Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott erkölcsi bizonyítvány tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Társaságok "büntetlen előéletének" igazolása

Kérdés: Egy részvénytársaság hogyan szerezheti be a hatósági erkölcsi bizonyítványt és honnan [Kbt. 60. § (2) bekezdésének a) és c) pontjai]? A témában adott vezérigazgatói nyilatkozattal, amelyet a közjegyző hitelesít, kiváltható-e a hatósági erkölcsi bizonyítvány?
Részlet a válaszból: […]korlátozta. A nyilatkozatot a cégnél az arra vonatkozó jogszabályok, illetve az alapszabály (alapító okirat, társasági szerződés) által feljogosított személy (személyek) teheti(k) meg - részvénytársaságok esetén például a vezérigazgató. A teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy a Közbeszerzések Tanácsa elnökének tájékoztatója szerint - amely a Közbeszerzési Értesítő 112. számában, 2004. szeptember 29-én jelent meg - közjegyző előtt tett nyilatkozaton a közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozat értendő a Magyar Országos Közjegyzői Kamara álláspontja alapján. Figyelemmel arra, hogy a kérdező megjelölte a Kbt. 60. § (2) bekezdésének a) pontját is, utalunk arra, hogy az a tény, miszerint a pályázó gazdasági társaság nem áll felszámolási vagy csődeljárás hatálya alatt, illetve végelszámolás alatt, az illetékes cégbíróságon vagy a Céginformációs Szolgálatnál[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. november 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 366
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Erkölcsi bizonyítvány a közbeszerzésben

Kérdés: Az új Kbt. 63. § (2) bekezdésének c) pontja szerint, a 60. § (1) bekezdés a)-d), f) pontja és a 61. § a)-c) pontja esetében "...az ajánlattevő által... közjegyző, kamara.... előtt tett nyilatkozatát... is köteles elfogadni." Tehát ez egy aláírásra jogosult vezető aláírt nyilatkozata a témában, amelyet a közjegyző, kamara hitelesít? Ez a hitelesített nyilatkozat pótolja a 63. § (2) bek. a) pontjában írt hatósági erkölcsi bizonyítványt? Egyébként, egy részvénytársaság kaphat-e hatósági erkölcsi bizonyítványt? Ha igen, akkor honnan kell kérnie azt?
Részlet a válaszból: […]a) és b) pontjában meghatározott illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki annak megfelelő kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki az a) pontban hivatkozott esetek mindegyikére (ezzel a kérdéssel részletesen foglalkoztunk a jelen számban, a 297. kérdésben). A nyilatkozat azonban semmiképpen sem pótolja a hatósági erkölcsi bizonyítványt, amelyet a Belügyminisztérium állít ki, és az erre vonatkozó ún. egyenboríték[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. október 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 309
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Erkölcsi bizonyítvány

Kérdés: Szükséges-e az erkölcsi bizonyítvány csatolása az ajánlathoz
Részlet a válaszból: […]meglétére, avagy hiányára bizonyítékként az ajánlattevő ezt a dokumentumot nyújtja be. Erkölcsi bizonyítvány benyújtása tehát szükséges, tekintettel arra, hogy az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásra vonatkozó általános szabályok szerint igazolnia kell, hogy ő vagy alvállalkozója gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban nem követett el jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt [Kbt. 60. §-ának (1) bekezdés c) pontja]. A Kbt. ezt a kötelezettséget 70. §-ának (2) bekezdésében nevesíti is azzal, hogy kimondja: az ajánlattevőnek a kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 63. §-ának (1)-(4) bekezdései szerint kell eljárnia. Az elmondottakat mindezeken túl[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 60
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,