Kivételi kör tervezői szolgáltatásnál

Kérdés: Tervezői kiválasztás kapcsán nem egyértelmű számunkra a Kbt. 111. §-ának r) és s) pontja. A "(...) kizárólag akkor (...)" rész bizonytalanít el. Mit takar ez valójában, és hogyan kell értelmezni?
Részlet a válaszából: […] A kivételek között szerepel a Kbt. 111. §-ának r) pontja szerinti esetkör, melynek értelmezése a kérdéshez kapcsolódóan az alábbiak szerint szól:"az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épületre vonatkozó építészeti-műszaki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 7.

Tervpályázati eljárás szabályainak változása

Kérdés: Mennyiben módosultak a tervpályázati eljárásra vonatkozó rendelkezések?
Részlet a válaszából: […] A tervpályázati eljárásokat szabályozó 305/2011. kormányrendeletet a 220/2012. kormányrendelet módosította. A változások 2012. augusztus 14-én léptek életbe, mely változásokat a következőkben ismertetjük.A módosítással a tervpályázat - a rendelet 1. §-ának (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 19.

Kötelező tervpályázat tervezési szolgáltatás beszerzésekor

Kérdés: Egy építési beruházáshoz kapcsolódó kiviteli terveztetés, ha jól értelmezem, nemzeti eljárásrendben 25 millió forintig például hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, ezen összeg felett hirdetményes, uniós értékhatárnál pedig a 305/2011. kormányrendelet (6)-(7) bekezdésén kívül kötelezően tervpályázati eljárás lehet. Kötelező-e tervezési szolgáltatás esetében tervpályázati eljárást kiírni az új szabályok szerint?
Részlet a válaszából: […]  A tervpályázati eljárás esetében az új szabályozás biztosítegy lehetőséget, amely alapján a Kbt. szerint lehet lebonyolítani az eljárást. A tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011.kormányrendelet 1. §-ának (6) bekezdése kibúvót kínál az alábbiak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 11.

Eredményhirdetés tervpályázatnál

Kérdés: A tervpályázati eljárásnál miért maradt meg az eredményhirdetés? Van ennek valami oka?
Részlet a válaszából: […]  Valóban meglepő, hogy a tervpályázati eljárások szabályairólszóló 305/2011. kormányrendelet 18. §-ában egyértelműen eredményhirdetésselkapcsolatos részletszabályokat közöl, amelytől eltekinteni nem lehet. Ebben aformában valóban nincs összhangban a Kbt. és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 27.

Tervfajták jelentősége kivitelezés és részbeni tervezés esetén

Kérdés: Kivitelezésre és részbeni tervezésre folytatunk le közbeszerzési eljárást. A külön jogszabályra való hivatkozás mellett van-e jelentősége az egyes tervfajtáknak (engedélyezési, kivitelezési tervek)? Gyakorlat az engedélyes és tendertervek ajánlatkérő részéről történő biztosítása, a kiviteli terv viszont az építés-vállalkozási szerződés keretén belül készül el.
Részlet a válaszából: […] A kérdés vélhetően a tervpályázat eljárás lebonyolításikötelezettségére utal, amelyről a tervpályázati eljárások részletesszabályairól szóló kormányrendelet 1. §-ának (1) bekezdése szól. Ebben azesetben a jogszabály a tervpályázatot építészeti-műszaki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 6.

Tervpályázat kötelező lefolytatása

Kérdés: Szükséges-e tervpályázati eljárás lefolytatása abban az esetben, ha a beruházás tárgya területrendezési terv elkészítésére vonatkozóan a legalkalmasabb tervező kiválasztása, vagy elegendő a Kbt. szerinti nyílt vagy egyszerű eljárás lefolytatása?
Részlet a válaszából: […] Igen, szükséges. A tervpályázati eljárások részletesszabályairól szóló 137/2004. kormányrendelet 1. §-ának (1) bekezdése értelmébena tervpályázat az építészeti-műszaki tervjavaslatok, továbbá terület- éstelepülésrendezési, valamint egyéb jogszabályban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 14.

Tervpályázat a közbeszerzésben

Kérdés: Számomra a 137/2004. Korm. rendelet nem egyértelmű abban a vonatkozásban, hogy mely esetekben szükséges tervpályázati eljárás lefolytatása.
Részlet a válaszából: […] A rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében határozza meg, hogyalkalmazásában mi is minősül tervpályázatnak. E szerint tehát tervpályázat: azépítészeti-műszaki tervjavaslatok, továbbá terület- és településrendezési,valamint egyéb jogszabályban meghatározott tervjavaslatok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 24.

Közbeszerzés kapcsolódó tervezésre

Kérdés: Építési beruházást tervezünk 150 000 E Ft értékben 2007-re, amely azonban csak pályázati támogatással valósulhat meg. A tervezési munkát az idén szeretnénk elvégeztetni kb. 4-5000 E Ft értékben. A tervezésre szükséges-e közbeszerzési eljárást lefolytatnunk?
Részlet a válaszából: […] A kérdéskört egyrészt a Kbt.-ben, valamint a Kbt. 404. § (1)bekezdésének h) pontjában megfogalmazott felhatalmazás alapján született 137/2004.Korm. rendeletben szabályozza a jogalkotó.A tervpályázati eljárások részletes szabályozása mellett atervpályázati eljárások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 7.

Korábbi tervdokumentáció felhasználása

Kérdés: Alanyi jogon közbeszerzésre kötelezett ajánlatkérő a tulajdonában lévő építési telekre lakóépületet kíván építeni. Korábban erre a telekre már készült építési tervdokumentáció. Az ajánlatkérő ezt a dokumentációt akarja megvásárolni. Kell-e közbeszerzési eljárást lefolyatnia? Ha igen, milyen eljárásfajtát kell alkalmaznia, tekintettel arra, hogy az értékhatár a nemzeti értéket meghaladja. Lehet-e hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos az eljárás típusa?
Részlet a válaszából: […] Sajnos, a már elkészült tervdokumentáció megvásárlása a Kbt.megkerülése lenne, a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás pedig aKbt. megsértése, mivel ezen az alapon előre el lehetne készíteni mindendokumentációt, majd arra hivatkozva, hogy az már...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 7.

Egybeszámítási szabályok útépítésnél, tervezési munkáknál

Kérdés: Az összevonási szabállyal kapcsolatban kérdezzük a következőket: külön tervdokumentációban készült, külön engedélyeztetett, a város különböző területén építendő új utak becsült értéke egybeszámítandó-e vagy sem a közbeszerzési terv során, és azok végösszege szerint kell-e az alkalmazandó rezsimet meghatározni, vagy pedig egyedileg? Tervezési munkákra az éves, azonos típusú tervezések becsült értékét össze kell-e adni, és azok végösszege szerinti rezsimben, szolgáltatásként kell-e közbeszereztetni azokat?
Részlet a válaszából: […] Építési beruházás esetén a Kbt. 39. §-ának (2) bekezdéseértelmében, ha az építési beruházás több részből áll, illetőleg több szerződésalapján teljesítik azt, akkor mindegyik rész becsült értékét egybe kellszámítani, és a rezsimet az összeszámított érték...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 24.
1
2