Ajánlattételi határidő minimuma nyílt eljárásban

Kérdés: Uniós rezsimben, nyílt eljárásban meghatározható-e az ajánlattételi határidő 15 napban úgy, hogy abba egy hétvége és egy négynapos ünnep is beleesik?
Részlet a válaszából: […] Nyílt eljárásban az eljárási határidő legfeljebb 22 napra rövidíthető le a Kbt. 83. §-ának (4) bekezdése értelmében. A rendelkezés szerint az ajánlati felhívásban az ajánlatkérő nem határozhatja meg az ajánlattételi határidőt az ajánlati felhívást tartalmazó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 9.

E-közbeszerzés lehetősége a jelenlegi szabályok alapján

Kérdés: Most milyen szempontból van lehetőség elektronikus közbeszerzésre? Mert a hirdetmény-ellenőrzések közölték velem, hogy nem folytathatok le elektronikusan közbeszerzést, és én ezzel nem értek egyet.
Részlet a válaszából: […] Eredetileg a Kbt. 2010. január 1-jétől közösségi, majd 2010.július 1-jétől nemzeti eljárásrendben kötelezte a közbeszerzési eljárásokszereplőit, hogy eljárásaikat elektronikusan bonyolítsák le. A kötelezésrevonatkozó szabályt, valamint további, a Kbt.-ben található...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Kbt.-változások október 1-jétől

Kérdés: Milyen főbb Kbt.-szabályok változnak 2009. október 1-jétől?
Részlet a válaszából: […] A kérdés az alábbiakban ismertetendőhatálybaléptetés-változás miatt nagyon életszerű. Eredetileg a 2008. évi CVIII.törvény az alábbiakban módosította a Kbt.-t 2009. október 1-jei hatállyal. 112. § (1) 2009. október 1-jén a Kbt. 5. §-ának (2)bekezdése helyébe a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 17.

Adatvédelmi szempontok a közbeszerzésben

Kérdés: A Kbt. 81. §-ának (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az ajánlatkérő az ajánlatokat kizárólag azok elbírálására használhatja fel. Az adatvédelmi törvényre hivatkozva közérdekű adatként ki kell-e adni külső személynek az ajánlatokat, az elbírálás folyamatában született dokumentumokat (jegyzőkönyvek, bírálati lapok)?
Részlet a válaszából: […] Az információ nyilvánossága nem jelenti azt, hogy azajánlatok lefénymásolása, azokba fizikailag történő betekintése is megengedetta jelenleg hatályos szabályok szerint. A külső személy definíciója azonbanebben az esetben pontosításra szorul. Amennyiben például jogorvoslati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 2.

Korábbi közzététel megjelölésének kötelezettsége

Kérdés: Miért kell a hirdetményben megjelölni, hogy az adott szerződés vonatkozásában volt-e korábbi közzététel?
Részlet a válaszából: […] A megjelölés gyakorlati szempontból fontos. Például előzetesösszesített tájékoztató, vagy időszakos előzetes összesített tájékoztatómegjelentetése esetében mindez egyrészt emlékezteti az ajánlattevőket a korábbiközzétételre, másrészt lehetőséget biztosít rövidebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 2.

Gyorsított meghívásos eljárás indoka

Kérdés: Mivel indokolható a gyorsított meghívásos eljárás kiírása, egyáltalán: mit takar ez az eljárásfajta? És: kötelező-e indokolni, ha az ajánlatkérő ilyen eljárást kíván alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] Igen, az ajánlatkérő a gyorsított eljárás alkalmazása eseténindokolni köteles az eljárásfajta alkalmazását, illetve az alkalmazás okát,melyet az ajánlati/részvételi felhívás hirdetménymintájának IV.1 pontjában kellmegtenni a Kbt. alábbi szabálya alapján. A törvény 136....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 1.

Előzetes összesített tájékoztató decemberi közzétételének lehetősége

Kérdés: Közzé lehet-e tenni olyan előzetes összesített tájékoztatót decemberben, amely a következő évre vonatkozó eljárásról szól?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 42. §-ának (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő aköltségvetési év kezdetét követően előzetes összesített tájékoztatót készíthetaz adott évre, illetőleg az elkövetkező legfeljebb tizenkét hónapra tervezett,a hivatkozott jogszabályhely a) és b) pontjában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 14.

Közbeszerzési értékhatárok 2007-ben

Kérdés: 2007. évre melyek az irányadó közbeszerzési értékhatárok?
Részlet a válaszából: […] 2007-ben azértékhatárok nem változtak 2006-hoz képest. Az erről megjelent Elnökitájékoztató szerint a közösségi eljárásrendben irányadó közbeszerzésiértékhatárok (a 2083/2005/EK bizottsági rendelettel módosított[1] 2004/17/EK és2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 2.

Elektronikus hirdetmény megjelenési határideje

Kérdés: Elektronikus hirdetmény megjelentetésére mennyi időn belül lehet számítani?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a kérdés arra vonatkozik, hogy mikor leszgördülékenyebb az elektronikus hirdetménymegjelenés hazánkban, erre vonatkozóanvárhatóan módosulni fog a szabályozás, és könnyebben lehet majd a jogosultságigazolása nélkül feladni hirdetményt, azonban a kötelező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 8.

Közbeszerzési eljárás megindítása bizonytalan fedezet, támogatás mellett

Kérdés: Társaságunkat a Gazdasági Minisztérium finanszírozza (ÁPV Rt. tulajdonában vagyunk). Elindíthatunk-e közbeszerzési eljárást olyan beruházás esetében, amelyről még nem tudjuk, hogy ez évben kapnak-e rá fedezetet, támogatást? (Az ajánlati felhívásban szerepeltetnénk, hogy a nyertessel abban az esetben kötünk szerződést, ha az adott fedezet majd rendelkezésünkre áll.) Vonatkozik-e ránk a Kbt. 42. §-a? (Nem EU-s támogatásból valósítanánk meg a beruházást.)
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 99. §-ára tekintettel, eredményes közbeszerzésieljárásban az ajánlatkérő oldalán szerződéskötési kötelezettség keletkezik,azaz a nyertessel a szerződést meg kell kötni. Az ajánlatkérő a közbeszerzésitörvény vonatkozó előírása szerint csak akkor mentesül a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 12.
1
2
3