Fedezetkezelői feladatok ellátása

Kérdés: A 191/2009. Korm. rendelet 17/B. §-a szerint az uniós és hazai társfinanszírozással megvalósuló projektek esetében a forrást rendelkezésre bocsátó szervezet köt a kincstárral fedezetbiztosítási számlát? Mikor?
Részlet a válaszából: […] A kormányrendelet jelenleg hatályos 17. §-ának (4) és (5)bekezdése szerint az építtetői fedezetkezelői feladatokat– a (2) bekezdés a) pontja esetében a Magyar Államkincstár(a továbbiakban: Kincstár),– a (2) bekezdés b) pontja esetében – az építtető ésfővállalkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.

Támogatási szerződés fedezetkezelő kizárólagos rendelkezése alá helyezése

Kérdés: A pályázati forrásból megvalósuló beruházás fedezetéül szolgáló támogatói döntést, támogatási szerződést hogyan lehet az építtetői fedezetkezelő kizárólagos rendelkezése alá helyezni? [18. § (3) bekezdés.]
Részlet a válaszából: […] A 191/2009. Korm. rendelet jelenleg hatályos szabályai akérdés vonatkozásában az alábbiak.Az építtető köteles gondoskodni arról, hogy az építőiparikivitelezési tevékenység szerződés szerinti ellenértékének megfelelő – afedezet forrásaként figyelembe vehető – fedezet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.

Számlanyitás és szerződéskötés uniós és hazai társfinanszírozással megvalósuló projekteknél

Kérdés: Az uniós és hazai társfinanszírozással megvalósuló projektek esetében az építtetői fedezetkezelő szerződést az ajánlatkérő a szerződés hatálybalépéséig köti meg. A közreműködő szervezet mikor nyitja meg a fedezetbiztosítási számlát, erre mikor köt szerződést? Időben ez meg kell, hogy előzze a fedezetkezelő szerződéskötést? Erről mikor kell, hogy tájékoztatást adjon az ajánlatkérő részére a közreműködő szervezet?
Részlet a válaszából: […] A 191/2009. Korm. rendelet 17/B. §-ának rendelkezéseértelmében a rendelet 17. §-ának (5) bekezdése szerinti szervezet az általanyújtott támogatás vagy biztosított költségvetési forrás elkülönítésére aKincstárnál építtetői fedezetbiztosítási számlát nyit.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.