OMMF-eltiltás hatálya alatt álló erőforrás-szervezet bevonása

Kérdés: Lehet-e erőforrás olyan vállalkozás, amelyet az OMMF eltiltott a közbeszerzéstől?
Részlet a válaszából: […] Az erőforrást biztosító szervezetre, szervezetekre isalkalmazandók a közbeszerzési kizáró okok a Kbt. 60. §-ának (4) bekezdésealapján. E rendelkezésre tekintettel az az erőforrást biztosító szervezet,amellyel szemben az OMMF vagy bíróság jogerősen megállapította...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. augusztus 27.

Hamis adatszolgáltatás miatti eltiltás hatálya

Kérdés: A hamis adatszolgáltatás miatti 3 éves eltiltás hatálya mikortól számítandó abban az esetben, ha az ezt kimondó ajánlatkérői döntés "végigjárva" a teljes jogorvoslati fórumrendszert, az Ítélőtáblán emelkedik jogerőre? Mikortól számítandó a három év? A jogerőre emelkedéstől, vagy a jogerős ítélet hatálya visszahat az ajánlatkérői döntés időpontjára, azaz onnantól kell számítani a három évet, illetve ami még ebből hátravan – ugyanis a Döntőbizottság a D.683/16/2003. számú, közzétett határozatában így foglalt állást, igaz, még a régi Kbt. alapján. A Döntőbizottság fenti határozata szerint abban az esetben, ha az ajánlattevő bírósági úton keres jogorvoslatot, annak jogerős befejezéséig függő jogi helyzet keletkezik, ami ha a hamis adatszolgáltatás jogerős megállapításával ér véget, akkor az eltiltás hatálya az ajánlatkérői döntés meghozatalának napjára visszahatóan beáll?
Részlet a válaszából: […] A hamis adatszolgáltatás miatti kizáró okot a Kbt. 60. § (1)bekezdés f) pontja állapítja meg: az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagyalvállalkozó az, aki korábbi – három évnél nem régebben lezárult -közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott, és ezért az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. augusztus 6.

Igazolások alakiságának eltérő értelmezése

Kérdés: Problémánkat az eltérő ajánlatkérői jogértelmezés miatt vetjük fel. Eredetben vagy közjegyző által hitelesített másolatban kell-e csatolni az ajánlattevőnek a következő okiratokat: mérnök-kamarai igazolás, végzettség igazolása, nyelvvizsga igazolása, mérlegek, hatósági, pénzintézeti igazolások, cégkivonat?
Részlet a válaszából: […] Főszabály szerint – ahogyan erről már több alkalommal is szóvolt a Közbeszerzési Levelekben – az igazolások alakisága vonatkozásában a Kbt.20. §-ának (3) bekezdését kell alkalmazni, amelynek értelmében ahol a törvény aközbeszerzési eljárás során igazolás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 24.

Előminősítési jelentkezés adattartalma

Kérdés: Milyen adatok szükségesek az előminősítéshez a jelentkezésnél?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 214. §-ának (1) bekezdése szerint a meghívásos vagy atárgyalásos eljárás meghirdetésére előminősítési hirdetmény is közzétehető,amelyet a (2) bekezdés értelmében külön jogszabályban – HR. – meghatározottminta szerint kell elkészíteni. A hirdetményben –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 22.

Igazolások alakisága ajánlatkérői előírás alapján

Kérdés: Előírhatja-e az ajánlatkérő, hogy az ajánlattevő műszaki alkalmasságát igazoló, szerződést kötő másik fél által adott vagy aláírt igazolását csak "eredeti" vagy "közjegyző által hitelesített" formában fogadja el? Köteles-e elfogadni az ilyen jellegű referencialevelek vagy referenciaigazolások másolatát?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 20. §-ának (3) bekezdése értelmében, ahol aközbeszerzési törvény a közbeszerzési eljárás során igazolás benyújtását írjaelő, az igazolás hiteles másolatban is benyújtható.A fenti rendelkezés alapján – megítélésünk szerint – azajánlatkérő jogszerűen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 21.