtája az előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos és tárgyalásos eljárás.Az említett eljárásfajtában az ajánlatkérő - a Kbt. 215. §-ának (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 28.
Kapcsolódó címkék: