Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott előzetes összesített tájékoztató tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Előzetes összesített tájékoztató decemberi közzétételének lehetősége

Kérdés: Közzé lehet-e tenni olyan előzetes összesített tájékoztatót decemberben, amely a következő évre vonatkozó eljárásról szól?
Részlet a válaszból: […]évre vonatkozóan is elkészíthetik előzetes összesített, illetve időszakos előzetes tájékoztatóikat. A Kbt. nem ír elő az elkészítésre pontos határidőt sem, annyit azonban meghatároz, hogy arra a költségvetési év kezdetét követően kerülhet sor - fogalmaz a tájékoztató. Ennél ugyan a törvény pontosabb meghatározást tartalmaz, tekintettel arra, hogy az elkövetkező legfeljebb 12 hónapra is vonatkoztatja a közzétételi lehetőséget, nem csak az adott évre, ezért elvben nincs akadálya a decemberben történő közzétételnek, de érzékelve az Elnöki tájékoztató értelmezését, javasoljuk a tájékoztató adott évre történő közzététele értelmezésének elfogadását. A kérdés szempontjából hasznos továbbá annak ismerete is, hogy a Kbt. határidő-kedvezményt fűz az előzetes összesített tájékoztató (időszakos előzetes tájékoztató) közzétételéhez,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. május 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1327

2. találat: Előzetes összesített tájékoztató készítése és közzététele a törvénymódosítás után

Kérdés: A Kbt. 42. §-ának (1) bekezdése előírja, hogy az ajánlatkérő előzetes összesített tájékoztatót készíthet az adott évre, a közbeszerzési eljárásairól. A Kbt. 43. §-ának (1) bekezdése előírja, hogy az ajánlatkérő az előzetes összesített tájékoztatót köteles közzétenni és legkésőbb a 42. § (1)-(2) bekezdésében előírt határidő lejártáig megküldeni. Kérdésem: hogyan értelmezendő a "készíthet", illetve a "köteles" megfogalmazás a törvény ezen pontjaiban? [Észrevételem: a Kbt. 42. §-ának (1)-(2) bekezdése nem tartalmaz határidőket.]
Részlet a válaszból: […]tájékoztatót a tervezett építési beruházás megvalósítására vonatkozó döntést követően kell elkészíteni. Az előzetes összesített tájékoztatót a közbeszerzés különböző tárgyairól együttesen és külön-külön is el lehet készíteni. Az előzetes összesített tájékoztató közzétételét, elkészítésének módját a törvény 43. §-ának (1)-(4) bekezdései szabályozzák, a következők szerint: - az ajánlatkérő az előzetes összesített tájékoztatót hirdetmény útján köteles közzétenni. A hirdetményt külön jogszabályban meghatározott minta szerint kell elkészíteni, és legkésőbb a 42. § (1)-(2) bekezdésében előírt határidő lejártáig kell megküldeni. Az ajánlatkérő az előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetményt honlapján is közzéteheti. A hirdetmény honlapon történő közzététele a hirdetménynek az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatala részére elektronikus úton történő feladását követően lehetséges. A hirdetményt ebben az esetben is a külön jogszabályban meghatározott minta szerint kell elkészíteni; - árubeszerzés esetében az előzetes összesítést árucsoportonkénti bontásban kell elkészíteni, és az árucsoportot a CPV-re történő hivatkozással kell megadni; - szolgáltatás megrendelése esetében az előzetes összesítést a 3. melléklet szerinti szolgáltatáscsoportonkénti bontásban kell elkészíteni, valamint változatlan az a szabály, miszerint - az előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzététele nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. A fentiekben idézett és a kérdésben is szereplő két jogszabályhely között nincs ellentmondás. A Kbt. lehetőséget ad ugyan az előzetes összesített tájékoztató elkészítésére, de azt nem teszi kötelezővé. E rendelkezés azonban nem áll ellentétben a tájékoztató közzétételének kötelezettségével. A törvény 43. §-ának (1) bekezdése ugyanis arról rendelkezik, illetőleg az akként értelmezendő, hogy amennyiben készült előzetes összesített tájékoztató, úgy annak közzététele[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 935

3. találat: Előzetes összesített tájékoztató határidőn túli megjelentetése

Kérdés: Ha nem jelent meg előzetes összesített tájékoztató, és nem állnak fenn a rendkívüli sürgősség indokai, mi a teendő? Megjelentet-e előzetes tájékoztatót októberben is az Értesítő?
Részlet a válaszból: […]szerinti összes (a kivételi körbe nem tartozó és a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű) szolgáltatás megrendeléséről, ha annak becsült összértéke (Kbt. 35. §-a, 37-38. §-a, 40. §-a) eléri vagy meghaladja a 750 000 eurót. A (2) bekezdés szerint az ajánlatkérő előzetes öszszesített tájékoztatót köteles készíteni a tervezett építési beruházás lényeges jellemzőiről, feltételeiről, ha az építési beruházás becsült értéke (Kbt. 35. §-a, 39-40. §-a) eléri vagy meghaladja az 5 millió eurót. A tájékoztatót a tervezett építési beruházás megvalósítására vonatkozó döntést követően haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül kell elkészíteni. A fentiekben említett utóbbi, haladéktalan elkészítés egyben azt is jelenti, hogy amennyiben a jövő évben szeretné megvalósítani az ajánlatkérő beszerzését - amelyet érint az előzetes összesített tájékoztató közzététele -, úgy azt az előző évben is közzéteheti, hiszen az április 15-ei határidő nem jelenti egyben azt is, hogy egészen az adott évig ne lehetne készülni a beszerzésre, s tájékoztatót közzétenni. Amennyiben a kérdés arra vonatkozott, hogy például ebben az évben indítandó eljárás előtt most kíván az ajánlatkérő előzetes tájékoztatót közzétenni, úgy ez a tájékoztató meg fog jelenni, azonban a késői meghirdetésből kifolyólag az eljárás támadható, hiszen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. december 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 851