Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

21 találat a megadott erőforrás-szervezet tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Erőforrás-szervezet felszámolása teljesítés időszaka alatt

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha az "erőforrás"-szervezet a teljesítés időszakában felszámolás alá kerül?
Részlet a válaszból: […]szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá - Kbt. 58. §-ának (3) bekezdése.Ha azonban egyébként alvállalkozó is az erőforrást nyújtó szervezet, akkor a Kbt. 128. §-ának (3) bekezdése szerint történhet meg a cseréje.Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában, csak az ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3149
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Erőforrás-szervezet igazolása minősített ajánlattevők jegyzékében szereplés esetén

Kérdés: Az erőforrás-szervezetektől is elfogadható az igazolás, ha a minősített ajánlattevők jegyzékében szerepel, vagy csak az ajánlattevőktől és alvállalkozóktól?
Részlet a válaszból: […]bekezdése, a 63. § (2) bekezdése, valamint a 66-68. § és a 69. § (1)-(3) bekezdése alapján a Közbeszerzések Tanácsa határozza meg, és a Közbeszerzési Értesítőben meghirdeti. A minősítési szempontok meghatározása során a Közbeszerzések Tanácsa jogosult a hivatkozott szempontok közül választani; - a minősítési szempontok meghatározása során nem lehet különbséget tenni az ajánlattevők között sem székhelyük, illetőleg letelepedési helyük szerint, sem más módon. A minősített ajánlattevői státusz tehát elegendő a fentiekben meghatározott kizáró okok igazolására, mely azonos az ajánlattevők és 10 százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóik vonatkozásában. Így közöttük az igazolás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2759
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Bérbeadó a közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Építési vállalkozás vagyunk, és egy önkormányzati felhívásra fogunk pályázni. A kiírás szerint darugéppel és zsaluzattal is kell rendelkeznie az ajánlattevőnek. Nekünk nincs darunk, azt bérelni tervezzük. Zsaluzattal rendelkezünk oly módon, hogy arra határozatlan idejű bérleti szerződésünk van egy partnerünkkel, és minden építési beruházásnál ezt használjuk. Kérdésünk, hogy ha a darut béreljük annak érdekében, hogy az alkalmasságunkat igazolni tudjuk, a bérbeadó erőforrást nyújtó szervezetnek vagy alvállalkozónak minősül? Ugyancsak ez a kérdés a zsaluzatot biztosító partnerünk esetében.
Részlet a válaszból: […]szervezet, aki a teljesítésben közvetlenül nem vesz részt, hanem az ajánlattevő alkalmasságának igazolásban működik közre, erőforrást nyújtó szervezetnek minősül. A fentiekből következően, véleményünk szerint a daru erőforrásnak, a daru bérbeadója pedig erőforrást nyújtó szervezetnek minősül. Más megítélés alá esik viszont a zsaluzat és annak bérbeadója. Ez esetben ugyanis nem arról van szó, hogy a konkrét közbeszerzés miatt bérel zsaluzatot az ajánlattevő, azaz nem az alkalmassága igazolása érdekében teszi. A zsaluzatot annak érdekében bérli az ajánlattevő, hogy a működéséhez szükséges[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2607
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Erőforrás-szervezettel kapcsolatos gyakorlati problémák

Kérdés: A következőkben az erőforrás-szervezetekkel kapcsolatban tennék fel kérdéseket. 1. A Kbt. meghatározása szerint az erőforrás-szervezet az, amely a teljesítéshez erőforrást biztosít, de nincs bevonva a teljesítésbe. Erőforrások az anyagok, gépek, energia, szellemi erőforrás. Tehát erőforrás-szervezetnek tekinthető a bérmunkásokat és gépeket bérbe adó cég, megbízott szakértő? 2. Jól értelmezem, hogy a 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján kötelező az ajánlattevőnek felsorolni az összes erőforrás-szervezetet, függetlenül az értékhatártól és attól, hogy az alkalmasság igazolásánál az ajánlattevő támaszkodik-e rá vagy sem? 3. Az ajánlatkérő szolgáltatást szeretne megrendelni, és ehhez az alkalmassági feltételek között elő­írta, hogy a teljesítéshez bizonyos géppel kell rendelkeznie az ajánlattevőnek. Az ajánlattevő bérelné ezt a gépet, és az alkalmasságát ezzel igazolná. De mivel a bérbeadóval nem áll fenn a Ptk. szerinti többségi befolyás, a 4. § 3/E alapján nem támaszkodhat rá. A józan ész és a korábbi törvény szerint el lehetne fogadni, mert az alkalmasságnak is megfelel, és tudná teljesíteni a feladatot. De mi történik, ha a versenytárs emiatt jogorvoslatért fordul a DB-hoz?
Részlet a válaszból: […]bekezdésének a), d)-f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének a), d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Tekintettel az erőforrást nyújtó szervezet és az alvállalkozó viszonyának rendezetlenségére, javasoljuk, hogy kétség esetén inkább az alvállalkozó minősítést alkalmazzák. Igaz ez az adott kérdésre is. A gépbérlet esetében, amennyiben a gépkezelő is a bérbe adó cég munkatársa, az alvállalkozói viszonyt javasoljuk előnyben részesíteni, míg bérmunkások alkalmazása esetében mindkét megoldásra látunk példát. Véleményünk szerint ebben az esetben az erőforrást nyújtó szervezeti besorolás irányadó. A Kbt. 71. §-ának (1) bekezdése szerint az ajánlatban meg kell jelölni az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet - c) pont. Mivel az ajánlattevő nem kötelezhető arra, hogy 10 százalékot meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót nevesítsen,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2332
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Megállapodás erőforrás-szervezettel

Kérdés: Az egyik alkalmassági feltételnek erőforrás igénybevételével teszünk eleget. Vállalkozásunk és az erőforrást nyújtó között nincs a Ptk. szerinti többségi befolyás. A Kbt. szerinti megállapodásnak - mint igazolásnak - mit kell tartalmaznia? (Erre jogszabályi előírást nem találtunk.)
Részlet a válaszból: […]többségi befolyás áll fenn, az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával; - az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti, a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás hiányában az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet által kötött megállapodás és az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatának benyújtásával. Mivel ennél többet nem ír elő a Kbt., a megállapodásnak elegendő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2153
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Erőforrás-szervezet alkalmasságát igazoló dokumentumok

Kérdés: A Kbt. 66. § (1) bekezdésének a)-c) pontja szerinti körülmény esetében az erőforrás-szervezet a gyakorlatban milyen dokumentumokkal igazolja (igazolhatja) az alkalmasságot?
Részlet a válaszból: […]Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Erőforrás-bevonás a kérdésben is jelzett pénzügyi, gazdasági alkalmassági kritériumok esetében csak akkor történhet, amennyiben az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között Ptk. szerinti többségi befolyás fennáll. Azaz vagy az egyik, vagy a másik több mint 50 százalékban tulajdonosa a másiknak. Az idézett alkalmassági kritériumok pénzintézeti igazolás nyújtására, számviteli jogszabályok szerinti beszámoló benyújtására, valamint forgalomról szóló nyilatkozatra utalnak. Amennyiben az erőforrást nyújtó szervezet megfelel a Kbt. 4. §-ában definiált és jelzett feltételeknek, úgy ugyanezen dokumentumok benyújtásával saját cégével kapcsolatban képes a másik, ajánlattevő cégnek segítséget nyújtani. A benyújtott igazolás esetében tehát erőforrást nyújtó szervezet esetében is a Kbt. 66. §-ának - következőkben részletezett - szabályai irányadók. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága árubeszerzés, építési beruházás, illetőleg szolgáltatás megrendelése esetében igazolható - pénzügyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2092
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Alvállalkozás, erőforrás árajánlat "beajánlása" esetén

Kérdés: Amennyiben egy közbeszerzési eljárásban valamely ajánlattevő, nagykereskedő beajánlja cégünk termékeit a tőlünk kapott árajánlat alapján, akkor mi ebben az esetben alvállalkozónak vagy erőforrásnak minősülünk?
Részlet a válaszból: […]árubeszerzés, építési beruházás, illetőleg szolgáltatás megrendelése esetében igazolható - pénzügyi intézménytől származó - erről szóló - nyilatkozattal, vagy meghatározott biztosíték (felelősségbiztosítás) fennállásáról szóló igazolással; - a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); - az előző legfeljebb háromévi teljes forgalmáról, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának forgalmáról szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak; - az ajánlatkérő által előírt tartalmú vagy elfogadott egyéb - pénzügyi, illetőleg gazdasági alkalmasságának megállapítására alkalmas - nyilatkozattal vagy dokumentummal. A felvetett kérdés általában az alvállalkozói körre vonatkozott. Az alvállalkozói kört azonban a Kbt. alapján érdemes szétválasztani: 10 százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt (azaz nevesített), és ezt el nem érő (azaz harmadik személy) alvállalkozóra. A vonatkozó szabályozás az előbbit, azaz a 10 százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót érinti, valamint az erőforrás-szervezetet, amikor azt írja elő, hogy több szerepben nem jelenhet meg ugyanaz a cég (vállalkozás) ugyanabban az eljárásban, az alábbiak szerint. A közbeszerzési törvény 70. §-ának (4) bekezdése szerint az ajánlattevő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. július 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2036
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Részvétel közbeszerzési eljárásban negatív mérleggel

Kérdés: A negatív mérleg eleve kizárja az indulást közbeszerzési eljárásokban? Ha igen, mi a megoldás, ha mégis szeretnénk ajánlattevőként indulni?
Részlet a válaszból: […]személy, amely/aki nem minősül alvállalkozónak, és az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben erőforrást biztosít; - 4. § 3/E. pont: nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) bekezdés a)-c) pontja, a 67. § (1) bekezdésének a), d)-f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének c), d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerinti többségi befolyás áll fenn. A negatív mérleg a Kbt. 66. §-ának (1) bekezdés b) pontjára utal a következők szerint: az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága árubeszerzés, építési beruházás, illetőleg szolgáltatás megrendelése esetében igazolható a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával (ha az ajánlattevő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. július 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2029
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Több ajánlattevő alvállalkozója, erőforrás szervezete

Kérdés: Ha valaki nem ajánlattevő (részajánlatra sem), nem konzorciumi tag, csak mint 10 százalék feletti alvállalkozó vagy erőforrást biztosító szervezet szeretne szerepelni, akkor lehet-e ugyanabban az eljárásban több ajánlattevőnek is egyszerre 10 százalék feletti alvállalkozója vagy erőforrást biztosító szervezete?
Részlet a válaszból: […]alábbiakban ismertetendő, 70. §-ának (4) bekezdése szerint. Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá más ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat. Ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2002

10. találat: Teljesítésben részt nem vevő erőforrás-szervezet nyilatkozatának tartalma

Kérdés: A Kbt. 4. §-ának 2. pontja (alvállalkozó) és 3/D. pontja (erőforrást nyújtó szervezet) alapján az erőforrást nyújtó szervezet a teljesítésben közvetlenül nem vesz részt, ugyanakkor a teljesítéshez - a Kbt.-ben meghatározott esetekben - valamilyen más módon erőforrást biztosít, azaz - attól függően, hogy mely alkalmassági feltétel igazolására szolgál - bizonyos esetekben (például szakember, műszaki felszereltség és eszközök) a teljesítés időszakához kapcsolódó fogalom az erőforrást nyújtó szervezet fogalma. A Kbt. 65. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilatkozatban mire vállal kötelezettséget az erőforrás-szervezet, ha a teljesítésben nem vesz részt?
Részlet a válaszból: […]semmilyen módon nem vesz részt a teljesítésben, ami csak attól függ, hogy a teljesítéshez szükséges-e az adott alkalmassági feltételben megjelenő elem. A teljesítés időszakához kapcsolódó fogalmak közül nehezen bebizonyítható, hogy valamilyen módon e szervezetek
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1954
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést