Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott előminősítési rendszer tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Eseti konzorciumok létrehozása előminősítési rendszerben

Kérdés: Előminősítési rendszer esetében van-e lehetőség arra, hogy a versenyeztetésben az ajánlattevők esetenként új konzorciumokba tömörüljenek?
Részlet a válaszból: […]versenypárbeszéd, illetve az innovációs partnerség meghirdetésére előminősítési hirdetmény is közzétehető. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében előminősítési hirdetmény nem alkalmazható.A (2) bekezdés alapján, ha az ajánlatkérő az eljárást előminősítési hirdetménnyel hirdette meg, a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárást, a versenypárbeszédet, illetve az innovációs partnerséget megindító részvételi felhívást nem teszi hirdetményben közzé, hanem közvetlen részvételi felhívást küld azon gazdasági szereplőknek, amelyeket az előminősített gazdasági szereplők listájára (a továbbiakban: lista) felvett. Az eljárás a közvetlen részvételi felhívás megküldésével indul.Az előminősítési rendszer abban különbözik a dinamikus beszerzési rendszertől, hogy a DBR a meghívásos eljárás szabályai szerint kerül lefolytatásra, ahol a részvételi szakasz eredményeként a rendszerbe felvételre kerülő gazdasági szereplők versenyeznek a második részben. A meghívásos eljárás második része így több esetben kerül lefolytatásra, de mégis egy eljárás szabályai érvényesülnek a teljes rendszer fenntartása során. Az előminősítés esetében azonban az első részvételi szakasztól független eljárások keretében történik a második részben az újraversenyeztetés. Mivel ebben a vonatkozásban az előminősítés részvételi szakasza független a későbbi újraversenyeztetéstől, ezért történhet meg, hogy a kormányrendelet lehetővé teszi, hogy az újraversenyeztetés során jellemzően meghívásos vagy tárgyalásos eljárás keretében a korábban egyénileg alkalmas jelentkezők[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4761

2. találat: EKR-en kívüli eljárások

Kérdés: Az előminősítési rendszerben lévő eljárásokat miért nem kell beintegrálnom az EKR-be?
Részlet a válaszból: […]vonatkozó szabályok módosítására az alábbiak szerint:Ha az ajánlatkérő módosítja az előminősítési rendszer működtetésére vonatkozó szabályokat, vagy az előminősítési szempontokat és azok igazolási módjait, köteles új előminősítési hirdetményt közzétenni, valamint a már listára vett előminősített gazdasági szereplőket és az előminősítési kérelmet benyújtókat egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatni - kormányrendelet 13. §-ának (6) bekezdése.Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden egyes változás esetében az ajánlatkérőnek kötelessége a jogszabályi módosulásokat követni. A D. 799/2016. számú döntésében a Közbeszerzési Döntőbizottság kifejezetten kitér arra a kérdésre, hogy milyen formában szükséges követni az előminősítési rendszer előírásainak változását. A jogorvoslati fórum szerint: "Amennyiben az ajánlatkérő létrehozta az előminősítési rendszerét, akkor az abban foglalt rendelkezésekhez kötve van. Az ajánlatkérőnek a kizáró okokat az előminősítési szempontok szerint meghatározott előírások alapján kell vizsgálnia, azt nem módosíthatja a részvételi felhívásban vagy az ajánlattételi felhívásban, és az előminősítési szempontok szükség szerinti módosítását nem indokolhatja a jogszabályváltozás. Ennek indoka az, hogy az új Kbt. új irányelv alapján, új kizáró okokra vonatkozó elvárásokat tartalmaz, mely így nem vonatkoztatható a régi irányelv alapján kialakított törvényi szabályozáshoz szabott kizáró okok rendszeréhez."A döntés során két jogszabály közötti különbség okozta többek között a problémát, azonban esetünkben az elektronikus közbeszerzés bevezetése legalább olyan mértékű változást eredményez, ahol felvethető, hogy ilyen jogszabályi változáshoz szükséges-e illeszteni az előminősítési rendszer előírásait.Eredetileg a jogorvoslati kérelem kezdeményezője az álláspontjával azt kívánja meg az ajánlatkérőtől, hogy a jogszabály változásával felülbírálja minden esetben az előminősítési rendszerét, és lényegében új előminősítési rendszert hozzon létre, mert azt álláspontja szerint csak úgy lehet megvalósítani, ha az ajánlatkérő a minősítési szempontját módosítja. Ez azonban a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4241