Tervpályázati eljárás kötelező lefolytatása

Kérdés: A 310/2015. kormányrendelet 3. §-ának (3) bekezdése alapján – összevetve a korábban hatályos 305/2011. kormányrendelet 1. §-ának (4) bekezdésével, mely kötelezővé tette előzetesen a tervpályázati eljárás lefolytatását – kötelező-e a tervszolgáltatás megrendelésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előtt tervpályázati eljárás lefolytatása, vagy az ajánlatkérő a saját szükségleteinek megfelelően dönti el, hogy a közbeszerzési értékhatárok elérése esetén csak "sima" közbeszerzési eljárást, vagy azt megelőzően tervpályázatot is lefolytat?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolása során a Kbt. és a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. kormányrendelet együttes értelmezéséből kell kiindulni.A Kbt. a tervezési feladatokat a szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési tárgyban helyezi el, és külön szabályokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 9.

TBT mint alkalmassági feltétel előírása

Kérdés: Nemzetbiztonsági beszerzéseknél látjuk, hogy szinte minden beszerzésnél az ajánlatkérő feltételként írja elő a legmagasabb szintű TBT meglétét. Olyan esetekben is, amikor véleményünk szerint a beszerzés tárgya ezt nem indokolja. Megtámadhatjuk ez alapján a kiírást, és ha igen, milyen indokkal?
Részlet a válaszából: […] A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő, vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. kormányrendelet értelmében a TBT nem szükséges feltétele az eljárásban való...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 5.

Előzetes minősítés

Kérdés: Mit jelent nemzetbiztonsági beszerzésnél az előzetes minősítés? Ki kezdeményezheti?
Részlet a válaszából: […]  Előrebocsátjuk, hogy a kérdéssel érintett beszerzésieljárásban ajánlattevőként vagy alvállalkozóként kizárólag a jegyzékre felvettgazdasági szereplő vehet részt. A jegyzéken– az Mavtv. szerinti telephely-biztonsági tanúsítvánnyal (atovábbiakban: TBT) rendelkező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 15.

Előzetes és beszerzéshez kötődő minősítés

Kérdés: Van-e különbség az előzetes minősítés és a beszerzéshez kötődő minősítés között?
Részlet a válaszából: […]  Igen, a 218/2011. kormányrendelet különbséget tesz a kétféleminősítés között. Amíg az előzetes minősítést az érintett gazdasági szereplőkérheti, és konkrét beszerzési eljárástól függetlenül, addig a beszerzésieljáráshoz kötődő minősítést az ajánlatkérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 15.

Nemzetbiztonsági feltételeknek előzetesen megfelelt ajánlattevő

Kérdés: Milyen eljárás eredményeként lehet felkerülni a nemzetbiztonsági feltételeknek előzetesen megfelelt ajánlattevők jegyzékére? Mi ennek a költsége, és mi a felkerülés haszna?
Részlet a válaszából: […] Az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvetőbiztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonságiintézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. Korm.rendelet, a Kbt. felhatalmazása alapján szabályozza az érintett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 9.

Nemzetbiztonsági jegyzék "résztvevői"

Kérdés: A nemzetbiztonsági beszerzések esetében milyen lehetőség van felkerülni a nemzetbiztonsági jegyzékbe?
Részlet a válaszából: […] Az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvetőbiztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonságiintézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004.kormányrendelet 2. §-ának 15. pontja alapján az irányadó jegyzék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 23.