Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott előzetes tájékoztatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Előzetes tájékoztatás különös közbeszerzési eljárásokban

Kérdés: Hogyan alakul az ún. előzetes tájékoztatási kötelezettség a közösségi értékhatárokat elérő, különös közbeszerzési eljárásokban? Milyen főbb rendelkezéseket tartalmaz ebben a tekintetben a Kbt.?
Részlet a válaszból: […]esetében; az 5 millió eurót a Kbt. 176. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott ajánlatkérők (például gázzal vagy hőenergiával kapcsolatos tevékenységet végző ajánlatkérők; nyilvános elektronikus hírközlő hálózatok rendelkezésre bocsátását vagy üzemeltetését, illetőleg egy vagy több nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását végző ajánlatkérők stb.) esetében. A tájékoztató elkészítésére a Kbt. határidőt is megállapít, amikor kimondja, hogy azt a tervezett építési beruházás megvalósítására vonatkozó döntést követően haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül kell elkészíteni. Lényeges rendelkezése a Kbt.-nek, hogy az időszakos előzetes tájékoztatót a közbeszerzés különböző tárgyairól együttesen és külön-külön is el lehet készíteni. Az időszakos előzetes tájékoztatót hirdetmény útján kell közzétennie az ajánlatkérőnek. A hirdetményt külön jogszabályban (15/2004. IM rendelet) meghatározott minta szerint kell elkészíteni, és azt legkésőbb minden év április 15. napjáig, illetőleg építési beruházás esetén a beruházás megvalósítására vonatkozó döntés meghozatalát követően haladéktalanul, de legkésőbb az azt követő öt munkanapon belül kell megküldeni közzétételre. Árubeszerzés esetében az előzetes összesítést árucsoportonkénti bontásban kell elkészíteni, és az árucsoportot külön jogszabályban meghatározott nómenklatúrára történő hivatkozással kell megadni. Szolgáltatás megrendelése esetében az előzetes összesítést a Kbt. 3. számú melléklete szerinti szolgáltatáscsoportonkénti bontásban kell elkészíteni. Vannak olyan esetek, amikor az említett közbeszerzések tekintetében nem kötelező ugyan, de az ajánlatkérőnek lehetősége van előzetes tájékoztatás közzétételére. Ennek megfelelően az ajánlatkérő időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetményt tehet közzé fontosabb projektjéről, építési beruházásáról anélkül, hogy megismételné azokat az információkat, amelyeket egy ilyen korábbi tájékoztatóban már közzétett, feltéve hogy egyértelműen felhívja a figyelmet arra, hogy az utóbbi hirdetmény kiegészítő jellegű. A tájékoztató közzétételének elmulasztásához a Kbt. súlyos következményt fűz, amikor kimondja, hogy az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzététele előtt vagy ilyen hirdetmény[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. november 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 389

2. találat: Előzetes tájékoztatás nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzéseknél

Kérdés: Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésnél is kötelező-e az előzetes tájékoztató elkészítése?
Részlet a válaszból: […]elérő vagy meghaladó értékű) árubeszerzéséről akkor, ha az ilyen árubeszerzés becsült értéke együttesen nem éri el a vonatkozó közösségi értékhatárt (a Kbt. 245. §-a alapján a becsült értéken, azaz a közbeszerzés értékén - ebben a vonatkozásban - a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetve kínált - áfa nélkül számított és a Kbt. szerinti bizonyos előírások alapján megállapított - legmagasabb öszszegű, teljes ellenszolgáltatást kell érteni); összes (a kivételi körbe nem tartozó és a nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű) szolgáltatás megrendeléséről, ha az ilyen szolgáltatásmegrendelés - fentiek szerinti - becsült értéke egyben nem éri el a vonatkozó közösségi értékhatárt. Az előzőekben felsorolt eseteken kívül előzetes tájékoztató készíthető az ajánlatkérő által tervezett építési beruházás lényeges jellemzőiről, feltételeiről is abban az esetben, ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a vonatkozó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 55
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Uniós értékhatár árubeszerzésnél

Kérdés: Abban az esetben, ha év közben az ajánlatkérő két olyan árubeszerzési eljárást hirdet meg, amelyeknek összege nem éri el a 750 000 eurós értékhatárt, és emiatt nem készít előzetes tájékoztatót, akkor megindíthatóak-e az említett eljárások a Kbt. 43. §-ának (5) bekezdése alapján annak ellenére, hogy nem történt meg a közzététel?
Részlet a válaszból: […]árubeszerzéseknek a Kbt.-ben meghatározott időszak alatti - adott év, illetve elkövetkezendő 12 hónap - összessége eléri, illetve meghaladja a 750 000 eurót. Amennyiben a beszerzések öszszessége nem éri el az említett határt, úgy a Kbt. 247. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni. Eszerint az ajánlatkérőnek az előzetes összesített tájékoztató elkészítése - a hivatkozott szakaszban felsorolt esetekben - csupán lehetősége.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 52
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Előzetes tájékoztatás kötelező közzététele

Kérdés: Az előzetes tájékoztatás közzétételét a Kbt. értékhatárhoz köti. Mi a teendője az ajánlattevőnek, ha az év kezdetén nem tudja meghatározni, hogy az év végére eléri-e a hirdetmény közzétételének kötelezettségét megalapozó összeget, illetve mi a teendő abban az esetben, ha a közzététel kötelezettsége csak az adott év decemberében válik nyilvánvalóvá?
Részlet a válaszból: […]ajánlattevőknek, hogy a költségvetési év elején, lehetőség szerint április 15-i határidővel ún. éves összesített költségvetési tervet készítsenek az adott évre előirányzott közbeszerzéseikről. A teljesség kedvéért utalunk arra, hogy a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban meghatározott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Mindezek alapján az ajánlatkérőknek előre kell tervezniük. Az ún. előre tervezés pedig megköveteli az előirányzott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 6
Kapcsolódó tárgyszavak: