Előzetes összesített tájékoztató decemberi közzétételének lehetősége

Kérdés: Közzé lehet-e tenni olyan előzetes összesített tájékoztatót decemberben, amely a következő évre vonatkozó eljárásról szól?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 42. §-ának (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő aköltségvetési év kezdetét követően előzetes összesített tájékoztatót készíthetaz adott évre, illetőleg az elkövetkező legfeljebb tizenkét hónapra tervezett,a hivatkozott jogszabályhely a) és b) pontjában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 14.

Előzetes összesített tájékoztató határidőn túli megjelentetése

Kérdés: Ha nem jelent meg előzetes összesített tájékoztató, és nem állnak fenn a rendkívüli sürgősség indokai, mi a teendő? Megjelentet-e előzetes tájékoztatót októberben is az Értesítő?
Részlet a válaszából: […] A gyakorlat – a Kbt. vonatkozó előírásával ellentétben – aztmutatja, hogy nincs akadálya az előzetes összesített tájékoztató április 15-étkövető megjelentetésének. A Kbt. 42. §-ának (1) bekezdése értelmében a költségvetésiév kezdetét követően haladéktalanul,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 5.

2007. évre vonatkozó beszerzések megindíthatósága

Kérdés: A Kbt. 181. §-ának (1) bekezdése szerint a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű összes áru- és szolgáltatásbeszerzésekről – ha annak becsült összértéke eléri vagy meghaladja a 450 000 eurót – minden év április 15. napjáig időszakos előzetes tájékoztatót köteles készíteni az elkövetkezendő, legfeljebb 12 hónapra az ajánlatkérő. Indítható-e például most új, 2007. évi szolgáltatásra előzetes tájékoztatás, majd keretmegállapodásos eljárás, vagy meg kell várni 2006. január elsejét? (Indokolt lenne most belevágni, hisz négy lépcsőben jutunk majd el a 2007. január 1-jétől teljesítendő szolgáltatási szerződésig, és ez 9-10 hónapot igényel még akkor is, ha minden a terv szerint alakul.)
Részlet a válaszából: […] A törvény nem tiltja az előzetes összesített tájékoztatóelőző évben történő közzétételét. A jövőben a közzétételi kötelezettségvárhatóan megszűnik, de jelen törvény hatálya alatt az április 15-evéghatáridőként értékelhető. Az ajánlatkérő előrelátása a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 5.

Előzetes tájékoztatás különös közbeszerzési eljárásokban

Kérdés: Hogyan alakul az ún. előzetes tájékoztatási kötelezettség a közösségi értékhatárokat elérő, különös közbeszerzési eljárásokban? Milyen főbb rendelkezéseket tartalmaz ebben a tekintetben a Kbt.?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a választ a Kbt. 181-183. §-ai adják meg.E szerint az ajánlatkérő évente legalább egyszer, a költségvetési év kezdetét követően haladéktalanul, de legkésőbb minden év április 15. napjáig időszakos előzetes tájékoztatót köteles készíteni az elkövetkező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 29.

Uniós értékhatár árubeszerzésnél

Kérdés: Abban az esetben, ha év közben az ajánlatkérő két olyan árubeszerzési eljárást hirdet meg, amelyeknek összege nem éri el a 750 000 eurós értékhatárt, és emiatt nem készít előzetes tájékoztatót, akkor megindíthatóak-e az említett eljárások a Kbt. 43. §-ának (5) bekezdése alapján annak ellenére, hogy nem történt meg a közzététel?
Részlet a válaszából: […] Az eljárások megindítására lehetőség van a következők szerint: a Kbt. 42. §-a értelmében előzetes tájékoztatót akkor kell közzétenni, ha a közösségi értékhatárokat elérő vagy azokat meghaladó árubeszerzéseknek a Kbt.-ben meghatározott időszak alatti – adott év,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 17.

Előzetes tájékoztatás nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzéseknél

Kérdés: Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésnél is kötelező-e az előzetes tájékoztató elkészítése?
Részlet a válaszából: […] A nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések esetében az előzetes tájékoztató elkészítése az ajánlatkérő részére csupán lehetőség, arra a Kbt. 247. §-a alapján nem köteles.A Kbt. 247. §-ának (1) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek lehetősége van...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 17.

Előzetes tájékoztatás kötelező közzététele

Kérdés: Az előzetes tájékoztatás közzétételét a Kbt. értékhatárhoz köti. Mi a teendője az ajánlattevőnek, ha az év kezdetén nem tudja meghatározni, hogy az év végére eléri-e a hirdetmény közzétételének kötelezettségét megalapozó összeget, illetve mi a teendő abban az esetben, ha a közzététel kötelezettsége csak az adott év decemberében válik nyilvánvalóvá?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 5. §-a kötelezettségként előírja a Kbt. 22. §-ának (1) bekezdése szerinti – minisztérium, Miniszterelnöki Hivatal, országos kisebbségi önkormányzat, helyi önkormányzat, közalapítvány stb., bizonyos kivételes esetektől eltekintve – ajánlattevőknek, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 3.