Erőforrás-szervezet felszámolása teljesítés időszaka alatt

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha az "erőforrás"-szervezet a teljesítés időszakában felszámolás alá kerül?
Részlet a válaszából: […] Mivel az erőforrást nyújtó szervezet közvetlenül nem vesz részt a teljesítésben, mindez nem befolyásolja az ajánlattevő teljesítési képességét. Erre utal a Kbt. 58. §-ának (3) bekezdése, mely az alkalmasság igazolására igénybe vett szervezet vonatkozásában nem utal a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 24.

Erőforrás-szervezet igazolása minősített ajánlattevők jegyzékében szereplés esetén

Kérdés: Az erőforrás-szervezetektől is elfogadható az igazolás, ha a minősített ajánlattevők jegyzékében szerepel, vagy csak az ajánlattevőktől és alvállalkozóktól?
Részlet a válaszából: […]  A kizáró okokra vonatkozó igazolás elfogadható, függetlenülaz ajánlattevő ajánlatban betöltött szerepétől.A Kbt. 12. §-ának (2) és (3) bekezdése értelmében- az ajánlattevők jegyzékbe vételének feltételeit (atovábbiakban: minősítési szempontok) és igazolási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 29.

Bérbeadó a közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Építési vállalkozás vagyunk, és egy önkormányzati felhívásra fogunk pályázni. A kiírás szerint darugéppel és zsaluzattal is kell rendelkeznie az ajánlattevőnek. Nekünk nincs darunk, azt bérelni tervezzük. Zsaluzattal rendelkezünk oly módon, hogy arra határozatlan idejű bérleti szerződésünk van egy partnerünkkel, és minden építési beruházásnál ezt használjuk. Kérdésünk, hogy ha a darut béreljük annak érdekében, hogy az alkalmasságunkat igazolni tudjuk, a bérbeadó erőforrást nyújtó szervezetnek vagy alvállalkozónak minősül? Ugyancsak ez a kérdés a zsaluzatot biztosító partnerünk esetében.
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásához utalunk az alvállalkozó és azerőforrást nyújtó szervezet megváltozott fogalmára. Alvállalkozónak csak az aszemély vagy szervezet minősülhet, aki a szerződés teljesítésében azajánlattevő által közvetlenül bevontan részt vesz. Az a személy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 21.

Erőforrás-szervezettel kapcsolatos gyakorlati problémák

Kérdés: A következőkben az erőforrás-szervezetekkel kapcsolatban tennék fel kérdéseket. 1. A Kbt. meghatározása szerint az erőforrás-szervezet az, amely a teljesítéshez erőforrást biztosít, de nincs bevonva a teljesítésbe. Erőforrások az anyagok, gépek, energia, szellemi erőforrás. Tehát erőforrás-szervezetnek tekinthető a bérmunkásokat és gépeket bérbe adó cég, megbízott szakértő? 2. Jól értelmezem, hogy a 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján kötelező az ajánlattevőnek felsorolni az összes erőforrás-szervezetet, függetlenül az értékhatártól és attól, hogy az alkalmasság igazolásánál az ajánlattevő támaszkodik-e rá vagy sem? 3. Az ajánlatkérő szolgáltatást szeretne megrendelni, és ehhez az alkalmassági feltételek között elő­írta, hogy a teljesítéshez bizonyos géppel kell rendelkeznie az ajánlattevőnek. Az ajánlattevő bérelné ezt a gépet, és az alkalmasságát ezzel igazolná. De mivel a bérbeadóval nem áll fenn a Ptk. szerinti többségi befolyás, a 4. § 3/E alapján nem támaszkodhat rá. A józan ész és a korábbi törvény szerint el lehetne fogadni, mert az alkalmasságnak is megfelel, és tudná teljesíteni a feladatot. De mi történik, ha a versenytárs emiatt jogorvoslatért fordul a DB-hoz?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 4. §-ában az alábbi definíciókat olvashatjuk:- 2. alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely aközbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében azajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt;- 3/D. erőforrást nyújtó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 17.

Megállapodás erőforrás-szervezettel

Kérdés: Az egyik alkalmassági feltételnek erőforrás igénybevételével teszünk eleget. Vállalkozásunk és az erőforrást nyújtó között nincs a Ptk. szerinti többségi befolyás. A Kbt. szerinti megállapodásnak - mint igazolásnak - mit kell tartalmaznia? (Erre jogszabályi előírást nem találtunk.)
Részlet a válaszából: […] A kérdés a Kbt. 65. §-ának (4) bekezdésére utal. Ennekértelmében az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás azalábbi igazolásokkal történik:- ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötta Polgári Törvénykönyv szerinti többségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 30.

Erőforrás-szervezet alkalmasságát igazoló dokumentumok

Kérdés: A Kbt. 66. § (1) bekezdésének a)-c) pontja szerinti körülmény esetében az erőforrás-szervezet a gyakorlatban milyen dokumentumokkal igazolja (igazolhatja) az alkalmasságot?
Részlet a válaszából: […] Az erőforrást nyújtó szervezet definíciója a Kbt. 4.§-ának3/D. és 3/F. pontja értelmében a következő: - erőforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy,amely nem minősül alvállalkozónak, és az ajánlattevőnek a szerződésteljesítéséhez szükséges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 28.

Részvétel közbeszerzési eljárásban negatív mérleggel

Kérdés: A negatív mérleg eleve kizárja az indulást közbeszerzési eljárásokban? Ha igen, mi a megoldás, ha mégis szeretnénk ajánlattevőként indulni?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési törvény nem írja elő a mérleg negatíveredménye esetében az automatikus kizárást, de az ajánlatkérők előszeretettelalkalmazzák a minősített ajánlattevői rendszer által alkalmazott megoldást.Amennyiben mégis szeretne az ajánlattevő az eljárásban ajánlatot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 27.

Alvállalkozás, erőforrás árajánlat "beajánlása" esetén

Kérdés: Amennyiben egy közbeszerzési eljárásban valamely ajánlattevő, nagykereskedő beajánlja cégünk termékeit a tőlünk kapott árajánlat alapján, akkor mi ebben az esetben alvállalkozónak vagy erőforrásnak minősülünk?
Részlet a válaszából: […] ...nevesített, azaz 10 százalékot meghaladó mértékben igénybevenni kívánt alvállalkozói lét vagy az erőforrás-szervezeti szerep aközbeszerzésben nem automatikus. Mindkettőhöz kell a cég hozzájárulása is,cégkivonat, nyilatkozat stb., azaz olyan nem történhet, hogy egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 27.

Több ajánlattevő alvállalkozója, erőforrás szervezete

Kérdés: Ha valaki nem ajánlattevő (részajánlatra sem), nem konzorciumi tag, csak mint 10 százalék feletti alvállalkozó vagy erőforrást biztosító szervezet szeretne szerepelni, akkor lehet-e ugyanabban az eljárásban több ajánlattevőnek is egyszerre 10 százalék feletti alvállalkozója vagy erőforrást biztosító szervezete?
Részlet a válaszából: […] Nem, akár ajánlattevőként, akár 10 százalékot meghaladómértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóként, akár külső erőforráskéntjelenik meg az adott cég, csak egy ajánlattevő mellett, és csak egy szerepbenvehet részt az eljárásban a közbeszerzési törvény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.

Részvétel közbeszerzésben mérleg és referencia hiányában

Kérdés: Újonnan alakuló (építőipari kivitelező) cég 10 M Ft jegyzett tőkével, 30-40 fő fizikai dolgozóval, milyen módon tud indulni közbeszerzési pályázatokon, ha nincs előző évekről referenciája, mérlege, létszáma?
Részlet a válaszából: […] A cég csak abban az esetben jut lehetőséghez, amennyibenlehetősége van külső erőforrás bevonására. Ez a megoldás 2009. április 1-jétőlszigorúbb lett, azaz minden alkalmassági elem vonatkozásában csak tulajdonosa,vagy a tulajdonában lévő cég erőforrása alkalmazható, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.
1
2
3