Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott erőforrást nyújtó szervezet tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kapacitást biztosító bevonása kapacitást biztosító által

Kérdés: Van-e lehetőség a kapacitást biztosító által kapacitást biztosító szervezet bevonására?
Részlet a válaszból: […]mondatban az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező erőforrásra támaszkodásának lehetőségéről ír az alábbiak szerint:Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet, és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik - Kbt. 65. § (7)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4690

2. találat: Nyilatkozat magánszemély kapacitást biztosító bevonása esetén

Kérdés: Milyen következménye van annak, ha a kapacitást biztosító helyett az ajánlattevő azt nyilatkozza, hogy a saját embere a bevont szakember, ugyanakkor a szakember önéletrajzából egészen más derül ki? Ebben az esetben hamis adatszolgáltatás történik, esetleg hiánypótlást kell elrendelni? Vagy magánszemély esetében ennek nincs relevanciája?
Részlet a válaszból: […]meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet, és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (...)A (9) bekezdés értelmében a közbeszerzési törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.Fentiek alapján kapacitást biztosító szervezet bevonása esetében a magánszemély is hasonló elbírálás alá esik, mint a jogi személy. Azaz kapacitást biztosító bevonása esetében amennyiben nem jogi személy biztosítja a szakembert, hanem maga a szakember kerül - mint magánszemély - közvetlenül bevonásra az ajánlattevő által a teljesítésbe, például megbízási szerződés, tehát nem munkavállalói jogviszony keretében, úgy hasonlóképpen kell eljárni, mintha jogi személy biztosítaná saját munkavállalóját az eljárásban. Amennyiben a bevont szakemberrel kapcsolatban nem egyértelmű, hogy pontosan hol dolgozik, kinek a munkavállalója, vagy ellentmondás merül fel, abban az esetben azt az ajánlatkérőnek mindenképpen tisztáznia kell.A D. 415/2019. számú határozatban a Döntőbizottság többek között azt vizsgálta, hogy egy építőipari korlátolt felelősségű társaság (a továbbiakban: Kft.) által benyújtott ajánlatban megjelölt szakember mely jogi személy alkalmazásában áll. Ez alapján minden olyan nyilatkozat, dokumentum, amely a közbeszerzési eljárásban benyújtásra kerül, csak akkor származik a Kft.-től, ha az ajánlattevő kerül ezekben nevesítésre. Az alkalmasság M.2) követelménye tekintetében a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az volt megállapítható, hogy az ajánlatban a megajánlott szakember a Kft.-t nevesítette az önéletrajzában mint foglalkoztató szervezetet, a Kft. nem került megjelölésre. Az ajánlat szerint a teljesítés során az ajánlattevő nem támaszkodik más szervezet kapacitására, tehát az ajánlattevő úgy tekintette a szakembert, mint saját munkavállalóját. Miután a szakember más szervezet alkalmazásában állt, és a Kft. nem csatolt semmilyen olyan okiratot, mely a szakember vele fennálló vagy létesítendő jogviszonyára utalt volna, a jogorvoslati fórum véleménye szerint az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (2) bekezdésére tekintettel alkalmazandó Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján az ellentmondást a közbeszerzési eljárásban tisztáznia kellett volna. Az ajánlatkérőnek tehát tisztáznia kell az ellentmondást, és ez alapján meghoznia a döntését.A kérdés második része a hamis adatszolgáltatásra vonatkozik, melynek feltétele, hogy az ajánlatkérő utánajárjon, valójában pontosan mi volt az ajánlattevő szándéka, hiszen a hamis adatszolgáltatás megállapításához[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4400

3. találat: Bérbeadó státusza az új Kbt.-ben

Kérdés: A 2015. november 1-jétől hatályos Kbt. szerint a közbeszerzési eljárásban a teljesítéshez felajánlott (bemutatott), bérelt géppark bérbeadója milyen státuszban szerepel? Kérheti-e az ajánlatkérő az ajánlat részeként a már megkötött bérleti szerződést?
Részlet a válaszból: […]személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet, és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3740

4. találat: Gyártói tanúsítvány szerepe a közbeszerzésben

Kérdés: Lehet-e gyártói tanúsítvány alkalmassági követelmény? Mindez az adott termékre vonatkozik, nem a gyártóra. Ha pedig lehet alkalmassági követelmény, akkor be kell-e vonnom az eljárásba mint alvállalkozót, vagy kell-e definiálnom erőforrást nyújtó szervezetként a tanúsítvány kiállítóját?
Részlet a válaszból: […]az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától (megküldésétől) visszafelé számított megelőző hat évben teljesített szállításokat is figyelembe veheti, feltéve hogy ezt az eljárást megindító felhívásban jelezte;- műszaki-technikai felszereltségének, a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával;- azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) és/vagy vezetőknek - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe;- a beszerzendő áru leírásával, mintapéldányának, illetve fényképének bemutatásával, amelynek hitelességét az ajánlatkérő felhívására igazolni kell;- elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak;- ha az áru összetett, vagy ha különleges célra szolgál a termelési képességéről, illetve vizsgálati és kutatási eszközeiről, minőségbiztosítási intézkedéseiről az ajánlatkérő vagy más szervezet által végzett vizsgálattal - e)-f) pontok.A gyártó tanúsítványa egyik fenti pontnak sem felel meg, mivel nem feltétele az áru leírásának, műszaki-technikai felszereltségének. A d) pont esetében a beszerzendő áru igazolása nem a gyártó igazolása a termék gyártásáról, hanem a felsorolt fényképes igazolási mód hitelességének igazolására vonatkozik. Az e) pont független tanúsító szervezetről szól, a gyártó pedig nem tekinthető függetlennek, ezért[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3461

5. találat: Lízingbe adó minősítése a közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Ha ajánlattevőként a szerződés tárgyát lízingszerződés alapján béreljük, meg kell-e jelölnünk a lízingbe adó hitelintézetet alvállalkozóként, vagy kapacitását rendelkezésre bocsátó társaságként a részvételi jelentkezésünkben? (A válasz azért lenne fontos, mert ha a hitelintézetet meg kell jelölnünk alvállalkozónak vagy kapacitást nyújtó szervezetnek, akkor ahhoz, hogy a társaságunk el tudjon indulni a közbeszerzésen, kell a hitelintézet jóváhagyása, és annak elfogadása, hogy alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó szervezet. Ezt egyik pénzintézet sem szívesen teszi meg.)
Részlet a válaszból: […]által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve- azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,- a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag-szállítót,- építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót - Kbt. 4. § 2. pont a)-c) alpontok.Ebben az esetben a pénzintézet teljesítésben való részvétele közvetett, így nem minősül a Kbt. értelmében alvállalkozónak, azaz hozzájárulásának mértékét sem szükséges számolni.Az ajánlattételhez azonban szükséges lesz a bank hozzájárulását is kérni, hiszen nem saját tulajdonú gépjárművek későbbi elidegenítéséről van szó, hanem a bank tulajdonában lévő gépjárműveké. Ezért ezt a hozzájárulást meg kell szerezni,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3121
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Erőforrás igénybevehetősége

Kérdés: A legutóbbi módosítás szerint a teljesítés mely részére lehet igénybe venni erőforrást? Mennyiben változott az erőforrás meghatározása a korábbi szabályozáshoz képest?
Részlet a válaszból: […]munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyek, - aki tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, - aki gyártó, forgalmazó, alkatrész- vagy alapanyag-szállító, továbbá - építési beruházás esetén az építőanyag-szállító. A nyújtható erőforrások tekintetében negatív megközelítést alkalmaz a törvény, azaz azokat az alkalmassági követelményeket sorolja fel, amelyeknél nem lehet erőforrásra támaszkodni, azaz amelyeket az ajánlattevőnek vagy alvállalkozójának kell feltétlenül teljesítenie. Ebből következően, amit nem tilt a szabályozás, az erőforrásként igénybe vehető, az alábbiak szerint. A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása során a tiltó rendelkezések miatt, kizárólag a Kbt. 66. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti követelmény tekintetében lehet erőforrást bemutatni, azaz "az ajánlatkérő által előírt tartalmú vagy elfogadott egyéb - pénzügyi, illetőleg gazdasági alkalmasságának megállapítására alkalmas - nyilatkozat vagy dokumentummal" összefüggésben. A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása során árubeszerzésnél a törvény 67. § (1) bekezdésének b) és c) pontjai esetén lehet erőforrásra támaszkodni, azaz akkor, ha az ajánlatkérő a b) vagy a c) pont szerinti alkalmassági követelményt írja elő az alábbiak szerint: "b) a műszaki-technikai felszereltségének, a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetőleg vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával; c) azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellen­őrzésért felelősek." Építési beruházásnál a Kbt. 67. § (2) bekezdésének b), c) és e) pontjai esetén lehet erőforrást igénybe venni, azaz akkor, ha az ajánlatkérő a b) vagy a c) pont szerinti alkalmassági követelményt írja elő az alábbiak szerint: "b) a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírásával; c) az ajánlattevő, illetőleg vezető tisztségviselői végzettségének és képzettségének ismertetésével, és különösen azon személyek végzettségének és képzettségének ismertetésével, akik az építési beruházás teljesítéséért felelősek; e) 229 azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek." Szolgáltatásnál a Kbt. 67.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2716
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet aláírási kötelezettsége

Kérdés: Az ajánlatkérő előírta, hogy az ajánlatot minden ajánlattevő, valamint a 10 százalékot meghaladó alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet által tett nyilatkozatot ezek részéről képviseletre jogosult személy(ek)nek cégszerűen alá kell írnia. Ez utóbbi két fél vonatkozásában jogszerű-e a követelmény?
Részlet a válaszból: […]nyújtó szervezet készített, ennek a szervezetnek az aláírásra jogosult képviselője (aláírásra felhatalmazott személy vagy meghatalmazott) kell hogy aláírjon. Így például azt a nyilatkozatot, amelyben a 10 százalék feletti alvállalkozó, illetve az erőforrást nyújtó szervezet kijelenti, hogy nem esik kizáró okok hatálya alá, magának a nyilatkozónak kell cégszerűen aláírnia, és nem annak az ajánlattevőnek, amelynek ajánlatában szerepelnek. A 10 százalék alatti alvállalkozókra azonban a szabály nem vonatkozik, azaz bevonásuk esetén az ajánlattevő köteles arról nyilatkozni, hogy a bevont[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2561

8. találat: Teljesítésben részt vevő fél minősítése

Kérdés: Ha valamelyik cég például bérel egy darut, akkor az hogy lehet erőforrást nyújtó cég, amikor részt vesz a teljesítésben?
Részlet a válaszból: […]teljesítéséhez szükséges mértékben erőforrást biztosít; 3/E. erőforrás: nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) bekezdés a)-c) pontja, a 67. § (1) bekezdésének a), d)-f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének a), d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.] Tekintettel arra, hogy a daru a Kbt. 67. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti alkalmassági feltételnek felel meg, és nincs a 3/E. értelmező rendelkezés szerint kizárt erőforrások között, így lehet erőforrás. Ez azt jelenti, hogy a darut rendelkezésre bocsátó cég lehet erőforrást biztosító szervezet az adott közbeszerzési eljárásban, amennyiben a Kbt. 65. §-ának (3) és (4) bekezdésben foglaltak szerint kerül sor a bevonására. [A Kbt. 65. §-ának (3) bekezdése szerint az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A (4) bekezdés a) és b) pontja alapján az igénybe vett erőforrások[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2191
Kapcsolódó tárgyszavak: ,