Jogutódlás az ajánlattevő oldalán

Kérdés: Lehetséges-e a jogutódlás ajánlattevői oldalon az ajánlatkérő és az ajánlattevő (esetleg közös ajánlattevők) közötti keretmegállapodás esetében a szerződés megkötése előtt, vagy azt követően, a szerződéses jogviszony fennállása alatt? A jogutódlás milyen formái megengedettek, alkalmazható-e például a Ptk. 6:208. §-ában szabályozott szerződésátruházás?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolása szempontjából először is annak van jelentősége, hogy maga a keretmegállapodás miként rendelkezik, kizárja-e, megengedi-e a jog­utódlást, avagy ezzel a kérdéssel egyáltalán nem foglalkozik. Nyilvánvaló, hogy a felek jogviszonyában elsődlegesen maga a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 4.

Szakember és az őt bevonó szervezet (személy) közötti jogviszony

Kérdés: Az alkalmasság igazolásában részt vevő szakembernek rendelkezni kell-e bármilyen jogviszonnyal az ajánlattevő, vagy az őt bevonó alvállalkozó, erőforrás-szervezet irányába az ajánlat­adás időpontjában?
Részlet a válaszából: […] Induljunk ki abból a kérdésből, hogy milyen mélységben vizsgálhatja az ajánlatkérő az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet viszonyát.A DB D.470/21/2012. számú határozata alapján a kapacitást biztosító szervezet és az általa rendelkezésre bocsátott szakember...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 10.

Kizáró ok és alkalmatlanság a szerződés teljesítése alatt

Kérdés: Ha az alkalmassági feltétel hiánya és a kizáró ok a szerződés teljesítésének időszakában következik be, fel kell bontanom az ajánlattevővel kötött szerződésemet? Mi a teendő akkor, ha az alvállalkozó vagy az erőforrás-szervezet válik érintetté a fenti körben?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben nem keretmegállapodásos eljárásról beszélünk, akkor ennek nem lesz következménye, mivel a teljesítésre már nem vonatkozik a Kbt. kizáró oki, alkalmasságra vonatkozó előírása, egy kivétellel. A Kbt. az alábbiak szerint teszi kötelezővé, hogy az ajánlatkérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 18.

Erőforrás-szervezet nyilatkozata az ajánlatban

Kérdés: A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek kell-e nyilatkoznia az ajánlatban, és ha igen, miről? Igazolásokat kell csatolnia? Hogyan igazolható az alkalmasság, ha annak érdekében erőforrás-szervezetet veszünk igénybe?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 55. §-ának (5) és (6) bekezdése vonatkozásában az alábbiakra kell az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek figyelemmel lennie – tekintettel a 2013. július 1-jén hatályba lépett változásokra.Az alábbiak nem érintik az építési beruházásokra vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 24.

Alvállalkozó, erőforrás "önálló" kizárása

Kérdés: Előfordulhat az, hogy az ajánlatkérő az alvállalkozót, erőforrás-szervezetet kizárja az eljárásból, az ajánlattevőt pedig nem? Ha igen, milyen esetekben?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. logikailag valóban a 75. § (1) bekezdése alapján kizárja a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót és erőforrást nyújtó szervezetet. Ennek azonban közvetlen következménye, hogy az ajánlattevő nem képes megfelelni az alkalmassági követelményeknek, továbbá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 19.

Erőforrás-szervezet felszámolása teljesítés időszaka alatt

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha az "erőforrás"-szervezet a teljesítés időszakában felszámolás alá kerül?
Részlet a válaszából: […] Mivel az erőforrást nyújtó szervezet közvetlenül nem vesz részt a teljesítésben, mindez nem befolyásolja az ajánlattevő teljesítési képességét. Erre utal a Kbt. 58. §-ának (3) bekezdése, mely az alkalmasság igazolására igénybe vett szervezet vonatkozásában nem utal a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 24.

Erőforrást nyújtó szervezet igazolása, nyilatkozata

Kérdés: Hiánypótlás érkezett, melyben az ajánlatkérő igényli, hogy erőforrást nyújtó szervezetként kizáró oki nyilatkozatomat – mint ajánlattevő esetén – közjegyző jegyezze ellen, továbbá a külföldi erőforrásnyújtó szervezet adóhatóságának igazolását is kéri. Megteheti ezt az ajánlatkérő? Feltétlenül be kell nyújtanom a kért iratokat az igénye szerint?
Részlet a válaszából: […]  A Kbt. 58. §-ának (3) bekezdése egyértelműen fogalmaz akérdésben az alábbiak szerint.Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ajánlatában,illetve – több szakaszból álló eljárás esetén – a részvételi jelentkezésbencsak nyilatkozni köteles arról, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 15.

Mikro- és kisvállalkozásoknak kiírt pályázat alvállalkozója, "erőforrása"

Kérdés: A tendert mikro- és kisvállalkozások számára írták ki. Az alvállalkozó és az "erőforrás" ebben az esetben csak az előzőek szerinti típusú vállalkozás lehet, vagy középvállalkozás is?
Részlet a válaszából: […] ...szervek). Ugyanakkor a törvényi rendelkezés nem tartalmazelőírást az ajánlattevő által igénybe vett alvállalkozóra vagyerőforrás-szervezetre, ebből következően, véleményünk szerint, az ajánlattevőáltal bevont gazdasági szereplő nem kell, hogy mikro-,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 13.

Erőforrás igénybevételének köre

Kérdés: Ki lép 2012-től az erőforrás-szervezet helyébe? Kell-e, és ha igen, akkor milyen megállapodást csatolni, ha igénybe vesszük a szolgáltatását, illetve mire vehető igénybe az erőforrás?
Részlet a válaszából: […]  Az erőforrást nyújtó szervezet korábbi Kbt. szerintiformájában megszűnt, pontosabban átalakult "alkalmasságot igazoló szervezetté".Az új szabály szélesre tárja a kapukat, és lehetőségetbiztosít az alkalmasságban történő segítségnyújtásra, az ajánlatkérővel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 9.

Alvállalkozó és erőforrás elhatárolása az új Kbt.-ben

Kérdés: Az új Kbt. szerint mi a lényegi különbség az alvállalkozó és az erőforrás-szervezet között?
Részlet a válaszából: […]  Az új Kbt. változtat a jelenlegi megközelítésen ésszabályozáson több ponton is.Először is az értelmező rendelkezések között csak az alvállalkozódefinícióját határozza meg, az erőforrást nyújtó szervezetét nem.A rendelkezés szerint alvállalkozó: az a gazdasági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 12.
1
2
3
6