Ajánlati kötöttség időtartama

Kérdés: Mihez igazodik az ajánlati kötöttség időtartama? Mennyi lehet a legkisebb és a leghosszabb időtartam? Az ajánlatkérő ebben a kérdésben szabadon dönt?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 78. §-ának (1) bekezdése értelmében az ajánlatikötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. A (2) bekezdésrendelkezése szerint az ajánlattevő legalább az ajánlati felhívásban megadotttervezett szerződéskötési időpont lejártáig kötve van...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 7.

Visszaigazolás eredményhirdetés elhalasztásakor

Kérdés: Eredményhirdetés időpontjának elhalasztása esetén kell-e kérnünk az ajánlattevőktől e vonatkozásban visszaigazolást?
Részlet a válaszából: […] Az eredményhirdetés elhalasztásáról a Kbt. 94. §-arendelkezik. A rendelkezés szerint az eredményhirdetés időpontja indokoltesetben, egy alkalommal elhalasztható. A halasztás időtartama legfeljebb 30 naplehet. A halasztásról az eredeti határidő lejártát megelőzően az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.

Eredményhirdetés elhalasztásának indokoltsága

Kérdés: Van-e lehetőség arra, hogy az eredményhirdetés időpontját 30 nappal elhalassza az ajánlatkérő arra hivatkozással, hogy nagyszámú hiánypótlás várható? Milyen formában kell értesítenie erről, valamint az eredményhirdetés új időpontjáról az ajánlattevőket?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 94. §-ának (2) bekezdése szerint az eredményhirdetésegy alkalommal, legfeljebb 30 nappal elhalasztható. Erre akkor van lehetőség,ha az eredményhirdetési határidő még nem járt le. A halasztásról azajánlatkérőnek írásban, egyidejűleg, az indok megadásával az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 3.

Eredményhirdetés időpontja elhalasztásának maximális időtartama meghívásos eljárás tárgyalásos szakaszában

Kérdés: Meghívásos eljárás tárgyalásos szakaszában meddig lehet maximálisan elhalasztani az eredményhirdetés időpontját? A bontástól számított 30 nap + 30 nap elhalasztás lehetséges? Mit tehet az ajánlatkérő, ha egy nagyobb beszerzésnél nem elegendő a 60 nap a tárgyalások lefolytatására, az értékelésre és az eredményhirdetésre?
Részlet a válaszából: […] A meghívásos eljárás a kétszakaszos eljárások csoportjábatartozik, amelynek első szakasza az ún. részvételi szakasz, amelyben arészvételre jelentkezők alkalmasságát vizsgálja meg az ajánlatkérő. Az eljárásmásodik szakasza az ajánlattételi szakasz, amelybe az alkalmasnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 14.

Szerződéskötés időpontjának módosítása

Kérdés: Kérdésünk a szerződéskötés időpontjának módosításával kapcsolatos. Az ajánlati felhívásban szereplő szerződéskötés időpontját az ajánlatkérő szeretné elhalasztani. Van-e erre lehetősége? A Kbt. 99. §-ának (2) bekezdése ezt nem rendezi. Minden ajánlattevőt kell értesíteni a szerződéskötés elhalasztásáról, vagy csak a nyertes ajánlattevőt?
Részlet a válaszából: […] A szerződéskötés időpontját a Kbt. 99. § (2) bekezdésealapján az ajánlatkérőnek az ajánlati felhívásban meg kell adnia, mégpedig olymódon, hogy az eredményhirdetést követő 8. napnál korábbi és 30. napnál későbbiidőpontot nem adhat meg.A szerződéskötés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 8.

Eredményhirdetés elhalasztásának jogszerűsége versenypárbeszéd alkalmazása esetén

Kérdés: Jogszerű-e az az ajánlatkérői eljárás, hogy versenypárbeszéd esetén az eredményhirdetést a felhívásban meghatározottnál későbbre halasztja?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. módosításával, 2006. január 15-ei hatállyalalkalmazható a közbeszerzésben a versenypárbeszéd – az arra vonatkozó törvényikeretek között. A Kbt. értelmező rendelkezése szerint (4. § 36/A. pont)versenypárbeszéd az olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. december 18.

Szerződéskötés eltérő teljesítési határidővel

Kérdés: Építési beruházásra indított nyílt közbeszerzési eljárás eredményhirdetését az eredetileg megadott időponthoz képest 30 nappal elhalasztotta az ajánlatkérő. Így a befejezési határidő december 15-ére módosult. Mivel útépítésről van szó, az időjárás miatt a munka nem fejezhető be. Kérdésünk: Megköthetjük-e a szerződést 2006. május 31-ei teljesítési határidővel, vagy csak december 15-ével, és kell-e a szerződést módosítani?
Részlet a válaszából: […] A szerződést az eredeti feltételek szerint kell megkötni, sutólag lehetőség van a határidő módosítására. Az eredeti feltételektől valóeltérés már a szerződéskötésnél nem jogszerű megoldás. (A Kbt. – eltérést nem engedő – 303. §-a szerint a felekcsak akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 24.