Társaságok "büntetlen előéletének" igazolása

Kérdés: Egy részvénytársaság hogyan szerezheti be a hatósági erkölcsi bizonyítványt és honnan [Kbt. 60. § (2) bekezdésének a) és c) pontjai]? A témában adott vezérigazgatói nyilatkozattal, amelyet a közjegyző hitelesít, kiváltható-e a hatósági erkölcsi bizonyítvány?
Részlet a válaszából: […] A Kbt.-beli szabályozás mellett a kérdést a Közbeszerzések Tanácsának tájékoztatója rendezi, amely a Közbeszerzési Értesítő 2004. augusztus 30-án megjelent 99. számában található. E szerint a gazdasági társaságok nem hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal, hanem közjegyző...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 29.
Kapcsolódó címkék:  

Erkölcsi bizonyítvány a közbeszerzésben

Kérdés: Az új Kbt. 63. § (2) bekezdésének c) pontja szerint, a 60. § (1) bekezdés a)-d), f) pontja és a 61. § a)-c) pontja esetében "...az ajánlattevő által... közjegyző, kamara.... előtt tett nyilatkozatát... is köteles elfogadni." Tehát ez egy aláírásra jogosult vezető aláírt nyilatkozata a témában, amelyet a közjegyző, kamara hitelesít? Ez a hitelesített nyilatkozat pótolja a 63. § (2) bek. a) pontjában írt hatósági erkölcsi bizonyítványt? Egyébként, egy részvénytársaság kaphat-e hatósági erkölcsi bizonyítványt? Ha igen, akkor honnan kell kérnie azt?
Részlet a válaszából: […] ...(ezzel a kérdéssel részletesen foglalkoztunk a jelen számban, a 297. kérdésben). A nyilatkozat azonban semmiképpen sem pótolja a hatósági erkölcsi bizonyítványt, amelyet a Belügyminisztérium állít ki, és az erre vonatkozó ún. egyenboríték kapható minden postahivatalban....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 18.
Kapcsolódó címke:

Erkölcsi bizonyítvány

Kérdés: Szükséges-e az erkölcsi bizonyítvány csatolása az ajánlathoz
Részlet a válaszából: […] ...köteles az általa meghirdetett közbeszerzési eljárásban elfogadni. A fenti jogszabályhely a) pontja kötelezővé teszi a hatósági erkölcsi bizonyítvány elfogadását, ha bizonyos, a Kbt. szerinti körülmények, feltételek meglétére, avagy hiányára bizonyítékként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 17.
Kapcsolódó címkék: