Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott előzetes piaci konzultáció tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Információkérés előzetes piaci konzultáció keretében

Kérdés: Előzetes piaci konzultáció keretében az ajánlatkérő kiosztott egy dokumentumot, melyre várja a visszajelzésünket. Nem világos számomra, hogy ez része-e az eljárásnak?
Részlet a válaszból: […]tájékoztatása érdekében. Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést - különösen a releváns információk közlését a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a megfelelő ajánlattételi határidő meghatározását - megtenni a verseny tisztaságára, a gazdasági szereplők esélyegyenlőségére és egyenlő elbánására vonatkozó alapelvek érvényesülése érdekében.Esetünkben nincs akadálya annak, hogy információt kérjen az ajánlatkérő, mellyel kapcsolatban az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet rögzíti, hogy minden iratot köteles az ajánlatkérő az EKR-be feltölteni.A kormányrendelet 9. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő - az ellenőrzésre jogosult hozzáférése és az eljárás iratainak az EKR-ben való elektronikus megőrzése érdekében - köteles az eljárás előkészítése körében a Kbt. 28. § (2) és (4) bekezdése alkalmazása során keletkezett iratokat, valamint a részvételi jelentkezések és ajánlatok bírálata és értékelése során keletkezett dokumentumokat vagy azok egyszerű elektronikus másolatát az EKR-be (különösen bírálóbizottsági jegyzőkönyvek, bírálati lapok, értékelés dokumentumai) is feltölteni az adott eljárás dokumentumai közé.Nem világos, hogy ezzel mi az ajánlatkérő célja, vélhetően valóban érdeklődik az ajánlattevők véleményével kapcsolatban, de álláspontunk szerint nem jár el jogszerűtlenül az ajánlatkérő, ha minden ajánlattevő számára nem teszi elérhetővé a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4717
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Ajánlatkérő mozgástere előzetes piaci konzultáció keretében

Kérdés: Előzetes piaci konzultáció keretében megmutathatja-e az ajánlatkérő a műszaki tartalmat az ajánlattevőknek, vagy csak arra használhatja a konzultációt, hogy ő maga információt szerezzen?
Részlet a válaszból: […]részvétele az eljárásban,-akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást,-aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott elő­zetes piaci konzultációban [28. § (4) bekezdés] vett részt,-akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott - a)-c) pontok -,feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt.Az előzetes piaci konzultáció keretében az esélyegyenlőség betartása mellett annak érdekében, hogy az ajánlatkérő meg tudjon bizonyosodni arról, hogy az általa kért műszaki feltételeknek egyáltalán létezik-e megfelelő termék, véleményünk szerint a releváns információk körébe tartozhat, melyet a gazdasági szereplőkkel közöl.A Kbt. 28. §-ának (4) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás megindítása előtt az ajánlatkérő független szakértőkkel, hatóságokkal, illetve piaci résztvevőkkel előzetes piaci konzultációkat folytathat a közbeszerzési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4600
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás előkészítése előzetes piaci konzultáció keretében

Kérdés: Az ajánlatkérő előzetes piaci konzultáció keretében készíti elő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárását. Van-e erre jogalapja, elmehet-e cégünk mint egyetlen beszállító az érintett tárgyalásra?
Részlet a válaszból: […]megbeszélésre, de a konzultáció a továbbiakban sem eredményezheti a valódi tárgyalás helyettesítését. A konzultáción az előkészítésen kell lennie a hangsúlynak a sikeres eljárás lefolytatása érdekében. Attól, hogy csak egy szereplője van a piacnak az alkalmazott jogalap vonatkozásában, még nem tiltott a piaci konzultáció alkalmazása, azonban a feleknek tisztában kell lenniük a jogintézmény céljával, és nem a tárgyalás előrehozott formájaként kell lefolytatni azt.[A Kbt. 28. §-ának (4) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás megindítása előtt az ajánlatkérő független szakértőkkel, hatóságokkal, illetve piaci résztvevőkkel előzetes piaci konzultációkat folytathat a közbeszerzési eljárás előkészítése, valamint a gazdasági szereplők - a tervezett beszerzésre és annak követelményeire[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4381

4. találat: Előzetes piaci konzultáció szabályszerűsége

Kérdés: Milyen előzetes piaci konzultáció az, amit az ajánlatkérő konzultációnak hív, jegyzőkönyv nem készül, és mindegyik versenytársunk jelen van?
Részlet a válaszból: […]előkészítése.A Kbt. 28. §-ának (4) bekezdése értelmében a közbeszerzési eljárás megindítása előtt az ajánlatkérő független szakértőkkel, hatóságokkal, illetve piaci résztvevőkkel előzetes piaci konzultációkat folytathat a közbeszerzési eljárás előkészítése, valamint a gazdasági szereplők - tervezett beszerzésre és annak követelményeire vonatkozó - tájékoztatása érdekében. Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést - különösen a releváns információk közlését a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a megfelelő ajánlattételi határidő meghatározását - megtenni a verseny tisztaságára, a gazdasági szereplők esélyegyenlőségére és egyenlő elbánására vonatkozó alapelvek érvényesülése érdekében.Amennyiben tehát a konzultáció kimeríti a Kbt. 28. §-ának (4) bekezdését, ami a kérdés alapján vélhetően megtörtént, úgy az a törvény 25. § (7) bekezdésének b) pontja értelmében nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét.A fentiekben hivatkozott rendelkezés szerint a (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét, és nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [28. § (4) bekezdés] vett részt.Az ajánlatkérő bárhogyan hívhatja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4067
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Előzetes piaci konzultáción elhangzottak elfogadása

Kérdés: Előzetes piaci konzultáció során köteles-e elfogadni a gazdasági szereplő a konzultáción elhangzottakat? Megteheti-e, hogy nem írja alá a jegyzőkönyvet, vagy ellenvéleményt csatol?
Részlet a válaszból: […]volna az ajánlatkérő tájékoztatását, és lemondott volna jogorvoslati jogáról. Joga van tehát jelzésértékű módon ellenvéleményt megfogalmazni, az emlékeztető kiegészítését kérni, az abban foglaltakat nem tudomásul venni, vagy akár nem aláírni a dokumentumot. Részletes szabályozás hiányában mindez jelzésértékű lehet az ajánlatkérő számára is az eljárás előkészítése során.A Kbt. idevonatkozó, 28. §-ának (4) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás megindítása előtt az ajánlatkérő független szakértőkkel, hatóságokkal, illetve piaci résztvevőkkel előzetes piaci konzultációkat folytathat a közbeszerzési eljárás előkészítése, valamint a gazdasági szereplők - tervezett beszerzésre és annak követelményeire vonatkozó - tájékoztatása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4048
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Dokumentum üzleti titokká nyilváníthatósága az ajánlatkérő által

Kérdés: Előzetes piaci konzultáció során egy olyan dokumentumot kaptunk, melyet az ajánlatkérő üzleti titoknak tekint. Ezt megteheti? (Ebben az esetben együtt tárgyalt az ajánlatkérő a piaci szereplőkkel.)
Részlet a válaszból: […]lehetőség van arra, hogy egy olyan ajánlattevője legyen később az eljárásnak, akivel/amellyel nem konzultált az ajánlatkérő. Ezért a konzultáció eleve nem tartalmazhat olyan információt, amely üzleti titok tárgya. Amennyiben esetleg dedikáltan az ajánlattevők számára készült információ került átadásra, úgy különösen fontos annak egyértelművé tétele, hogy erre az esélyegyenlőség biztosításának hiánya miatt biztosan nincs jogi lehetősége az ajánlatkérőnek.A Kbt. 28. §-ának (4) bekezdése értelmében a közbeszerzési eljárás megindítása előtt az ajánlatkérő független szakértőkkel, hatóságokkal, illetve piaci résztvevőkkel előzetes piaci konzultációkat folytathat a közbeszerzési eljárás előkészítése, valamint a gazdasági szereplők - tervezett beszerzésre és annak követelményeire[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4047
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Előzetes piaci konzultáció megtartásának módja

Kérdés: Az előzetes piaci konzultációt megtarthatjuk-e úgy, hogy meghirdetjük a honlapunkon a tájékoztatót, meghívjuk azokat, akik általában jelentkezni szoktak az eljárásainkra, és válaszolunk a kérdéseikre? (Úgy látjuk, ez is sokat segíthet az eljárás előkészítésében.)
Részlet a válaszból: […]megfelelő ajánlattételi határidő meghatározását - megtenni a verseny tisztaságára, a gazdasági szereplők esélyegyenlőségére és egyenlő elbánására vonatkozó alapelvek érvényesülése érdekében.Attól, hogy az ajánlatkérő úgy érzi, majdnem minden piaci szereplőt tájékoztatott, még nem biztos, hogy ez valóban így is történt az adott esetben. Hiába van ugyanis konszenzus a jelen lévő piaci szereplők és az ajánlatkérő között a műszaki tartalom teljesíthetősége, a paraméterek meghatározása vonatkozásában, amennyiben ezt az ajánlatkérő az előzetes piaci konzultáció alapján előírja, ezzel még korántsem biztos, hogy egyben versenysemleges magatartást is tanúsít. Nem egészséges tehát, ha a piaci konzultáció kiváltja - amennyiben adott esetben kiváltja - a kiegészítő tájékoztatás keretében szervezett konzultációt, ahol valóban esélyegyenlő módon lehet tájékoztatást nyújtani, továbbá a piaci konzultáció - mint válaszunk bevezetőjében utaltunk rá - nem azonos a becsült érték megállapítása érdekében kért indikatív árajánlatkéréssel sem. Az előzetes piaci konzultáció célja sokkal inkább a piaci viszonyok megismerése, innovatív technológiákkal kapcsolatos információk beszerzése, szakértők, érintett hatóságok bevonása az előkészítésbe. A törvény 28. § (4) bekezdésének első mondatát tehát együttesen kell értelmezni a második mondat alapelvekre vonatkozó előírásával, és nem nyilvánosan meghirdetett tájékoztató megtartásával azonosítani azt.Fentieket erősíti meg a törvény hivatkozott rendelkezéséhez kapcsolódó jogalkotói indokolás a következők szerint: "A törvény a közbeszerzési eljárások[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3867