Előzetes tájékoztató közzétételének határideje

Kérdés: Közszolgáltatóként a Kbt. 113. §-a szerinti eljárásban előzetes tájékoztatót szeretnék közzétenni. Meddig szükséges várnom?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 113. §-a szerinti eljárásban a 113. § (1) bekezdése szerint legkésőbb az összefoglaló tájékoztatás megküldésétől számított öt munkanapot követően, de 12 hónapon belül kell megküldeni az eljárást megindító felhívást. Már az összefoglaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 3.

Ajánlatkérő visszalépési lehetősége az eljárástól az új Kbt. hatálybalépését követően

Kérdés: November 1-je után indítunk közbeszerzési eljárást uniós rezsimben. Ezt követően van-e visszalépési lehetősége az ajánlatkérőnek? Ha vissza kívánjuk vonni a felhívást, hogyan tehetjük meg azt?
Részlet a válaszából: […] Az új Kbt. külön nevesíti a visszalépés lehetőségét a közbeszerzésben az alábbiak szerint.A részvételi vagy az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő az eljárást szabadon visszavonhatja, melyről a jelentkezőket, ajánlattevőket tájékoztatni kell. A törvény 53....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 1.

Előzetes összesített tájékoztató decemberi közzétételének lehetősége

Kérdés: Közzé lehet-e tenni olyan előzetes összesített tájékoztatót decemberben, amely a következő évre vonatkozó eljárásról szól?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 42. §-ának (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő aköltségvetési év kezdetét követően előzetes összesített tájékoztatót készíthetaz adott évre, illetőleg az elkövetkező legfeljebb tizenkét hónapra tervezett,a hivatkozott jogszabályhely a) és b) pontjában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 14.

Időszakos előzetes tájékoztató határideje

Kérdés: Április 15-e után lehetséges-e időszakos előzetes tájékoztató közzététele (a 34/2004. Korm. rendelet 6. számú melléklete)?
Részlet a válaszából: […]

Nem, mivel a Kbt. 182. §-a utal a 181. § (1) és (3) bekezdésében előírt határidőkre, azaz minden év április 15-ére, amely lejártáig kell megküldeni a 34/2004. Korm. rendelet 6. melléklete alapján kitöltött hirdetményt.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 4.

Előzetes tájékoztató közzététele járműbeszerzésnél

Kérdés: Járműbeszerzésünk összértéke meghaladja a 750 000 eurót, de egy jármű ára sem éri el a 400000 eurót (egy év alatt). Kötelező-e az előzetes tájékoztató közzététele?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 181. § (1) bekezdésének a) pontja szerint azelkövetkező legfeljebb 12 hónapra tervezett árubeszerzés esetében az összesárubeszerzés értékét egybeszámítva – ha annak becsült értéke eléri vagymeghaladja a 750 000 eurót -, legkésőbb április 15-ig időszakos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 7.