Nyilatkozat magánszemély kapacitást biztosító bevonása esetén

Kérdés: Milyen következménye van annak, ha a kapacitást biztosító helyett az ajánlattevő azt nyilatkozza, hogy a saját embere a bevont szakember, ugyanakkor a szakember önéletrajzából egészen más derül ki? Ebben az esetben hamis adatszolgáltatás történik, esetleg hiánypótlást kell elrendelni? Vagy magánszemély esetében ennek nincs relevanciája?
Részlet a válaszából: […] ...alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 9.

Alvállalkozó és erőforrás nyilatkozata alkalmasságról nemzeti rezsimben

Kérdés: Helyesen értelmezem, hogy nemzeti eljárásrendben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek vagy az alvállalkozónak csak az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről kell nyilatkozniuk?
Részlet a válaszából: […] ...alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 8.

Gazdasági szereplők megjelenése a Kbt. 113. §-a szerinti eljárásban

Kérdés: A módosított Kbt. 113. §-ának (1) és (2) bekezdésével kapcsolatban kérdezzük, hogy az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság felé előzetesen bejelentett, meghívni tervezett gazdasági szereplők, valamint az ezektől a gazdasági szereplőktől független gazdasági szereplők, akik/amelyek "önként" jelentkeztek az eljárásra, tehetnek-e együtt ajánlatot, illetve lehet-e valamely meghívott cég valamely "önként jelentkező" cég alvállalkozója, kapacitásnyújtó szervezete? [A Kbt. 113. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni, illetve közösen részvételi jelentkezést benyújtani olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.]
Részlet a válaszából: […] ...másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve más ajánlattevő alvállalkozója nem lehet, továbbá más ajánlattevő számára erőforrást nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 8.

Erőforrás igénybevételével kapcsolatos bejelentés formája

Kérdés: A dokumentációban szerepel, hogy az ajánlatkérő a Kbt. 55. § (6) bekezdésének alkalmazása során a KDB D.453/17/2012. számú határozatában foglaltak figyelembevételével jár el. Mit tartalmaz ez a döntés?
Részlet a válaszából: […] ...vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményre, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ennek a szervezetnek az erőforrására támaszkodik.A Kbt. 55. § (6) bekezdése az alkalmassági követelményeknek való megfelelés körében három...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 15.

Állandó megbízás keretében foglalkoztatott személy nevesítése az ajánlatban

Kérdés: Állandó megbízási szerződés keretén belül foglalkoztatott személyt kell-e nevesíteni alvállalkozóként vagy erőforrásként, ha a műszaki-szakmai alkalmassági feltételnek történő megfelelés érdekében az ajánlatban bemutatásra, majd a szerződés teljesítésébe bevonásra kerül?
Részlet a válaszából: […] ...nem kifejezetten az adott beszerzés teljesítésének érdekében született -, az alvállalkozói viszony fennáll. Ha a foglalkoztatott személy erőforrásként jelenik meg, mint szakember, szintén szükséges a bemutatása, hiszen bevonása során - megbízási jogviszony esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 14.

Erőforrás-szervezet nyilatkozata az ajánlatban

Kérdés: A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek kell-e nyilatkoznia az ajánlatban, és ha igen, miről? Igazolásokat kell csatolnia? Hogyan igazolható az alkalmasság, ha annak érdekében erőforrás-szervezetet veszünk igénybe?
Részlet a válaszából: […] ...vonatkozó sajátos szabályokat, melyeket még nem fogadtak el a válaszadás pillanatában.A korábbiakban hatályos szabályok közül, melyek az erőforrást nyújtó szervezetre vonatkoztak, az alábbi pontok nem változtak meg 2013. július 1-jétől:- az előírt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 24.

Beszerzés tárgyához kapcsolódó tevékenységi körrel nem rendelkező pályázó nyertessége

Kérdés: Az ajánlattevő olyan jelentkező pályázatát hirdette ki nyertesnek, amelynek tevékenységi körében nem szerepel olyan tevékenység, ami kapcsolódott volna a beszerzés tárgyához. Jogszerű ez?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlatkérőnek nem kötelessége ellenőrizni az ajánlattevő tevékenységi körét, különös tekintettel arra, hogy alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek bevonásával is képessé teheti magát az ajánlattevő az ajánlattételre, majd alvállalkozók bevonásával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 9.

Más szervezet kapacitásának igénybevétele

Kérdés: Milyen esetekben támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására?
Részlet a válaszából: […] ...esetekben támaszkodhat másszervezet kapacitására:- ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezetáltal rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése soránténylegesen igénybe fogja venni, és ennek módjáról nyilatkozik,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 2.

Erőforrás és az ajánlattevő kapcsolata

Kérdés: Az erőforrásnak milyen jogviszonyban kell lennie az ajánlattevővel (kapcsolt vállalkozás, többségi tulajdonos)?
Részlet a válaszából: […] ...erőforrás kapcsán jelezzük, hogy az erre vonatkozórendelkezések átkerültek a Kbt. Értelmező rendelkezései közül a IX. fejezetbeaz alkalmasságra vonatkozó rendelkezések közé.Az új rendelkezéseket a törvény 55. §-ának (5) bekezdésetartalmazza az alábbiak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 2.

Alvállalkozó és erőforrás elhatárolása az új Kbt.-ben

Kérdés: Az új Kbt. szerint mi a lényegi különbség az alvállalkozó és az erőforrás-szervezet között?
Részlet a válaszából: […] ...ésszabályozáson több ponton is.Először is az értelmező rendelkezések között csak az alvállalkozódefinícióját határozza meg, az erőforrást nyújtó szervezetét nem.A rendelkezés szerint alvállalkozó: az a gazdasági szereplő,aki (amely) a közbeszerzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 12.
1
2
3
5